Test Çöz,8.sınıf bir kahraman doğuyor, 8.sınıf bir kahraman doğuyor konu özeti, bir kahraman doğuyor ders notları, 8. sınıf inkılap 1. ünite konu anlatımı, bir kahraman doğuyor, 8.sınıf bir kahraman doğuyor konu anlatımı yazılı, bir kahraman doğuyor soruları, 8.sınıf bir kahraman doğuyor önemli notlar, bir kahraman doğuyor slayt,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor Konu Kazanım Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Agustos 2017 Carsamba 14:39
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
4414
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Selanik şehrinin; 
I. Bir liman kenti olup önemli bir ticaret merkezi konumunda olması 
II. Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlere kara ve demir yolu ile bağlı olması 
III. Farklı dillerde birçok gazete ve derginin yayımlandığı bir yer olması 
IV. Türklerle birlikte; Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermenilerin yaşamlarını sürdürmeleri 
özelliklerinden hangileri Selanik şehrinin çok uluslu yapısının göstergesidir? 
A) I ve II 
B) II ve III 
C) II ve IV 
D) III ve IV 
Soru 2 
Mustafa Kemal Atatürk, İtalya tarafından Trablusgarp’ın işgali sonrası gönüllü olarak bölgeye gitmiş ve halkı İtalyanlara karşı örgütleyerek direnişi başlatmıştır. 
Buna göre, Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 
A) Askeri alanda tecrübe kazanmıştır. 
B) Örgütleyici özelliğe sahiptir. 
C) Askeri alandaki ilk başarısıdır. 
D) Vatan bütünlüğünü önemsemiştir. 
Soru 3 
Mustafa Kemal; “Ordunun siyasetten uzak durması” yönündeki düşüncesini ne zaman edinmiştir? 
A) Selanik Askeri Rüştiyesinde, arkadaşlarıyla sohbet ederken 
B) Sofya’da Türkler’in sorunlarıyla ilgilendiği sırada 
C) Manastır Askeri İdadisindeki öğretmenleriyle görüşmelerinde 
D) Balkan Savaşları’nın siyasi nedenlerle kaybedilmesi üzerine 
Soru 4 
• Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda yenilmesinin ardından İtilaf Devletleri Türk topraklarının işgal etmeye başladılar. Mustafa Kemal bu durum karşısında Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlatmıştır. 
• Sakarya Savaşında uyguladığı savaş taktiği sayesinde Türk Ordusu büyük zafer kazanmış; Türk milli mücadelesi Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zaferle noktalanmıştır. 
Buna göre, Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 
A) Askeri bir deha olduğu 
B) Devletin topraklarını genişletmek istediği 
C) Ulusal kurtuluşu başlattığı 
D) Liderlik özelliğine sahip olduğu 
Soru 5 
Atatürk, askerlik konusunda yetenekli bir subaydı. Birçok cephede savaşmasının yanı sıra askerlikle ilgili kitaplar yazarak kendisini edebiyat alanında geliştirmiştir. Ayrıca sanattan tarihe kadar pek çok alanda fikirler üretmiş ve topluma yeni hedefler göstermiştir. O büyük bir komutan, usta bir siyasetçi, inkılapçı ve teşkilatçı bir devlet adamıydı. 
Metinde Atatürk’ün kişilik özelliklerinden hangisi ön plana çıkmaktadır? 
A) Eğitimciliği 
B) Çok yönlülüğü 
C) İleri görüşlülüğü 
D) Sanatseverliği 
Soru 6 
Mustafa Kemal; 
• Albaylık rütbesine yükseltilmiştir. 
• Zaferin kazanılmasında etkili rol üstlenmiştir. 
• Türk ve dünya kamuoyunca tanınmıştır. 
Yukarıdaki gelişmeler I. Dünya Savaşı’nın hangi cephesinde gerçekleşmiştir? 
A) Çanakkale Cephesi 
B) Kafkas Cephesi 
C) Galiçya Cephesi 
D) Suriye–Filistin Cephesi 
Soru 7 
Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı sonunda İstanbul’da bulunduğu süre içerisinde, memleketin içinde bulunduğu durumdan nasıl kurtarılabileceğini araştırdı ve sonunda Anadolu’ya geçmeye karar verdi. Çünkü milletin kurtuluşu için verilmesi gereken mücadelenin, milletin gücü ile başarılabileceğine inanıyordu. 
Bu bilgilere göre Mustafa Kemal’le ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 
A) Türk milletine güvenmektedir. 
B) Kurtuluşu Anadolu’da görmektedir. 
C) Padişaha bağlı hareket etmektedir. 
D) Vatanseverlik duygularıyla hareket etmektedir. 
Soru 8 
Mustafa Kemal’in Osmanlı yönetimini yakından inceleyip tanıma fırsatı bulduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sofya 
B) İstanbul 
C) Selanik 
D) Suriye 
Soru 9 
• Çanakkale’de denizden başarılı olamayan düşman kuvvetleri amaçlarına ulaşmak için çeşitli askeri stratejiler geliştiriyorlardı. Mustafa Kemal düşmanın Conkbayırı hattına saldıracağını ve buradan ilerleyebileceklerini düşünmüştür. 
• Sakarya Savaşını Başkomutan olarak yöneten ve attan düşerek yaralanmasına rağmen fedakarlık göstererek idareyi elinden bırakmayan Mustafa Kemal Paşa’ya “Mareşal” ve “Gazi” unvanı verilmiştir. 
Buna göre Mustafa Kemal’in; 
I. Askeri disiplin 
II. Vatanseverlik 
III. İleri görüşlülük 
gibi özelliklerden hangilerine sahip olduğu söylenebilir? 
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I, II ve III 
Soru 10 
Büyük bir asker ve ender yetişen bir komutan olan Mustafa Kemal, sahip olduğu komutanlık yeteneğini çeşitli cephelerde ve savaş alanlarında kazandığı tecrübelerle pekiştirmiştir. 
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in savaştığı cephelerden biri değildir? 
A) Çanakkale Savaşı 
B) Trablusgarp Savaşı 
C) Kanal Cephesi 
D) Suriye-Filistin Cephesi 
Soru 11 
Selanik’te çeşitli dinlerden ve milletlerden insanlar bir arada yaşıyorlardı. 
Bu bilgiye göre Selanik şehri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Kültür çeşitliliğinin bulunduğu 
B) Ticaretin gelişmiş olduğu 
C) Osmanlı’nın en kalabalık şehri olduğu 
D) Ulaşım ağının gelişmiş olduğu 
Soru 12 
Mustafa Kemal’in Sofya’da yaptıklarından hangisi ileride kurulacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi için bir fikir edinmesini sağlamıştır? 
A) Türklerin oturduğu bölgeleri dolaşması 
B) İlk kez bir opera gösterisine katılması 
C) Bulgaristan Türklerinin eğitim faaliyetlerini gözlemlemesi 
D) Bulgar parlamentosunu ziyaret ederek görüşmelerde bulunması