Test Çöz,8.sınıf bir kahraman doğuyor, 8.sınıf bir kahraman doğuyor konu özeti, bir kahraman doğuyor ders notları, 8. sınıf inkılap 1. ünite konu anlatımı, bir kahraman doğuyor, 8.sınıf bir kahraman doğuyor konu anlatımı yazılı, bir kahraman doğuyor soruları, 8.sınıf bir kahraman doğuyor önemli notlar, bir kahraman doğuyor slayt,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor Kavrama Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Agustos 2017 Carsamba 14:37
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
3996
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Askerî İdadide Mustafa Kemal’in sevdiği derslerden biri de tarihti. Tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey’in bilgisi onda tarih bilinci uyandırmıştır. Mustafa Kemal’in idadide başlayan bu tarih sevgisi, hayatının sonuna kadar artarak devam etmiştir. 
Bu durum Mustafa Kemal’in düşünce hayatına nasıl bir katkı yapmıştır? 
A) Vatan millet sevgisine önem vermiştir. 
B) Çağdaş gelişmeleri yakından takip etmiştir. 
C) Bilimsel çalışmalara katkı sağlamıştır. 
D) Sanat alanında çalışmaları desteklemiştir. 
Soru 2 
Bir Avrupa başkentinin sosyal hayatını gözlemlemesi ve görevi gereği Avrupa devletlerinin temsilcileriyle görüşme ve fikirlerini paylaşma imkanı bulması Mustafa Kemal’in fikir hayatının şekillenmesinde etkili olmuştur. 
Verilen bilgiler Mustafa Kemal’in hayatını etkileyen aşağıdaki şehirlerden hangisi ile ilgilidir? 
A) Selanik 
B) Manastır 
C) Sofya 
D) İstanbul 
Soru 3 
Askerlikte yükselmenin tek yolu kurmaylık sınavını kazanmaktı. Böylece Harp Akademisine gidebilecekti. Bir gün: 
-- “Kurmay subay olmazsan ne yaparsın?” diye yarı ciddi yarı şaka takılan sınıf arkadaşı Arif’i derhal susturmuştur. 
-- “Seni bilmiyorum fakat ben muhakkak kurmay subay olacağım” diyerek cevap vermiştir. 
Mustafa Kemal’in vermiş olduğu cevapla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Duygusaldır 
B) Kararlıdır 
C) Liderdir 
D) Birleştiricidir 
Soru 4 
Mustafa Kemal, Harp Okulu ve Harp Akademisindeki yıllarını İstanbul’da geçirdi. O, İstanbul’da bulunduğu dönemde bir yandan askerlik bilgisini derinleştirirken diğer yandan genel kültürünü geliştirme imkanı buldu. Fransa’dan getirttiği kitap, gazete ve dergileri okuyarak dünyayı tanıma imkanı buldu. 
Metne göre Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Sanat alanındaki gelişmelere ilgi duymamıştır. 
B) Farklı ilgi alanlarına sahiptir. 
C) Kendini sürekli geliştiren bir kişiliğe sahiptir. 
D) Dünyada gelişen olaylara kayıtsız kalmamıştır. 
Soru 5 
Mustafa Kemal; 
• Gelibolu Yarımadasında görev alması, Çanakkale Savaşlarındaki başarısını olumlu etkilemiştir. 
• Çanakkale Savaşında, dünyanın tanıdığı bir komutan olmuştur. 
Buna göre Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 
A) I. Dünya Savaşı’nda görev almıştır. 
B) Yenilikçi bir subaydır. 
C) İlk görev yeri Çanakkaledir. 
D) Askeri alanda bir çok rütbe almıştır. 
Soru 6 
Selanik, Rumeli’de yer alan bir Osmanlı kentiydi. Limanıyla Ege’ye açılan şehir, Osmanlı’nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti. Birçok şehirle demiryolu bağlantısı bulunmaktaydı. 
Bu bilgilere göre; 
I. Selanik jeopolitik olarak önemli bir noktadadır. 
II. Ulaşım ağı gelişmiştir. 
III. Denize kıyısı bulunmaktadır. 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I, II ve III 
Soru 7 
Selanik şehrinin; 
I. Farklı milletlerin bir arada yaşaması 
II. Gelişmiş bir kent olması 
III. Batının önemli şehirleri ile ulaşımının olması 
özelliklerinden hangilerinin Atatürk’ün fikir hayatının gelişimine katkı sağladığı söylenebilir? 
A) I ve II 
B) I ve III 
C) II ve III 
D) I, II ve III 
Soru 8 
Aşağıdakilerden hangisinin Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşmasında etkisi yoktur? 
A) Tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’in 
B) Namık Kemal’in hürriyetçi fikirlerinin 
C) Halide Edip Adıvar’ın fikirlerinin 
D) Ziya Gökalp’in milliyetçi fikirlerinin 
Soru 9 
Selanik şehrinde Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeni gibi milletlerde yaşamaktaydı. 
Bu bilgilere göre Selanik ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 
A) Çok uluslu bir yapıdadır. 
B) Farklı kültürler bir arada yaşamaktadır. 
C) Farklı dini inançlar görülmektedir. 
D) Türklerden sonra en kalabalık millet Rumlardır. 
Soru 10 
Mustafa Kemal’in, Sofya’da askeri ataşeliği görevini yaptığı sırada katıldığı faaliyetlerden hangisi onun milliyetçi kişiliğini gösterir? 
A) Türklerin oturduğu bölgelere gidip gözlemlerde bulunması 
B) Avrupa Devletlerinin temsilcileriyle dünyadaki gelişmeleri konuşması 
C) Bulgaristan parlamentosunu ziyaret etmesi 
D) Danslı müzikli toplantılara katılması 
Soru 11 
Mustafa Kemal’in askerlik görevi süresince cepheden cepheye koşması onun hangi kişilik özelliğini ön plana çıkarmaktadır? 
A) İleri görüşlülüğü 
B) Kararlılığı 
C) Vatan ve Millet sevgisi 
D) Disiplinli olduğu 
Soru 12 
Mustafa Kemal, “Minnet borcum vardır, bana yeni bir ufuk açtı.” dediği Tarih Öğretmeni Yüzbaşı Mehmet Tevfik Bey’i Manastır Askerî İdadisinde okurken tanıdı. Bu dönemde Türk kültür ve tarihi ile ilgili eserler okudu. 
Buna göre Manastır, Mustafa Kemal’in fikir hayatında aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur? 
A) Şiire olan merakı artmıştır. 
B) Dünyayı tanıma imkanına kavuşmuştur. 
C) Tarih bilinci gelişmiştir. 
D) Askerlik yeteneğini geliştirmiştir.