Test Çöz,Bir Kahraman Doğuyor, Batıya Erken Açılan Kent: Selanik, Mustafa da Çocuktu, Mustafa Kemal Okulda, Cepheden Cepheye Mustafa Kemal, Askeri Deha Mustafa Kemal, Disiplin, Çaba ve Zafer, Milli Sınırlar Önünde, Dört Şehir ve Mustafa Kemal, Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya, Mustafa Kemal Liderlik Yolunda,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Atatürkün Savaştığı Cepheler Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
12 Aralık 2013 Persembe 19:29
Güncellenme tarihi
22 Kasım 2019 Cuma 10:16
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
12057
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1.Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul'a demir yolu ile bağlanmış olan Selanik Rumeli'de yer alan bir Osmanlı kentiydi. Ege Denizi'nde liman kenti olan şehir, Osmanlı'nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti. Selanik’in bu özellikleri aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine katkı sağladığı söylenemez?

a) Eğitim ve kültür düzeyinin
b) Merkezi otoritenin
c) Ekonomik faaliyetlerin
d) Sosyal hayatın


2. Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey, mektebe, gitmek meselesine aittir. Annem, mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Babam yeni açılan Şemsi Efendi Mektebi'ne devam etmemi ve yeni yöntemlere göre okumamı istiyordu. Nihayet babam bu meseleyi ustaca hâlletti. Önce mahalle mektebine başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden alınıp Şemsi Efendi Mektebi'ne kaydedildim. Atatürk'ün çocukluk yılları hakkında verdiği bu bilgilere bakarak ailesihakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Eğitime önem vermektedirler
b) Babası baskıcı bir düşünceye sahiptir
c) Demokratik bir anlayış vardır
d) Annesi geleneklere daha fazla bağlıdır


3. ?Osmanlı Devletinde birden fazla millet yaşadığı için çok uluslu bir devletti. Selanik'te Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler yaşamaktaydı.Bu bilgilere göre Selanik ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

a) Osmanlı ticaret hayatında önemli bir yere sahiptir.
b) Kültürel bakımdan zengin bir şehirdir.
c) Dini inanç alanında birliktelik sağlan amamıştır
d) Milliyetçilik isyanlarına açık bir şehirdir


4.Mustafa Kemal'in doğduğu şehir Selanik genç ve aydın neslin bulunduğu vatanseverlik duygularının yoğrulduğu ve daha geniş bir özgürlük ortamının bulunduğu bir yerdi. Bu bilgilere göre Selanik şehri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Osmanlı Devleti'nin başkentidir.
b) Çağın gerisinde kalmıştır
c) Fikirler rahat bir şekilde ifade edilebilmektedir.
d) Avrupa'yla etkileşimi zayıftır


5. Mustafa Kemal’in doğduğu ve öğrenim hayatına adım attığı Selanik, Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de en gelişmiş şehriydi, Şehir canlı bir ticaret ve sanayi merkeziydi. Çeşitli din ve milletlerden oluşan nüfusu renkli bir yapıya sahipti, Bu bilgilere başlık verilmek istense aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Selanik’in Stratejik Önemi
b) Mustafa Kemal’in Eğitim Hayatı
c) Mustafa Kemal’in Fikir Hayatı
d) Selanik Şehri’nin Özellikleri


6.Atatürkün çocukluğunun geçtiği Selanik çok uluslu yapıya sahip olduğu için; I. Zengin bir kültürel yapı vardır II. Din ve inanç birliği sağlanmıştır III.Farklı dillerin konuşulmaktadır Yargılarından hangisi yada hangilerine ulaşılamaz? ?

a) Yalnız II
b) Yalnız I
c) I ve II
d) II ve III


7. Atatürk'ün doğduğu şehir olan Selanik'in, -Ege Denizi'ne açılan bir limana sahip olması, -Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul'a demir yolu ile bağlı olması özelliklerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 

a) Osmanlı Devleti'nin, Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahip olmasına
b) Fetih hareketlerinin hızlanmasına
c) Halk arasında Türkçe'den başka bir dilin konuşulmamasına
d) Osmanlı Devleti'nin başkenti olmasına


8. Doğduğum ve çocukluğumu geçirdiğim şehir olan Selanik’te Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler gibi milletler de yaşamaktaydı.Selanik şehrindeki bu çok uluslu yapının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?

a) Milliyetçilik akımının etkilerinin yoğun olarak görülmesine
b) Azınlık haklarının kısıtlanmasına
c) Atatürk’ün fikir hayatının zenginleşmesine
d) Zengin bir kültürel yapının oluşmasına


9. Mustafa Kemal, -31 Mart olayını bastıran orduda görev almıştır -Italya'nın, Trablusgarp'a saldırması üzerine gönüllü olarak savaşmıştır. -İtilaf Devletlerine karşı Çanakkale'de savaşmıştır, Yukarıdaki bilgilere dayanarak ortak özellik olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

a) Mustafa Kemal askeri alanda birçok faaliyet göstermiştir.
b) Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta İtalyanları geri püskürtmüştür
c) İtilaf Devletleri Çanakkale'yi geçememiştir.
d) 31 Mart olayı rejim karşıtları tarafından çıkarılmıştır.


10.I. Dünya Savaşında Suriye ve Hicaz’daki ordularımızın yönetiminde Almanların yer almasını uygun görmediğim için Savaş Bakanı Enver Paşaya bir rapor ile bildirdim''Bu durum, Mustafa Kemal’in aşağıdakilerden hangisini önemsediğinin bir göstergesidir?

a) Ordudaki düzeni
b) Bağımsız devlet anlayışını
c) Türk – Alman dostluğunu
d) Türk topraklarında başlayan ulusçuluk hareketlerini


11. Kurtuluş Savaşı öncesinde bir çok cephede savaşan M. Kemal’in tanınmasında ve milli mücadelede önder olmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur ? 

a) Muş'u ve Bitlis'i Ruslardan geri alması
b) Çanakkale Savaşı'nı kazanması
c) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması
d) Halep'in kuzeyinde düşmanı durdurması


12. Anafartalar Savaşı’nda yarbay olan Mustafa Kemal’in askere ”taarruzu değil ölmeyi emretmesi” savaşın kaderini etkilemiştir.Churchill’in anılarında “kaderin adamı” olarak tanımladığı Mustafa Kemal, Conkbayırı ve Kocaçimen’de ilerleyen Anzak Kolordusunu geri çekilmeye zorlamış,işgal edilen noktaları kurtarmış ve Çanakkale Cephesi’nin düşmesini engellemiştir. Bu paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulamayız?

a) Mustafa Kemal Çanakkale’de ne zaman savaşmıştır?
b) Mustafa Kemal’in hangi rütbeye terfi etmiştir?
c) Mustafa Kemal Çanakale’de kimlerle savaşmıştır
d) Musafa Kemal hangi cephelerde savaşmıştır?


13. Çanakkale Savaşlarında Gelibolu yarımadasında büyük bir başarıya imza atan M. Kemal’in başarılı olmasındaki bir etken de 1912 yılındaki Balkan Savaşları sırasında Gelibolu Yarımadası’nda, görev almış olmasıdır. Buna göre, Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı’nda başarılı olmasında hangi duruma vurgu yapılmaktadır? 

a) Hareket Ordusu’nun kurmay başkanlığını üstlenmesinin
b) İyi bir askeri eğitim almasının
c) Bölgeyi iyi tanımasının
d) Sofya’da askeri ateşe olarak görev yapmasının


14.25 Nisan 1915′te Arıburnu’na çıkan düşman kuvvetlerini, Mustafa Kemal’in komuta ettiği 19. Tümen Conkbayırı’nda durdurdu. Mustafa Kemal, bu başarı üzerine albaylığa yükseldi.Buna göre Mustafa Kemal aşağıdaki alanlardan hangisinde başarı kazandığı söylenebilir 

a) Sosyal
b) Askerî
c) Siyasi
d) Dini


15.İtalya'nın 1911 yılında Trablusgarp'a saldırması ile M. Kemal ve bir grup genç Osmanlı subayı gizlice Trablusgarp'a gitti. Burada yerli halkı teşkilatlandırarak, İtalyanlara karşı başarılı bir mücadele verdi. Mustafa Kemal'in, Trablusgarp'taki bu faaliyetleri aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi gösterir?

a) Ordudaki siyasal çekişmelerin sona erdirilmesine
b) Avrupa devletleri ile iş birliği yapılmasına
c) Milliyetçilik isyanlarının bastırılmasına
d) Osmanlı toprak bütünlüğünün korunmasına


16. İtalya’nın, Trablusgarp’a saldırması üzerine gönüllü olarak gizlice Trablusgarp’a giderek burada halkı örgütledik Derne ve Tobruk’ta başarılı bir mücadele verdik.Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

a) Mustafa Kemal Trablusgarp’ta öğrenim görmüştür
b) Mustafa Kemal İtalyanlara karşı başarılı bir mücadele vermiştir
c) Mustafa Kemal özverili bir kişidir
d) Mustafa Kemal vatansever bir askerdir


17. 13 Nisan 1908’de meydana gelen 31 Mart Vakası, meşrutiyet karştı kişiler tarafından çıkarılmıştır. Bu ayaklanmayı, Kurmay Başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı, Hareket Ordusu bastırmıştır.. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Meşrutiyet yanlısı bir tutum sergilediği
b) II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi için çalışmalarda bulunduğu
c) İlk askeri görevini Hareket Ordusunda üstlendiği
d) Görev aldığı tüm cephelerde başarılı olduğu


18. 1907’de 3. Ordu’ya gelen Mustafa Kemal, bir yandan Selanik'te askeri görevini sürdürmekte bir yandan da İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde çalışarak siyasi gelişmeleri yakından takip etmekteydi. Ancak bir süre sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden ayrılarak kendini tamamen askerlik görevine verdi. Buna göre, Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden niçin ayrılmıştır?

a) Egemenliğin millete ait olması
b) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması
c) Ordunun siyasetten ayrılması
d) Kadın erkek eşitliğinin sağlanması


19.Şam'da bulunan 5. orduda görev yaptığım sıralarda Suriye'yi gezerek buradaki yönetim bozukluğunu ve yolsuzlukları yakından takip ettim.Mustafa Kemal’in bu sözüne göre, I. Yarbaylığa yükselmiştir II. Ülkedeki sorunlarla ilgilenmiştir, III.Askeri öğrencidir sonuçlarından hangilerine ulaşılamaz?

a) Yalnız II
b) I ve III
c) Yalnız I
d) I ve II


20. ? - İlk görev yeri

Trablusgarp - Gönüllü olarak İtalyanlara karşı savaştı.

Manastır - Askeri lisede okudu

 Sofya - Askeri ateşe olarak görev yaptı. Verilen eşleştirme soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Selanik
b) İstanbul
c) Suriye
d) Trablusgarp