Test Çöz,bağımsızlık yolunda atılan adımlar, bağımsızlık yolunda atılan adımlar anlama testi, bağımsızlık yolunda atılan adımlar anlatımı testi, bağımsızlık yolunda atılan adımlar bilgi testi, bağımsızlık yolunda atılan adımlar bilgisi testi, bağımsızlık yolunda atılan adımlar çalışma testi, bağımsızlık yolunda atılan adımlar değerlendirme testi, bağımsızlık yolunda atılan adımlar etkinlik testi, bağımsızlık yolunda atılan adımlar kavrama testi, bağımsızlık yolunda atılan adımlar kazanım testi, bağımsızlık yolunda atılan adımlar konu testi, bağımsızlık yolunda atılan adımlar öğrenme testi, bağımsızlık yolunda atılan adımlar öğretimi testi, bağımsızlık yolunda atılan adımlar ölçme testi, bağımsızlık yolunda atılan adımlar ön bilgi testi, bağımsızlık yolunda atılan adımlar pekiştirme testi, bağımsızlık yolunda atılan adımlar sonuç değerlendirme testi, bağımsızlık yolunda atılan adımlar sonuç testi, bağımsızlık yolunda atılan adımlar sunumu testi, bağımsızlık yolunda atılan adımlar süreç testi, ba

8. Sınıf İnkılap Tarihi Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Kazanım Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Agustos 2018 Persembe 23:27
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5529
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

1. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşlarının sonuçları arasında yer almaz?
A) İstanbul işgale uğramıştır.
B) Birinci Dünya Savaşı uzamıştır.
C) Rusya’da ihtilal çıkmıştır.
D) İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı’nı geçememişlerdir.
2. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda müttefiklerine yardım amacıyla aşağıdaki cephelerden hangisine asker göndermiştir?
A) Kafkas Cephesi
B) Kanal Cephesi
C) Galiçya Cephesi
D) Filistin Cephesi
3. Manda ve himaye ilk kez nerede reddedilmiştir?
A) Havza Genelgesi’nde
B) Amasya Genelgesi’nde
C) Sivas Kongresi’nde
D) Erzurum Kongresi’nde
4. Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A) Havza Genelgesi
B) Amasya Genelgesi
C) Erzurum Kongresi
D) Sivas Kongresi
5. Mondros Ateşkes Anlaşması ile başlayan işgallere karşı oluşan tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır?
A) Millî cemiyetler
B) Kongreler
C) Kuvayımilliye
D) Düzenli ordu
6. Mustafa Kemal, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır?
A) Havza Genelgesi
B) Sivas Kongresi
C) Amasya Genelgesi
D) Erzurum Kongresi
7. Aşağıdaki millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir?
A) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
B) Pontus Cemiyeti
C) Wilson Prensipleri Cemiyeti
D) Kilikyalılar Cemiyeti
8.Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi ile sağlanmak istenen temel amaçtır?
A) Doğu Karadeniz’de Pontus devleti kurulmasını engellemek
B) Padişahı ve halifeyi içinde bulunduğu baskıdan kurtarmak
C) Kuvayımilliye birliklerini birleştirerek düzenli ordu kurmak
D) Halkın ulusal bağımsızlık mücadelesine katılımını sağlamak
9. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin aldığı kararlar ile ulusal bir meclis gibi hareket ettiğinin göstergesi olamaz?
A) Ulusal iradenin egemen kılınacağı kararını alması
B) Geçici bir hükûmet kurulması gerektiğini vurgulaması
C) Doğu Anadolu’daki direniş cemiyetlerini birleştirmesi
D) Vatanın bölünmezliğini kabul etmesi
10. Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde kabul edilen Misakı -millî’nin kararları arasında yer almaz?
A) Geçici bir hükûmet kurulmalıdır.
B) Boğazların güvenliği sağlanmalıdır.
C) Batı Trakya’da halkoylaması yapılmalıdır.
D) Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
11. 16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusanın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A) İstanbul Hükûmetinin kurtuluş için harekete geçmesi
B) Saltanatın kaldırılması
C) TBMM’nin açılması
D) Kuvayımilliye’nin oluşması
12. TBMM’nin aldığı kararlardan hangisi, güçler birliği ilkesinin benimsendiğinin kanıtıdır?
A) TBMM’nin üstünde güç yoktur.
B) Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplanmıştır.
C) Hükûmet kurmak gereklidir.
D) Padişah, meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alacaktır.
13. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalandığı hâlde yürürlüğe girmemiştir?
A) Lozan Antlaşması
B) Sevr Antlaşması
C) Atina Antlaşması
D) Gümrü Antlaşması
14. Mustafa Kemal, Amasya Görüşmeleri’nde, Osmanlı Meclis-i Mebusanının İstanbul dışında bir yerde toplanması gerektiğini söylemiştir. Mustafa Kemal’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?
A) Misakımillî’nin kabul edilmesiyle
B) TBMM’nin açılmasıyla
C) Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasıyla
D) İstanbul’un işgal edilmesiyle
15. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?
A) Millî cemiyetlerin birleştirilmesine
B) Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasına
C) Temsilciler Kurulunun oluşturulmasına
D) Güçlü bir devletin koruyuculuğu altına girilmesine
16. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir?
A)  Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi
B)  İttihat ve Terakki Hükümeti'nin Almanya'nın savaşı kazanacağına inanması
C)  Almanya'ya Ortadoğu'da Pazar sağlamak istemesi
D)  Devletin yeniden Avrupa'da kuvvetli duruma gelmesinin sağlanmak istemesi
17. Sivas'ta ulusal bir kongrenin toplanması kararlaştırıldı. - İstanbul Hükümeti ilk kez eleştirilmiştir. - İleride yönetim biçiminin değişeceğinin sinyalleri verlmiştir. Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)  Havza Mitingi
B)  Samsun Raporu
C)  Amasya Genelgesi
D)  Erzurum Kongresi
18. 19. yy. boyunca Avrupa'da sanayileşme hız kazandı, devletler, hammadde kaynakları ve pazar elde etmede birbirleriyle yarıştılar. Bu yarış devletler arasında gerilimi arttırarak 20. yy. başlarında savaşa neden oldu. Buna göre, 20. yy. başlarında devletler arasındaki savaşın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)  İmparatorluklardaki ayaklanmalar
B)  Demokratik haklar elde etme çabası
C)  Kralların yetkilerini genişletme isteği
D) Devletler arası ekonomik çıkar çatışmaları
19. Amasya Genelgesi'nde ilk defa iktidarın millete ait olduğu belirtilmiştir. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu ifadeyi kanıtlar?
A)  Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
B)  İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir.
C)  Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
D)  Doğu illeri adına Erzurum'da bir kongre toplanacaktır.
20. Hukuk-u Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin, İzmir'in Yunanlılarca işgali sırasında İşgal kuvvetlerine tek başına ateş açmış ve bu olayın sonucunda şehit edilmiştir. Hasan Tahsin'i n bu davranışının en önemli sebep aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)  Yunanlılar tarafından aranan ve yakalanacak bir suçlu olması
B)  İzmir'in işgaline tepki olarak
C)  Yunan askerlerine şahsi kin duyuyor olması
D)  Doğum yeri olan Selanik'in işgal edilmiş olması