Test Çöz,Ortaokul 8.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, Atatürkçülük, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Atatürkçülük, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Atatürkçülük, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Atatürkçülük, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Atatürkçülük, tarama, deneme etkinliği bul, Atatürkçülük, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Atatürkçülük Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
15 Mayıs 2013 Carsamba 18:52
Güncellenme tarihi
20 Kasım 2019 Carsamba 22:15
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
7191
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’na üye olan devletlerden biri değildir? 
A) Bulgaristan 
B) Yunanistan 
C) Yugoslavya 
D) Romanya

Atatürk’ün “Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz.” Sözleri aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? 
A) Kıbrıs 
B) Musul 
C) Batı Trakya 
D) Hatay

Aşağıdakilerden hangisi Sadabad Paktı’na üye olan devletlerden biri değildir? 
A) Afganistan 
B) Suriye 
C) Türkiye 
D) Irak

Balkan Antantı’nın imzalanmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Almanya ve ‹talya’nın Balkanlarda izlediği politika 
B) ‹ngiltere’nin Balkanlara müdahalesi 
C) Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlık 
D) Yunanistan ile Romanya arasındaki anlaşmazlık

Lozan Barış Antlaşması’na göre Boğazlar, bir komisyon tarafından yönetilecek ve Türkiye Boğazları silahlandırmayacaktı. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne göre ise Boğazlar Türkiye’ye devredilecek, silahlandırabilecek, ticaret gemilerine açık olacaktı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Lozan Barış Antlaşması’nda Türkiye’nin egemenlik haklarının kısıtlandığı 
B) Montrö Sözleşmesi ile Türkiye’nin egemenlik haklarını elde ettiği 
C) Montrö Sözleşmesi ile Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki haklarını kaybettiği 
D) Boğazların uluslararası su yolu olarak kabul edildiği

Aşağıda adları verilen devlet adamlarından hangisi Atatürk’ün düşünce sistemini ve bağımsızlık mücadelesin örnek almamıştır? 
A) Enver Sedat 
B) Muhammed Ali Cinnah 
C) Amanullah Han 
D) Habip Burgiba

Yeniliklerin sürekliliğini zorunlu gören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Milliyetçilik 
B) Cumhuriyetçilik 
C) Halkçılık 
D) İnkılapçılık

Atatürk ilkeleri ile ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? 
A) Evrensel ve barışçıdır. 
B) Türk milletini ihtiyaçlarından doğmuştur. 
C) Akılcı ve bilimseldir. 
D) Geçici bir süre için benimsenmiştir.

Siyasi ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferle taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler payidar (kalıcı) olamaz, az zamanda söner.” Atatürk’ün yukarıdaki sözü onun hangi ilkesinin temelini oluşturmuştur? 
A) Devletçilik 
C) Halkçılık 
B) Milliyetçilik 
D) Lâiklik

Saltanatın kaldırılmasının aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkisi olmadığı söylenebilir? 
A) Milliyetçilik 
B) Laiklik 
C) Devletçilik 
D) Cumhuriyetçilik

Toplumsal eşitlik, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir? 
A) İnkılapçılık 
B) Cumhuriyetçilik 
C) Laiklik 
D) Halkçılık

“Benim değersiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır; fakat, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır.” Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır? 
A) Cumhuriyet yönetiminin kendisine bağlı olduğuna 
B) Cumhuriyetin daima var olacağına 
C) Cumhuriyetin kişilere bağlı olduğuna 
D) Gençliğe olan güvenine

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi ile ilgili değildir? 
A) Türk milletini sevmeyi esas alır. 
B) Türk milletini diğer milletlerden üstün görür. 
C) Millî birlik ve beraberliği amaçlar. 
D) Millî egemenlik ilkesine dayalıdır.

Türk Medeni Kanunu’nun kabulü Atatürk’ün hangi ilkesi ile doğrudan ilgilidir? 
A) Halkçılık 
B) Devletçilik 
C) Cumhuriyetçilik 
D) İnkılapçılık

Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerimiz arasında yer almaz? 
A) Vergi vermek 
B) Askerlik yapmak 
C) Dernek kurmak 
D) Oy kullanmak

Aşağıdaki olaylardan hangisi millî egemenliği kesinleştirmiştir? 
A) Halifeliğin kaldırılması 
B) Amasya Genelgesi’nin yayımlanması 
C) Cumhuriyetin ilanı 
D) Misakımillî’nin kabulü

Atatürk cumhuriyeti öncelikli olarak; 
A) Gençliğe emanet etmiştir. 
B) Askerlere emanet etmiştir. 
C) Yöneticilere emanet etmiştir. 
D) Öğretmenlere emanet etmiştir.

Yurt savunması ile ilgili olan millî güç unsuru hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 
A) Ekonomik güç 
B) Siyasal güç 
C) Askerî güç 
D) Sosyo-kültürel güç

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ü etkileyen olay ve kişilerden biri değildir? 
A) Fransız İhtilali 
B) Bolşevik İhtilali 
C) Ziya Gökalp 
D) J. J. Rousseau

Atatürkçülükle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir? 
A) Kişi hak ve hürriyetlerine önem verir. 
B) Yurtta ve dünyada barışı esas alır. 
C) Akla ve bilime dayanır. 
D) Sosyal sınışarı esas alır.