Test Çöz,Ortaokul 8.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, Atatürkün Hayatı, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Atatürkün Hayatı, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Atatürkün Hayatı, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Atatürkün Hayatı, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Atatürkün Hayatı, tarama, deneme etkinliği bul, Atatürkün Hayatı, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
22 Eylul 2013 Pazar 23:17
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
139856
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

- Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı’nda ordu komutanından savaş alanındaki tüm kuvvetlerin kendi emirine verilmesini istemesi
- Sakarya Savaşı’nda TBMM’den Başkomutanlıkla birlikte Meclisin yetkilerini de istemesi
Onun aşağıdaki hangi yönünü ön plana çıkarır?
A) İleri görüşlülüğünü
B) Çok cepheliliğini
C) Kendine olan güvenini
D) Ümitsizliğe yer vermemesini

“Mustafa Kemal Atatürk,
• I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yenileceğini
• Çanakkale’de düşmanın nereden çıkartma yapacağını
• İtalya’nın Habeşistan’a saldırmasının II. Dünya Savaşı’nı başlatacağını söylemiş tir.”
Bunlar, Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi kişisel yönünü ortaya koymaktadır?
A) Çok Cepheliliğini
B) İleri görürüşlülüğünü
C) Vatanseverliliğini
D) Yöneticiliği

Mustafa Kemal Atatürk hayatı boyunca hiçbir zaman gurura kapılmamış ancak Türklüğü ile gurur duymuştur.
Bu yönüyle Mustafa Kemal aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle karşımıza çıkmaktadır?
A) İnkılapçılığıyla
B) Yöneticiğiyle
C) Çok cepheliliğiyle
D) Milliyetçiliği

Mustafa Kemal, önemli kararlar verirken ilgili heyet ve meclis üyelerinin görüş ve onaylarını almaya özen göstermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu tutumunu doğrular niteliktedir?
A) Ulusal iradeye dayalı bir devlet kurması
B) Kişisel kararlarına önem vermesi
C) Yetkileri kendi üzerinde toplamak istemesi
D) Doğacak kötü sonuçlardan sorumluluk almak istememesi

Mustafa Kemal Atatürk’ün hiç bir konuşmasında “ Ben yaptım, ben kazandım, ben başardım.” gibi kendisini övücü sözler söylediği görülmemiştir, işitilmemiştir. Bunun aksine “Türk Milleti başardı.” demiştir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı düşünülebilir?
A) Güçlü bir lider olduğunu kanıtlamayı
B) Yaptıklarının hepsini millete mal etmeyi
C) Arkadaşlarıyla birlikte başarıya ulaştığını göstermeyi
D) Halkın tepkisini ölçmeyi

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 yılında Hatay için söylediği ”Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. Günü gelecek, siz de kurtulacaksınız” sözleri daha sonra gerçekleşmiştir.
Bu durum Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi kişisel özelliğini göstermektedir?
A) Çok cepheliğini
B) Vatanseverliliğini
C) İleri görüşlülüğünü
D) Birleştirme bütünleştirme gücünü

Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki Cemiyeti’nden ayrılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin eski gücünü kaybetmesi
B) Siyasetin sivillere bırakılması gerektiğini düşünmesi
C) İttihat ve Terakki Cemiyetinin halk tarafından sevilmemesi
D) Cemiyetin başkanlık görevinin kendisine verilmemesi

Osmanlı döneminde Cumhuriyet kavramı bilinirdi. Bazı aydınlar Cumhuriyeti en iyi devlet biçimi olarak kabul de ederlerdi, ama hiçkimse bu ülkede ileride Cumhuriyet
kurulacağını düşünemez hatta hayal bile edemezdi. Atatürk kimsenin hayal bile edemeyeceğini gerçekleştirmiştir.
Bu durum Atatürk’ün aşağıdaki kişisel özelliklerinden hangisinin sonucudur?
A) Yaratıcı düşüncesinin
B) Vatanseverliğinin
C) Mantıklılığının
D) Çok cepheliliğinin

Atatürk’e: “Ordu ve para yok” dediklerinde O: “Kurulur ve bulunur” yanıtını vermiştir. Bu olay, Ataürk’ün hangi kişisel özelliğini yansıtmaktadır?
A) Ümitsizliğe yer vermemesi
B) Alçak gönüllülüğünü
C) Yöneticiliğini
D) İleri görüşlülüğünü

Atatürk’ün yazdığı eserler arasında en önemlilerinden biride Nutuk’tur. Nutuk’un Türk tarihinin önemli eserleri
arasında sayılmasındaki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edebi nitelik taşıması
B) İlginç olaylara yer vermesi.
C) Kurtuluş Savaşını bütün ayrıntılarıyla belgelere dayalı olarak anlatması
D) Birçok bilimsel soruna açıklık getirmesi

Mustafa Kemal Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki görevlerden hangisini yerine getirirken istifa etmiştir?
A) Başkomutanlık
B) Yıldırım Orduları komutanlığı
C) Kurmay Subaylık
D) Dokuzuncu Ordu müfettişliği

Mustafa Kemal’in aşağıdaki olaylardan hangisiyle doğrudan ilgisiyoktur?
A) Meşrutiyetin İlanı
B) 31 Mart olayı
C) Çanakkale Savaşı
D) Trablusgarp Savaşı

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in kişisel özellikleriyle bağdaşmaz?
A) Milletine büyük bir sevgiyle bağlı olması
B) Bağımsızlığa önem vermesi
C) Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmaması
D) Başarılarıyla her zaman gurur duyması

Mustafa Kemal’in aşağıdaki özdeyişlerinden hangisi onun geleceğe ümitle baktığının göstergesidir?
A) Ne mutlu Türküm diyene
B) Geldikleri gibi giderler
C) Sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür.
D) Benim her emrim yapılır çünkü benden yapılmayacak emirler çıkmaz.

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in eserlerinden değildir?
A) Nutuk
B) Vatandaş için Medeni Bilgiler
C) Zabit ve Kumandan ile Hasbihal
D) Tarihi Hikayeler

Mustafa Kemal Atatürk’ün
• Çanakkale ve Sakarya Savaşlarında yeni stratejiler geliştirmesi
• Her alanda çeşitli İnkılaplar gerçekleştirmesi
• Türkiye Cumhuriyeti’ni kurması
Aşağıdaki hangi kişisel özelliğinin sonuçlarıdır?
A) Bütünleştiriciliği
B) Vatanseverliği
C) Yaratıcılığı
D) İdealistliği

Atatürk “Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı yüksek bir toplum olarak yaşatır ya da milleti esarete ve sefalete sürükler” demiştir.
Atatürk yukarıdaki sözünde bağımsız bir toplum olarak yaşamak içinaşağıdakilerden hangisine önem verilmesini istemiştir?
A) Vatan ve millet sevgisine
B) Eğitim düzeyinin yükseltilmesine
C) Ulusal Bağımsızlığın korunmasına
D) Toplum çıkarlarına

I. Dünya Savaşı sonunda Mustafa Kemal Aşağıdaki görevlerdenhangisini yürütmekteydi?
A) İkinci Ordu Komutanlığını
B) Doğu Cephesi Komutanlığını
C) Yıldırım Orduları Komutanlığını
D) Sofya Ateşeliğini

Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?
A) Kafkasya
B) Çanakkale
C) Trablusgarp
D) Sibirya

Mustafa Kemal Almanya için “ Yetmiş milyonluk çalışkan ve disiplinli bir millet; üstelik milli ihtiraslarını kamçılayabilecek siyasal bir akıma kendisini kaptırdı mı er
geç Versay Antlaşması’nı geçersiz hale getirecektir” demiştir. Mustafa Kemal’in bu sözünü
aşağıdakilerden hangisi doğrulamıştır?
A) I. Dünya Savaşı
B) Balkan Savaşı
C) II. Dünya Savaşı
D) Trablusgarp Savaşı