Test Çöz,Ortaokul 8.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, Atatürkün Hayatı, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Atatürkün Hayatı, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Atatürkün Hayatı, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Atatürkün Hayatı, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Atatürkün Hayatı, tarama, deneme etkinliği bul, Atatürkün Hayatı, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
12 Mayıs 2013 Pazar 00:19
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
28255
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

20. yüzyıl başlarında Balkanların durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Batılı ülkeler ile sürekli iletişim hâlinde olduğu 
B) Yeni fikirlerin önce burada tartışıldığı 
C) Batılı devletlerin çekişme alanı olduğu 
D) Kültürel yönden geri kaldığı

Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na ilişkin görüşü aşağıdakilerden hangisi ile örtüşmektedir? 
A) Savaşa kesinlikle girmeliyiz. 
B) Savaşı Almanlar mutlaka kazanacaklar. 
C) Almanların yanında yer almalıyız. 
D) Savaşın dışında kalmalıyız.

Aşağıda verilen kentlerden hangi ikisi Mustafa Kemal tarafından Birinci Dünya Savaşı sırasında işgalden kurtarılmıştır? 
A) Muş-Bingöl 
B) Bitlis-Van 
C) Muş-Van 
D) Bitlis- Muş

Meşrutiyet yönetimine karşı İstanbul’da çıkan ayaklanma hangi ordu tarafından bastırılmıştır? 
A) Yeniçeri Ordusu 
B) Yıldırım Ordusu 
C) Hareket Ordusu 
D) Kuvayı milliye

Mustafa Kemal Şam’da bulunduğu sırada hangi cemiyeti kurmuştur? 
A) İttihat ve Terakki Cemiyeti 
B) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti 
C) Hürriyet ve İtilaf Fırkası 
D) Jön Türkler Cemiyeti

Mustafa Kemal binbaşı rütbesine hangi savaş sırasında terŞ etmiştir? 
A) Trablusgarp Savaşı 
B) I. Balkan Savaşı 
C) Çanakkale Savaşı 
D) Sakarya Savaşı

I. Manastır Askerî İdadisine girişi II. Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığına getirilişi III. Selanik Askerî Rüştiyesine girişi IV. Harp Okuluna girişi Mustafa Kemal’in hayatı ile ilgili yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) I-II-III-IV 
B) II-III-IV-I 
C) III- I- IV-II 
D) IV-III-I-II

Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarından sonra hangi göreve atanmıştır? 
A) Sofya Askerî Ataşeliğine 
B) 19. Tümen Komutanlığına 
C) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına 
D) VII. Ordu Komutanlığına

Mustafa Kemal Atatürk’ün aile hayatı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 
A) Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dı. 
B) Babası Osmanlı Devleti’nde üst düzey bir memurdu. 
C) Makbule Hanım yaşayan tek kardeşiydi. 
D) Ailesi Rumeli’ye yerleştirilen Yörüklerdendi.

Mustafa Kemal, askerî öğrenimini bitirdiğinde rütbesi ne idi? 
A) Albay 
B) Kurmay yüzbaşı 
C) Binbaşı 
D) General

Mustafa Kemal ilk askerî başarısını hangi cephede kazanmıştır? 
A) Çanakkale 
B) Kafkas 
C) Trablusgarp 
D) Makedonya

Atatürk’ün fikirlerinin oluşmasında etkili olan faktörler hangi seçenekte doğru verilmiştir? 
A) Türk tarihi ve kültürü- savaşçılık-akılcılık 
B) Akılcılık-bilim- savaşçılık 
C) Akılcılık-askerlik-kültür 
D) Türk tarihi ve kültürü-akılcılık-bilim

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü kentler arasında yer almaz? 
A) İstanbul 
B) Selanik 
C) Manastır 
D) Sofya

Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde görev almamıştır? 
A) Kanal Cephesi 
B) Suriye Cephesi 
C) Çanakkale Cephesi 
D) Kafkas Cephesi

Mustafa Kemal, Şam’da kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyetini İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleştirmiştir. Ancak daha sonra kendisi bu cemiyetten ayrılmıştır. Bu ayrılışın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mustafa Kemal’in bu cemiyete lider olmak istemesi 
B) İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin meşrutiyete karşı olmaları 
C) 31 Mart Ayaklanması’nın bastırılamamış olması 
D) Mustafa Kemal’in ordunun politikadan ayrılmasını istemesi

Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman nerede, hangi görevde bulunuyordu? 
A) Şam-5. Ordu Komutanı 
B) Trablusgarp- Derne Komutanı 
C) Sofya-Askerî Ataşe 
D) Çanakkale-19. Tümen Komutanı

Aşağıda adları verilen okullardan hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullar arasında yer almaz? 
A) Selanik Askerî Rüştiyesi 
B) Manastır Askerî Rüştiyesi 
C) Manastır Askerî İdadisi 
D) İstanbul Harp Akademisi