Test Çöz,Bir Kahraman Doğuyor, Batıya Erken Açılan Kent: Selanik, Mustafa da Çocuktu, Mustafa Kemal Okulda, Cepheden Cepheye Mustafa Kemal, Askeri Deha Mustafa Kemal, Disiplin, Çaba ve Zafer, Milli Sınırlar Önünde, Dört Şehir ve Mustafa Kemal, Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya, Mustafa Kemal Liderlik Yolunda,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Atatürkün Kişilik Özellikleri Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
12 Aralık 2013 Persembe 19:40
Güncellenme tarihi
20 Kasım 2019 Carsamba 21:56
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
13482
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Mustafa Kemal, Askeri öğrenimini bitirdiğinde rütbesi ne idi?

a) Albay
b) Kurmay Yüzbaşı
c) Binbaşı 
d) General


2. Mustafa Kemal’in okuduğu en son okul hangisidir?

a) Harp Okulu 
b) Harp akademisi 
c) Manastır Askeri İdadisi 
d) Darül Fünun


3. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün eserlerinden değildir?

a) Ateşten Gömlek
b) Nutuk
c) Kumandanlar ile Hasbihal 
d) Türkiye Cumhuriyeti


4. Selanik şehrinde Türklerle beraber bir çok millet yaşıyordu.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun olumsuz sonucudur?

a) Hoşgörü ortamının bulunması
b) Barış içinde yaşamaları
c) Zamanla devlete karşı isyan etmeleri
d) Zengin bir kültürel yapının oluşması


5. Osmanlı aydınları aşağıdaki fikir akımlarından hangisini ortaya atmamıştır?

a) İslamcılık
b) Osmanlıcılık 
c) Batıcılık
d) Bağımsızlık


6. Atatürkün hangi kişilik özelliği kurtuluş savaşının kazanılmasında etkili olmuştur?

a) Vatanseverliği
b) Yenilikçiliği
c) İnsancıllığı
d) Kişilikli olması


7. Atatürk aşağıdaki okullardan hangisinde eğitim görmemiştir?? 

a) Selanik üniversitesi
b) Manastır Askeri İdadisi 
c) İstanbul Harp okulu 
d) Selanik Askeri Rüştiyesi


8. Selanik şehrinin özelliklerinden hangisi Osmanlıya Ekonomik açıdan avantaj sağlamıştır?

a) Birçok milletten insanın yaşaması
b) Osmanlının Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahip olması
c) Kültürel açıdan zengin bir kent olması
d) Doğal güzelliklere sahip olması


9. Fransız ihtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı Osmanlıyı hangi özelliğinden dolayı etkiliedi? 

a) Hoşgörülü olması
b) Heterojen bir yapıya sahip olması
c) Saltanatla yönetilmesi
d) Topraklarının geniş olması


10. Mustafa Kemal Latife hanımla evlenirken örf ve adetlerin aksine nikah törenine beraber katılmışlardır.Bu durum neyin göstergesidir?

a) Rahatlığa düşkün olduğunun
b) Kadın haklarına önem verdiğinin
c) Gelenek ve göreneklere karşı olduğunun
d) İnsancıl olduğunun


11. Mustafa Kemalin fikir hayatını oluşmasında hangisinin etkisi yoktur? 

a) Ziya Gökalp'in Türkçülük fikirleri
b) Celal Bayar'ın düşünce sistemi
c)Okuduğu Askeri okullar 
d) Tevfik Fikret ve Namık Kemal gibi aydınların düşünceleri


12. 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak orduya katılan Mustafa Kemalin ilk görev yeri neresidir?

a) Şam
b) İran
c) Manastır
d) Sofya


13. Mustafa Kemal'e Kemal ismini kim vermiştir? 

a) Namık Kemal
b) Zİya Gökalp
c) Matematik öğretmeni Mustafa Bey
d) Ali Rıza Efendi


14. Atatürk ün değişik alanlarda gerçekleştirdiği inkılaplar onun hangi özelliğini gösterir? 

a) Eğitimciliğini
b) Çok Yönlülüğünü 
c) Yöneticiliğini
d) Rehberliğini


15.Atatürk, hem fikir hem de hareket adamıdır. Askerlik, hukuk, tarih, felsefe, eğitim, sanat gibi pek çok alanda görüşlerini açıklamış, yol göstermiş ve uygulamıştır. Yukarıda verilen özellikler Atatürk’ün, aşağıdaki hangi yönünü ortaya koymaktadır ? 

a) Mantıklılığını
b) Eğitimciliğini
c) İleri görüşlülüğünü
d) Çok yönlülüğünü


16. Mustafa Kemal’in “Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için, çağın gerektirdiği yenilikleri gerçekleştirmek zorunludur.” Yukarıda verilen özellikler Atatürk’ün, aşağıdaki hangi yönünü ortaya koymaktadır ?

a) Yeniliklere açık olmayı
b) Mantıklılığını
c) Azimliliğini
d) Eğitimciliği


17. Yurttaşlarım! Yurdumuzu, dünyanın en gelişmiş ve çağdaş ülkeleri düzeyine çıkaracağız. Mustafa Kemal bu sözleri, Türk ulusunun hangi özelliğine güvenerek söylemiştir ?

a) Çalışkanlığı
b) Konukseverliği
c) Yardım severliği 
d) Cesurluğu


18. Ağır ve kesin bir kararın doğruluğuna inanmadan önce, kararı bütün yönleriyle ele almak ve değerlendirmek gerekir. Bu söz, Mustafa Kemal'in hangi yönünü daha çok açıklamaktadır ?

a) Kendi kararlarına önem verme
b) Özgür ve bağımsız davranma
c) Araştırıcı ve sorgulayıcı olma
d) Sezgilere ve kanılara göre davranma


19. “Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.”Illustrierte Dergisi Alman dergisinde Atatürk’ün aşağıdaki hangi özelliğinden bahsedilmemiştir ?

a) Azim ve kararlılık 
b) İyi Kalplilik 
c) Liderlik 
d) İleri görüşlülük 


20. Beni övme sözlerini bırakınız; gelecek için neler yapacağız, onları söyleyin Mustafa Kemal’in bu sözü hangi özelliğini vurgulamaktadır? 

a) Rehberlik
b) Yaratıcılık 
c) Gurura yer vermeme
d) Ümitsizliğe yer vermeme