Test Çöz,8. sınıf basit makineler test, 8. sınıf basit makineler yaprak test, 8. sınıf kaldıraçlar test indir, 8.sınıf basit makineler çözümlü sorular, 8.sınıf basit makineler çözümlü sorular pdf, 8.sınıf basit makineler test, 8.sınıf basit makineler test indir pdf, basit makineler soruları ve cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Basit Makineler Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:40
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
4403
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. “Günlük yaşamda işlerimizi daha kolay yapabilmek için çeşitli makineler kullanırız. Ağır bir taşı yerinden kaldırabilmek için kas gücümüzün yetersiz kaldığı durumlarda, sağlam bir kalas kullanabiliriz. Bu kalası bir desteğe dayadığımızda yerinden oynatamadığımız taşı rahatlıkla kaldırabiliriz.” Böyle basit bir makaranın adı nedir?

A) Makara

B) Kaldıraç

C) Tulumba

D) Palanga

 

2. Basit makinelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Günlük hayatta iş yapma kolaylığı sağlamak amacıyla kullanılan makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık, dişli çark, vida ve kasnak adı verilen araçlara genel olarak basit makineler denir.

B) Basit makineler, kendilerine bir noktalarından kuvvet uygulandığında bu kuvveti başka bir noktası ile temas hâlindeki cisme aktaran araçlardır.

C) Basit makinelerde uygulanan kuvvet giriş kuvveti veya uygulanan kuvvet, giriş kuvvetinden
dolayı basit makinelerden elde edilen ya da basit makinenin temas halinde olduğu cisme uyguladığı kuvvete ise çıkış kuvveti veya doğan kuvvet denir.

D) Basit makinelerde çıkış kuvveti giriş kuvvetinden büyük olabilir ancak çıkış kuvvetinin
yönü giriş kuvvetinin yönünden farklı olamaz.

 

3. Basit makinelerin kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Basit makineler bir veya iki parçadan oluşup tek bir kuvvetin etkisiyle çalışır.

B) Basit makineler İnsan gücüyle çalışırlar. Elektrik enerjisi gibi başka enerji türleriyle çalışan araçlar basit makine olarak kabul edilmez.

C) Bazıları uygulanan kuvvetin sadece yönünü değiştirirken bazıları da hem yönünü, hem büyüklüğünü değiştirir. Bu değişiklik sayesinde basit makineler kullanılarak işler daha kolay ve hızlı yapılabilir.

D) Basit makineler uygulanan kuvveti aynı oranda işe iletir. Giriş kuvveti ile çıkış kuvveti her zaman eşittir.

 

4. Basit makinelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Uygulanan kuvvet tek yönlüdür.

B) İş kolaylığı sağlanır.

C) İş ve enerjiden kazanç sağlanır.

D) Uygulanan kuvvetin yönü değiştirilebilir.

 

5. Verilen basit makinelerden hangisi yalnızca iş kolaylığı sağlar?

A) Palanga

B) Eğik düzlem

C) Sabit makara

D) Hareketli makara

 

6. Yukarıdaki şekilde yük F kuvveti ile dengelenmiştir. Buna göre hangisi doğrudur?

A) Kuvvet kazancı vardır.

B) İşten kazanç vardır.

C) F kuvvetinin değeri yükün değerinden büyüktür

D) Yükün değeri F kuvvetinden büyüktür.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi sabit makara ve hareketli makaralar için ortak bir özelliktir?

A) Yoldan kayıp oluşturması.

B) İş kolaylığı sağlaması.

C) Kuvvetten kazanç sağlaması.

D) Uygulanacak kuvvetin yüke eşit olması.

 

8. Sabit makaralı düzenek ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İş kolaylığı sağlar.

B) Basit makine düzeneğidir.

C) Kuvvetin yönü değişmemiştir.

D) Kuvvet = Yük’tür.

 

9. Çıkrık düzeneğine göre; bir silindir, ona bağlı olan bir kolla daha büyük daireler oluşturacak şekilde döndürüldüğünde kuvvetten kazanç elde edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkrık düzeneğine göre çalışır?

A) Makas

B) Çekiç

C) El arabası

D) Kapı kolu

 

10. Yukarıda verilen makara sistemi dengededir. Buna göre makara sistemi ile ilgili;

I. 2 hareketli, 1 sabit makaradan oluşmuştur.

II. Yoldan kazanç vardır.

III. F kuvveti, P yükünden küçüktür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III

 

11. Sabit bir noktaya asılan ve dönerek cisimlerin hareket etmelerine kolaylık sağlayan makaralara sabit makara denir. Sabit makaralarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yükün ağırlığına (makara ağırlığı önemsiz ise) eşit büyüklükte kuvvet uygulamak gerekir

B) Yüke 1 m yol aldırabilmek için ipi de 1 m çekmek gerekir.

C) Uygulanan kuvvetin yönünü değiştirmez.

D) Kuvvetten ve yoldan kazanç veya kayıp yoktur.

 

12. Yükle birlikte hareket eden makaralara hareketli makara denir. Bu tür makaralarda yük, çekilen yönde (aşağı veya yukarı doğru) makarayla birlikte hareket eder. Hareketli makaralarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Uygulanan kuvvetin büyüklüğü (makara ağırlığı önemsiz ise) yükün ağırlığının yarısına eşittir. Yani yükün ağırlığı makaranın iki tarafındaki ipler arasında eşit olarak paylaşılır.

B) Uygulanan kuvvetin yönü aynıdır.

C) Yüke 1m yol aldırabilmek için ipi 2m çekmek gerekir. Yani yoldan 2 kat kayıp vardır.

D) Kuvvetten kazanç, yoldan kayıp olduğu için işten kazanç vardır.

 

13. En az bir adet sabit makara ile en az bir adet hareketli makaradan ve bütün makaraların oluklarından geçen kesintisiz ipten oluşan makara sistemlerine palanga (bileşik makara sistemi) denir. Palangayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Palanga ile hem uygulanan kuvvetin yönü değiştirilebilir hem de yükü kaldırmak için uygulanması gereken kuvvetin büyüklüğü azaltılabilir.

B) Palangalarda yükü üzerinde taşıyan ip sayısı arttıkça uygulanacak kuvvetin büyüklüğü aynı kalır.

C) Palangalarda yükü belirli bir yüksekliğe çıkarmak için çekilmesi gereken ip miktarı da yükü taşıyan ip sayısı oranında artar.

D) Palangalar kuvvetten kazanç sağlayarak iş yapma kolaylığı sağlar.

 

14. Bir çubuk ve çubuğun etrafında serbestçe dönebileceği bir destek noktasından oluşan basit makinelere kaldıraç denir. Kaldıraçların kullanım amaçlarından en önemlisi bir yükü, yükün ağırlığından daha az kuvvet uygulayarak kaldırmaktır. Kaldıraç kullanarak yük kaldırabilmek için kaldıraca kuvvet uygulanır. Kaldıraca kuvvet uygulanan noktanın, kaldıracın destek noktasına olan mesafesine ne denir?

A) Etki kolu

B) Destek

C) Yük kolu

D) Kaldırma kolu

 

15. Kaldıraçta yükün konulduğu yerin destek noktasına olan mesafesine ne denir?

A) Kuvvet kolu

B) Yük kolu

C) Destek

D) etki kolu

 

16. Desteği arada (kuvvet ve yükün arasında) olan kaldıraçlara çift taraflı kaldıraç denir. Aşağıdakilerden hangisi çift taraflı kaldıraca örnek oluşturmaz?

A) Makas

B) Pense

C) Ceviz kırıcı

D) Kerpeten

 

17. Tek taraflı kaldıraçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Destek ve kuvvetin iki uçta, yük de bu ikisinin arasındadır.

B) Yük, uygulanan kuvvetle aynı yönde hareket eder.

C) Yük, daha az kuvvet ile hareket ettirilebilir.

D) Kuvvetten sağlanan kazanç oranında da yoldan da kazanç vardır.

 

18. Yükün arada (kuvvet ve destek arasında) olduğu kaldıraçlar tek taraflı kaldıraç denir. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı kaldıraçlara örnek oluşturmaz?

A) Keser

B) Fındık ya da ceviz kıracağı

C) El arabası

D) Gazoz açacağı

 

19. Bir kalas ya da levhanın bir ucunun yükün çıkarılacağı yüksek yere dayandırılmasıyla elde edilen basit makinelere eğik düzlem denir. Eğik düzlemler, kendisini oluşturan yüzeylerin iki ucu arasında belli bir yükseklik farkı oluşturularak elde edilir. Eğik düzlemi diğer basit makinelerden ayıran en önemli özellik hareketsiz olmasıdır.  Eğik düzlemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kaldırılması zor olan yükleri belirli bir yüksekliğe çıkarmayı sağlar.

B) Eğik düzlemler kuvvet kazanç sağlarken yoldan kaybettiren basit makinelerdir.

C) Eğik düzlem kuvvetten kazandırdıkları oranda yoldan kaybettirirler. Bu nedenle yapılan iş
azalmaz yani işten kazanç sağlar.

D) Eğik düzlem kullanarak kuvvetten daha çok kazanç elde edebilmek için eğik düzlemin yüzeyindeki sürtünme kuvveti azaltılmalıdır.

 

20. Dönme eksenleri çakışık(aynı), çapları birbirinden farklı iki veya daha fazla silindirden meydana gelen, çapı küçük olan silindire iple bağlanan yükün, çapı büyük olan silindire kuvvet uygulanması sonucu oluşan dönme hareketi ile asılı olduğu ipin silindire dolanmasıyla yukarı çıkarılmasını sağlayan basit makinelere çıkrık denir. Aşağıdakilerden hangisi çıkrığa örnek oluşturmaz?

A) Kapı kolu

B) Kalemtıraş

C) El arabası

D) Direksiyon