Test Çöz,Batıya Erken Açılan Kent: Selanik, Mustafa da Çocuktu, Mustafa Kemal Okulda, Cepheden Cepheye Mustafa Kemal, Askeri Deha Mustafa Kemal, Disiplin, Çaba ve Zafer, Milli Sınırlar Önünde, Dört Şehir ve Mustafa Kemal, Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya, Mustafa Kemal Liderlik Yolunda,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
10 Aralık 2014 Carsamba 22:56
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
16234
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

BATIYA AÇILAN KENT SELANİK 

Selanik Osmanlı Devleti nin Rumeli’deki ve önemli bir ticaret merkezi olan kentiydi.Avrupa’ya ve İstanbul’a demir yolu ile bağlı olan nadir bir Osmanlı kenti idi.Bu demir yoluda şehre ayrı bir canlılık, zenginlik ve bilgi alış verişi sağlamıştır. 

Selanik ayrıca bir çok dinden ve milletten insanları barındırıyordu.Türklerin çoğunluğu oluşturmakla beraber şehirde Rum, Bulgar, Sırp, Ermenililer yaşıyordu.Bu durumda şehirde çok zengin bir kültürel hayata denen oluyordu. 

Fransız ihtilaline kadar barış içinde bir kent iken Fransız İhtiallinin çıkardığı Milliyetçilik akımları sonucu balkanlar karışmış Balkan ulusları bağımsız olmaya çalışmıştır.Bu durumdan Selanik’te etkilenmiş ve kentte kargaşa ortamı hüküm sürmeye başlamıştır. 

Fransız ihtilalı sonucu Osmanlı devleti parçalanmaya başlanmış Osmanlı Devleti de bu duruma çözüm oramış ve bazı fikir akımları ortaya çıkarmıştır.Bunlar bütün Osmanlı Devletindeki insanları kapsamak olan Osmanlıcılık fikri bu fikre göre ırk ve din ayrımı gözetilmeksisiz herkez Osmanlı vatandaşı fakat balkan savaşlarında balkan devletlerin bağımsız olmak istemesi ve diğer ulusların Osmanlı Devletinde ayrılmak istemesi nedeni ile bu fikir başarısız olmuştur.Daha sonra İslamcılık fikri ortaya atılmıştır bu fikre göre sadece Müslüman halkı devletin çatısı altında tutmaktı.Buda 1. dünya savaşında Müslüman Arapların Osmanlıya saldırması ile başarısız oldu.En sonunda Türkçülük akımı ortaya çıkmış ve başarılıda olmuştur.Kurtuluş savaşı bu başarıya önek gösterebilir. 
SORU: Selanik, Rumeli'de yer alan bir Osmanlı kentiydi. Limanıyla Ege Denizi'ne açılan şehir, Osmanlı'nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti. Selanik; Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul'a demir yolu ile bağlanmıştı. Bu özellikler Selanik'te aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine katkı sağlamış olamaz? A) Sosyal hayatın 
B) Merkezi otoritenin 
C) Ekonomik faaliyetlerin 
D) Eğitim ve kültür düzeyinin 
Mustafa Kemal Osmanlı Devletinin çöküşüne yol açan olayların yoğunlaştığı Rumeli’nin en önemli kenti Selanik’te büyüdü.Bölge farklı alanlarda komşu ülkelerden etkilenmekteydi.Hristiyan milletlerin Osmanlı Devletine karşı ayaklanmaları,büyük devletlerin yayılma politikaları en çok burada hissediliyordu.Bu durum Mustafa Kemali çok etkiliyordu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin çevresinde yaşanan olaylardan etkilenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır? 

A) Azınlıklara yeni haklar verilmesini istemesi 
B) Ülke ile ilgili kararlar alırken daha gerçekçi ve daha sağduyulu hareket etmesi 
C) Mali kalkınmaya önem vermesi 
D) Padişahlığın devamını istemesi 
Mustafa Kemal'in doğduğu ve büyüdüğü Selanik'te Türkler ile birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler de yaşıyordu. Selanik'in bu durumunun Mustafa Kemal'e aşağıdakilerden hangisini kazandırdığı savunulabilir? 

A) Çeşitli kurumlarda önemli görevler üstlenmeyi 
B) Askerlik mesleğinde yeni gelişmeleri takip etmeyi 
C) Osmanlı Devleti'nin etnik ve kültürel yapısı hakkında bilgi sahibi olmayı 
D) Avrupa devletleri arasındaki ilişkileri öğrenmeyi 
MUSTAFA KEMAL’DE ÇOCUKTU 

Mustafa Kemal Atatürk kültürlü bir ailenin çocuğu olarak 1881 yılında Selanik kentinde doğdu. 

Peki Selanik Kentinde doğmanın ne gibi ajantajları vardı. 1.Öncelikle diğer Osmanlı kentlerine göre oldukça zengin bir kentti.Maddi durumu iyidi 

2.Bir çok milletten ve dinden insanlar yaşadığı için Kültür zenginliği vardı.Atatürk böğlece her çeşit milleti tanımış ve bilgi sahibi olmuştur. 

3.Ticaret yolu ve demir yolu üzerinde olmasından dolayı hızlı bilgi alış verişinin olduğı İstanbul’dan ve Avrupa’da olan olaylardan anında haberlerin ulaştığı bir kent olması. 

4.Özgürce düşüncelerin ifade edildiği eğitim imkanların üst düzeyde olduğu çağdaş eğitim sitemin olduğu nadir Osmanlı kentlerinde olmasıda Mustafa Kemal’in yetişmesine önemli katkı sağlamıştır. 
Soru: Aşağıdaki Selanik ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Öncelikle diğer Osmanlı kentlerine göre oldukça zengin bir kentti. 
B) Bir çok milletten ve dinden insan yaşadığı için büyük bir karmaşa vardır. 
C) Ticaret yolu ve demir yolu üzerinde olmasından dolayı hızlı bilgi alış verişinin olduğı İstanbul’dan ve Avrupa’da olan olaylardan anında haberlerin ulaştığı bir kent olması. 
D) Özgürce düşüncelerin ifade edildiği eğitim imkanların üst düzeyde olduğu çağdaş eğitim sitemin olduğu nadir Osmanlı kentlerinde olmasıda Mustafa Kemal’in yetişmesine önemli katkı sağlamıştır