Test Çöz,8.sınıf batı cephesi test, batı cephesi ile ilgili sorular 8 sınıf, 8 sınıf inkılap doğu cephesi test, 8 sınıf inkılap tarihi batı cephesi test, 8 sınıf inkılap büyük taarruz test, 8. sınıf batı cephesi test soruları, 8.sınıf inkılap batı cephesi, batı cephesi çözümlü sorular,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Batı Cephesi Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
01 Mart 2019 Cuma 23:31
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
4234
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Yunanlılar aşağıdakilerden hangisine dayanarak Batı Anadolu’yu işgale başladılar?

A) Mondros Ateşkes Antlaşması

B) Paris Barış Konferansı

C) Londra Konferansı

D) Sevr Antlaşması

 

2.  Paris Barış Konferansı’nda Batı Anadolu’nun Yunanlılara verilmesinin temel nedeni hangisidir?

A) Doğu Akdeniz’de güçlü bir devletin varlığını istememeleri

B) Rum nüfusunu bu bölgede kullanmak istemeleri

C) Halifelik kurumunu yıkmak istemeleri

D) Yunanistan’ın I. Dünya Savaşı’ndaki üstüm başarıları

 

3. Batı Anadolu’nun Yunanlılar tarafından işgal edilmesi aşağıdaki devletlerden hangisinin işine gelmemiştir?

A) İngiltere                  

B) Fransa                    

C) İtalya                         

D) Rusya

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Paris Konferansının toplanmasını asıl nedenidir?

A) İtalya’nın daha etkili olmasını sağlamak.

B) Antalya ve Konya’yı Fransızların işgal etmesini sağlamak.

C) Doğu Anadolu’yu İngilizlerin işgal etmesi.

D) Batı Anadolu’yu Yunanlılara vermek.   

 

5. Kuva-i Milliye birliklerinin Yunanlılara karşı başarısız olması sonucu aşağıdaki gelişmelerden hangisi hız kazanmıştır?

A) TBMM’yi taşıma

B) Geri çekilme

C) Düzenli ordunun kurulmasına

D) Kurtuluş Savaşının başlatılmasına

 

6. İtilaf Devletleri Londra Konferansı’nda Sevr Antlaşması’nı TBMM’ye kabul ettiremeyince amaçlarını silah zoruyla gerçekleştirmek istedi. Bu amaçla aşağıdaki savaşlardan hangisi başlatıldı?

A) Büyük Taarruz

B) I.İnönü Savaşı

C) II.İnönü Savaşı

D) Sakarya Meydan Savaşı

 

7. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi I.İnönü Savaşından sonra yaşanmamıştır?

A) İstiklal Marşının kabulü                          

B) Güney Cephesinin kapanması

C) Moskova Antlaşmasının imzalanması

D) Londra Konferansı’nın toplanması

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde olmamıştır?

A) 1.İnönü savaşı

B) Kongrelerin toplanması

C) Genelgelerin yayınlanması

D) Misak-ı Milli’nin kabulü

 

9.

-I.İnönü-TBMM’nin Londra Konferansına davet edilmesi

-II.İnönü-İtalya’nın Anadolu’yu terk etmesi

-Sakarya-Fransa’nın Ankara Antlaşmasını imzalaması

Yukarıdaki gelişmelere bakarak aşağıdakilerin hangisisöylenebilir?

A)Londra Konferansından sonra Kurtuluş Savaşı sona ermiştir.

B) Askeri başarılar siyasi gelişmeleri etkilemiştir.

C)Ankara Antlaşması ile Türk –Yunan dostluğu başlamıştır.

D) Anadolu’yu önce Fransızlar terk etmiştir.

 

10. Hangi olaydan sonra İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları artmış ve Londra Konferansı toplanmıştır?

A) Büyük Taarruz

B) Sakarya Meydan Savaşı

C) II.İnönü Zaferi

D) I.İnönü Zaferi

 

11. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin Londra Konferansındaki beklentilerinden birisi değildir?

A) Yunanlıları oyalamak zaman kazanmak

B) Misakı Milliyi dünyaya duyurmak

C) TBMM’yi kabul ettirmek

D) Türkler barış istemiyor propagandasını çürütmek.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Londra Konferansından İtilaf devletlerinin beklentilerinden birisi değildir?

A) Kapitülasyonları devam ettirmek

B) Doğuda bir Ermeni Devleti kurmak

C) Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığını devam ettirmek.

D) Yunanlılara toprak kazandırmak.