Test Çöz,Ortaokul 8.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, Atatürk’ten Sonraki Türkiye, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Atatürk’ten Sonraki Türkiye, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Atatürk’ten Sonraki Türkiye, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Atatürk’ten Sonraki Türkiye, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Atatürk’ten Sonraki Türkiye, tarama, deneme etkinliği bul, Atatürk’ten Sonraki Türkiye, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Atatürkten Sonraki Türkiye Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
15 Mayıs 2013 Carsamba 22:57
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5873
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Türkiye, Avrupa ile bütünleşme yolunda bir politika takip etmektedir. Türkiye'nin, I. Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine başlaması
II. Hukuk sisteminde Avrupa Birliği kriterlerine uygun düzenlemeler yapması
III. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyması faaliyetlerinden hangilerinin bu politikanın bir gereği olduğu savunulabilir? 
A) I ve II 
B) I ve III 
C) II ve III 
D) I, II ve III

II. Dünya Savaşı sonrasında başlayan Soğuk Savaş Dönemi'nde Doğu ve Batı blokları nükleer silahların gelişmesi yüzünden silahlı mücadeleden kaçınmışlardır. Buna göre, 
II. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir dünya savaşının çıkmamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? 
A) Devletlerin Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda temsil edilmesinin 
B) Devletlerin gelişen silah teknolojisinin yıkıcı etkilerinden çekinmelerinin 
C) Güçlü devletlerin savaşan devletlere ekonomik yaptırımlar uygulamalarının 
D) Batı Bloğu'nda yer alan ülkelerde demokratik yönetimlerin gelişmesinin

Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikalarına karşı NATO adında ortak bir güvenlik sistemi kuran üye ülkeler, bu savunma teşkilatının, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın ilkelerine sadık kalacağını ilan etmişlerdir. 
Bu bilgilere dayanarak NATO'nun, 
I. insan haklarının kısıtlanması 
II. Yeni sömürgeler elde edilmesi 
III. Dünyada barış sürecinin devam etmesi
politikalarından hangisi veya hangilerini benimsemesi beklenir? 
A) Yalnız l 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) II ve III

Ayla: Ülkemizde 1940’ta hastane sayısı 198’di. 1240 kişiye bir yatak düşüyordu. 
Elif: 2006’da hastane sayısı 1205’e çıkmış, 401 kişiye bir yatak oranına ulaşılmıştır. 
Ezgi: 1940’ta bir doktora 7420 kişi düşüyordu. 
Özkan: 2006 yılında bir doktora 662 kişi düşmüştür. 
Yukarıdaki çocukların ülkemizde aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verdikleri söylenebilir? 
A) Sağlık hizmetlerindeki ilerlemeler 
B) Bulaşıcı hastalıklar ile mücadeleler 
C) ilaç sanayisindeki sorunlar 
D) Tıp eğitimine verilen önem

“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuştur. Bu sözleşmeyi imzalayan devletlerin yurttaşları, uğradıkları haksızlıklar nedeni ile kendi devleti veya diğer devletler aleyhine dava açma hakkına sahiptir.” 
Yukarıda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili verilen bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Avrupa'da insan hakları ihlallerinin arttığı 
B) Türkiye'nin sözleşmeyi imzalayan ülkelerden biri olduğu 
C) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açanların yurttaşlıktan çıkarıldığı 
D) İnsan haklarının uluslararası yargı güvencesine alındığı

Sovyetler Birliği'nin parçalanmasından sonra 1Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'da komünist rejimin yerine demokratik yönetimler kurulmuş, bu devletler ile Avrupa Birliği arasında ilişkiler gelişmiştir. 
Bu durumun, 
I. Sovyetler Birliği'nin dış politikada etkinliğinin azalması
II. Avrupa Birliği'nin genişleme sürecinin hızlanması
III. Avrupa'da ekonomik gelişmenin durması
sonuçlarından hangisi veya hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 
A) Yalnız l 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) II ve III

Türkiye'de son yıllarda bor ve krom gibi bol miktarda bulunan madenlerin işleneceği sanayi kuruluşları kurulmasına yönelik projeler artmıştır. 
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin bu tutumunun gerekçeleri arasında gösterilebilir? 
A) Doğal kaynakların hızla tükenmesi 
B) işlenmiş ürünün ham madde ticaretinden daha fazla gelir getirmesi 
C) Anadolu'nun tarım bakımından verimli topraklara sahip olması 
D) Halkın çoğunluğunun şehirlerde yaşaması

Ülkemizde toplumun farklı ırk, din ve mezheplerden oluştuğunu iddia ederek içte karışıklık çıkarmaya çalışan yasadışı örgütler, anarşi ve terör ortamı oluşturmaya çalışmaktadır. 
Yasadışı örgütlerin bu faaliyetlerle öncelikle aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları savunulabilir? 
A) Milli birlik ve beraberliği parçalamayı 
B) Eğitim faaliyetlerini engellemeyi 
C) Ekonomik yönden kazanç elde etmeyi 
D) İnsan haklarını geliştirmeyi

Sovyetler Birliği'nin parçalanmasından sonra bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile Türkiye arasında her alanda iyi ilişkiler kurulmuş, birçok konuda iş birliği yapılmıştır. Bağımsızlığını kazanan bu devletlerin, 
I. Toplumun çoğunluğunun Türklerden oluşması
II. Uzun yıllar komünizm rejimiyle yönetilmeleri
III. Doğal kaynaklar bakımından zengin olmaları
özelliklerinden hangisi veya hangilerinin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmelerini doğrudan kolaylaştırdığı söylenebilir? 
A) Yalnız l 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) II ve III

Türkiye'de demokrasiye geçilmesinde etkili olan faktörlerden bazıları şunlardır: 
Aynur: Eski rejime dönme tartışmalarının sona ermesi. 
Esra: Kominizm rejimini yaymak isteyen Sovyet Rusya tehlikesine karşı demokratik devletlerle yakınlaşma isteği. 
Onur: Halkın demokratik yönetimin gereklerini yerine getirecek olgunluğa erişmesi. 
Yukarıdaki öğrencilerden hangisi veya hangilerinin sözleri, Türkiye'de demokrasiye geçilmesinde dış faktörlerin etkili olduğunu göstermektedir? 
A) Aynur 
B) Esra 
C) Onur 
D) Aynur ve Onur

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk yurdunu ve Türkiye Cumhuriyeti'ni iç ve dış düşmanlara karşı korumakla görevlidir. 
Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri, 
I. Yabancı devletlerin topraklarımıza saldırmaları
II. Terör örgütlerinin cumhuriyet rejimine karşı silahlı eylemler yapmaları
III. Sivil toplum örgütlerinin protesto gösterileri düzenlemeleri 
durumlarından hangisi veya hangilerini önlemekle görevlidir? 
A) Yalnız l 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II

• Türkiye, dünyada enerji kaynaklarının yaklaşık % 70'ini barındıran Orta Doğu ve Avrasya ülkelerine komşudur. 
• Avrupa ülkeleri enerji kaynaklarının en önemli tüketicileri arasındadır. 
Bu iki durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlaması beklenir? 
A) Türkiye'nin jeopolitik öneminin azalmasına 
B) Türkiye'nin, Doğu ve Batı arasında bir enerji koridoru oluşturmasına 
C) Orta Doğu'nun güvenli bir bölge olmasına 
D) Türkiye'de ekonomik sorunların çıkmasına

Türkiye'de, • Resim ve müzik dersleri eğitimin bütün kademelerinde verilmektedir. 
• İlk kez 1990 yılında açılan güzel sanatlar liselerinin sayısı günümüzde artırılmıştır. 
Bu faaliyetlerle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulabilir? 
A) Sanatçıların devlet güvencesi altına alınmasının 
B) Bireylere bir sanat dalı ile uğraşma zorunluluğu getirilmesinin 
C) Toplumda estetik duyarlılığın yaygınlaştırılmasının 
D) Sanatçılara ayrıcalıklı bir konum kazandırmanın