Test Çöz,8.sınıf milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlar test, milli uyanış yurdumuzun işgaline tepkiler test, 8. sınıf milli uyanış test pdf, 8 sınıf inkılap test, milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlar ünitesi klasik değerlendirme soruları cevapları, 8 sınıf inkılap uyanan avrupa ve sarsılan osmanlı test çöz, 8 sınıf inkılap 3 ünite testleri, milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlar özet, 8 sınıf inkılap testleri ,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
05 Mart 2019 Salı 17:43
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
1661
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi hiçbir zaman uygulanamamıştır?

A) Lozan Antlaşması

B) Sevr Antlaşması

C) Gümrü Antlaşması

D) Atina Antlaşması

 

2. Aşağıdakilerden hangisi 20. yy. başlarında devletler arasındaki savaşın temel nedenidir?

A) İmparatorluklardaki ayaklanmalar

B) Devletler arası ekonomik çıkar çatışmaları

C) Demokratik haklar elde etme çabası

D) Kralların yetkilerini genişletme isteği

 

3. Amasya Genelgesinin hangi maddesi milli egemenliğe vurgu yapmıştır?

A) Ulusun bağımsızlığını azim ve kararı kurtaracaktır.

B) Doğu illeri adına Erzurum'da bir kongre toplanacaktır.

C) Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.

D) İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir.

 

4. Aşağıdakilerden hangisine Mustafa Kemal karşı çıkmıştır?

A) Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasına

B) Temsilciler Kurulunun oluşturulmasına

C) Güçlü bir devletin koruyuculuğu altına girilmesine

D) Millî cemiyetlerin birleştirilmesine

 

5. Mondros Ateşkes Anlaşması ile başlayan işgallere karşı il aşağıdaki tepkilerden hangisi oluşmuştur?

A) Düzenli ordu

B) Kuvayımilliye

C) Millî cemiyetler

D) Kongreler

 

6. İstanbul’un işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusanın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) Kuvayımilliye’nin oluşması

B) İstanbul Hükûmetinin kurtuluş için harekete geçmesi

C) Saltanatın kaldırılması

D) TBMM’nin açılması

 

7. Mustafa Kemal, aşağıdakilerin hangisinde vatanın bütünlüğünün tehlikede olduğuna dikkat çekmiştir?

A) Havza Genelgesi

B) Erzurum Kongresi

C) Amasya Genelgesi

D) Sivas Kongresi

 

8. Çanakkale Savaşlarının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı’nı geçememişlerdir.

B) Birinci Dünya Savaşı uzamıştır.

C) Rusya’da ihtilal çıkmıştır.

D) İstanbul işgale uğramıştır.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi’nin temelamacıdır?

A) Padişahı ve halifeyi içinde bulunduğu baskıdan kurtarmak

B) Halkın ulusal bağımsızlık mücadelesine katılımını sağlamak

C) Kuvayımilliye birliklerini birleştirerek düzenli ordu kurmak

D) Doğu Karadeniz’de Pontus devleti kurulmasını engellemek

 

10. Hasan Tahsin'i n İzmir’in işgali sırasında Yunan askerlerine ateş etmesinin en önemli sebebi hangisidir?

A) Yunan askerlerine şahsi kin duyuyor olması

B) Yunanlılar tarafından aranan suçlulardan birisi olması

C) İzmir'in işgaline tepki olarak

D) Doğum yeri olan Selanik'in işgal edilmiş olması

 

11. Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde kabul edilen Misakı -millî’nin kararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Boğazların güvenliği sağlanmalıdır.

B) Batı Trakya’da halkoylaması yapılmalıdır.

C) Geçici bir hükûmet kurulmalıdır.

D) Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.

 

12. Manda ve himaye ilk kez aşağıdakilerden hangisinde reddedilmiştir?

A) Sivas Kongresi’nde

B) Amasya Genelgesi’nde

C) Erzurum Kongresi’nde

D) Havza Genelgesi’nde

 

13. Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi aşağıdakilerden hangisinde ilk kez belirtilmiştir?

A) Havza Genelgesi

B) Erzurum Kongresi

C) Sivas Kongresi

D) Amasya Genelgesi

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Adana ve çevresinde mücadele etmiştir?

A) İngiliz Muhipleri Cemiyeti

B) Kilikyalılar Cemiyeti

C) Pontus Cemiyeti

D) Wilson Prensipleri Cemiyeti

 

15. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) İttihat ve Terakki Hükümeti'nin Almanya'nın savaşı kazanacağına inanması

B) Devletin yeniden Avrupa'da kuvvetli duruma gelmesinin sağlanmak istemesi

C) Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi

D) Almanya'ya Ortadoğu'da Pazar sağlamak istemesi

 

16. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda ittifaklarına destek olmak için aşağıdaki cephelerden hangisine asker göndermiştir?

A) Kafkas Cephesi

B) Filistin Cephesi

C) Kanal Cephesi

D) Galiçya Cephesi

 

17. Mustafa Kemal, Amasya Görüşmeleri’nde, Osmanlı Meclis-i Mebusanının İstanbul dışında bir yerde toplanmasını istemesinin nedeni hangisi olabilir?

A) Misakımillî’nin kabul edilmesiyle

B) Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasıyla

C) İstanbul’un işgal edilmesiyle

D) TBMM’nin açılmasıyla

 

18. Aşağıdakilerin hangisinde Sivas'ta ulusal bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır?

A) Amasya Genelgesi

B) Erzurum Kongresi

C) Havza Mitingi

D) Samsun Raporu

 

19. Erzurum Kongresi’nin aldığı kararlardan hangisi ulusal bir meclis gibi hareket ettiğini göstermez?

A) Geçici bir hükûmet kurulması gerektiğini vurgulaması

B) Doğu Anadolu’daki direniş cemiyetlerini birleştirmesi

C) Ulusal iradenin egemen kılınacağı kararını alması

D) Vatanın bölünmezliğini kabul etmesi

 

20. Güçler birliği ilkesinin TBMM’nin aldığı kararlardan hangisinde benimsenmiştir?

A) Hükûmet kurmak gereklidir.

B) Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplanmıştır.

C) TBMM’nin üstünde güç yoktur.

D) Padişah, meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alacaktır.