Test Çöz,Avrupada Yaşanan Değişim, Avrupada Yaşanan Değişim anlama testi, Avrupada Yaşanan Değişim anlatımı testi, Avrupada Yaşanan Değişim bilgi testi, Avrupada Yaşanan Değişim bilgisi testi, Avrupada Yaşanan Değişim çalışma testi, Avrupada Yaşanan Değişim değerlendirme testi, Avrupada Yaşanan Değişim etkinlik testi, Avrupada Yaşanan Değişim kavrama testi, Avrupada Yaşanan Değişim kazanım testi, Avrupada Yaşanan Değişim konu testi, Avrupada Yaşanan Değişim öğrenme testi, Avrupada Yaşanan Değişim öğretimi testi, Avrupada Yaşanan Değişim ölçme testi, Avrupada Yaşanan Değişim ön bilgi testi, Avrupada Yaşanan Değişim pekiştirme testi, Avrupada Yaşanan Değişim sonuç değerlendirme testi, Avrupada Yaşanan Değişim sonuç testi, Avrupada Yaşanan Değişim sunumu testi, Avrupada Yaşanan Değişim süreç testi, Avrupada Yaşanan Değişim test etkinliği, Avrupada Yaşanan Değişim testi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Uyanan Avrupa Ve Sarsılan Osmanlı Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
09 Eylul 2018 Pazar 08:45
Güncellenme tarihi
13 Ekim 2019 Pazar 20:03
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
7212
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. 18. Yüzyılda Avrupa’da toplumsal hayatta aşağıdakilerden hangisi gözlenmemiştir?

A) Hemen her sınıftan insan, ortaya konan bilimsel sonuçları büyük bir hayranlıkla takip ediyordu.
B) Halka açık dersler ve sergiler bilim zevkini toplumsal tabana yayıyordu.

C) Eleştirel düşünce ve akıl, bilimsel sorunlar yanında siyasal ve sosyal tüm kurumlara uygulanmaya ve kilisenin otoritesini artırmaya başladı.

D) Aydınlanmacı düşünürlerin çabaları‑ halkın bilinçlenmesini, mutluluk ve özgürlük isteklerini artırdı.

2. 18.Yüzyılda Avrupa’da yaşanan aydınlanma sürecinin sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenebilir?

A) Haçlı Seferleri

B) Fransız İhtilali

C) Yüzyıl Savaşları

D) Sömürgecilik yarışı

 

3. 18. yüzyılda Fransa’nın toplumsal yapısı üç temel sınıfa ayrılmıştı. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflardan birisi değildir?

A) Geniş topraklara ve ayrıcalıklara sahip asiller sınıfı,
B) Kilise veya din adamlarından oluşan ruhban sınıfı,

C) Burjuva ve köylülerden oluşan halk sınıfı,

D) Bilim adamlarında oluşan Aristokratlar sınıfı,

 

4. 18.Yüzyılda Avrupa’da daha çok hangi sınıflar arasında bir çatışma vardı?

A) Burjuva ve Aydınlar sınıfları

B) Ruhban ve Halk sınıfları

C) Halk ve Aydınlar sınıfları

D) Aydınlar ve Ruhban sınıfları

 

5. Aşağıdaki sınıflardan hangisi Halk sınıfını da yanına alarak Fransız İhtilalini başlatmıştır?

A) Burjuva sınıfı

B) Ruhban sınıfı

C) Aydınlar sınıfı

D) Tüccarlar sınıfı

 

6. Filozof ve aydınların düşünceleri de Fransız İhtilali’ne zemin hazırlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A) Montesquieu (Montesku)

B) Jean JacTues Rousseau (Jan Jak Russo),

C) Diderot (Didero)

D) John Locke (Jon Loçk)

 

7. Fransız İhtilali’nin sonuçları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fransız İhtilali’nin başarıya ulaşmasından sonra “Kurucu Meclis” oluşturma kararı alındı ve asillerin bütün ayrıcalıkları kaldırıldı.

B) Kilisenin bütün malları iade edilerek ayrıcalıkları artırıldı, laik anlayışın temelleri atıldı.

C) Vergi adaleti yanında bütün vatandaşların askerî ve sivil
memurluklara atanabilmesi sağlandı.

D) Egemenliğin millete ait olduğu, insanların eşit olduğu, hürriyet, mülkiyet ve güvenlik haklarının temel insan hakları olduğu, siyasal görüş ve dinî inançlarından dolayı hiç kimsenin kınanamayacağı kabul edildi.

 

8. Fransız İhtilali’nin temel siyasi dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millî irade

B) Laiklik

C) İnsan ve Yurttaş Hakları

D) Sömürgecilik

 

9. Fransız İhtilali sonucunda çok uluslu devletlerin parçalanmasında en etkili olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşitlik

B) Milliyetçilik

C) Adalet

D) Özgürlük

 

10. “Yeni buluşların üretime uygulanması ile üretimde insan ve hayvan gücünün yerini makineler almaya başladı. Makineleşme ilk olarak İngiltere’de dokumacılık alanında uygulandı. 1784’te James
Watt’ın buluşuyla buhar gücünün bütün makinelere uygulanabilir olması yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Makineleşme ve diğer teknik gelişmeler, 18. yüzyıl sonlarına gelindiğinde İngiltere’ye diğer
ülkeler karşısında büyük bir üstünlük kazandırdı.”Yukarıdaki gelişmeler sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

A) Fransız İhtilali

B) Sanayi Devrimi

C) Birinci Dünya Savaşı

D) Kavimler Göçü

 

11. Sanayi İnkılabı ilk olarak hangi alanda gelişen makineleşme sonucu başlamıştır?

A) Demir-çelik

B) Otomobil

C) Dokumacılık

D) Tarım

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarından birisi değildir?

A) Tarımsal üretimin artması,

B) Köylerden kentlere göçlerin artması,

C) İşçi sınıfının oluşması,

D) Buharlı tren ile buharlı gemi, ulaşım ve iletişimi geliştirmesi,

 

13. “Sanayi ürünlerinin ekonomideki payı arttı. Makine gücü, üretimi hızlandırdı ve seri üretime geçildi. Artan üretimin ham madde ihtiyacı ve ürünlerin pazarlanması yeni bir sorun olarak ortaya çıktı.”Yukarıdaki anlatıma göre bu gelişmelerin sonucunda aşağıdakilerden hangisi hız kazanmıştır?

A) Ulusalcılık

B) Demokratikleşme

C) Milliyetçilik

D) Sömürgecilik

 

14. Sanayi İnkılabı ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
A) Fransa

B) Osmanlı Devleti
C) İngiltere

D) Rusya

 

15. “Sanayisini yeni tekniklerle güçlendirip çağa uygun hâle getiremeyen ve Avrupa ile rekabet edemeyen Osmanlı Devleti’nde yerli sanayi gelişemedi. Osmanlı Devleti kalabalık nüfusu, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla Avrupalı devletler için iyi bir ham madde ve pazar kaynağı olarak görüldü. Kapitülasyonlar nedeniyle pazarlarını Avrupa mallarına karşı koruyamadı. Zamanla Osmanlı Devleti, Batılı devletlerden borç almak zorunda kaldı. Verimli kullanılamayan bu borçlar ve borçların faizleri ödenemeyince 1881’de “Düyun-u Umumiye İdaresi” adını taşıyan kuruluş oluşturuldu.”Bu kuruluşun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı ekonomisine el koymak.

B) Osmanlı ekonomisini geliştirmek.

C) Osmanlı Devletinin gelirini artırmak.

D) Osmanlı Devletinin borçlarının ödenmesini sağlamak.