Test Çöz,Bir Kahraman Doğuyor, Bir Kahraman Doğuyor Konusu, Bir Kahraman Doğuyor Etkinliği, Bir Kahraman Doğuyor Çalışması, Bir Kahraman Doğuyor Etüt Çalışması, Bir Kahraman Doğuyor Ev Çalışması, Bir Kahraman Doğuyor Testi, Bir Kahraman Doğuyor Öğretimi, Bir Kahraman Doğuyor Kavrama Çalışması, Bir Kahraman Doğuyor Kavrama Etkinliği, Bir Kahraman Doğuyor Kavrama Testi, Bir Kahraman Doğuyor Ev Çalışması, Bir Kahraman Doğuyor Anlatımı, Bir Kahraman Doğuyor Değerlendirme Etkinliği, Bir Kahraman Doğuyor Tanıma Çalışması, Bir Kahraman Doğuyor Öğrenme Etkinliği, Bir Kahraman Doğuyor Öğrenme Çalışması, Bir Kahraman Doğuyor Eğitimi, Bir Kahraman Doğuyor Bilgisi, Bir Kahraman Doğuyor Öğrenci Çalışması, Bir Kahraman Doğuyor Etkinlik Sayfası

8. Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
17 Kasım 2016 Persembe 19:34
Güncellenme tarihi
13 Ekim 2019 Pazar 20:00
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
12033
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

“Ben toprak büyütme heveslisi değilim; barış bozma alış­kanlığım yoktur; ancak antlaşmaya dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu almasam edemem. Büyük meclisin kür süsünden milletime söz verdim: Hatay’ı alacağım. Mille­tim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem onun huzuruna çıkamam.”

Atatürk’ün bu deyişi;

I. Açık sözlülük

II. Kararlılık

III. İdealistlik kavramlarından hangileri ile bağdaştırılabilir?

20.Soru

Dünya uluslarının mutluluğuna çalışmak, bir başka yoldan kendi huzur ve mutluluğunu sağlamaya çalışmak demektir,” Atatürk’ün bu sözü onun aşağıdaki özel­liklerinden hangisinin kapsamı içeri­sinde yer almaktadır?

 • Aİleri görüşlülüğü
 • BAkılcılığı ve bilimselliği
 • CAçık sözlü olması
 • Dİnsan ve insanlık sevgisi

19.Soru

I. Askerlik mesleği ile ilgili olarak ilk görevini Beşinci Ordu Kurmay Başkanı unvanıyla Şam’da yapmıştır.

 II. İlk eğitimini annesinin isteği üzerine Mahalle Mektebi’nde almıştır.

III. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte ilk Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmiştir.

IV. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nde Harbiye Nazırlığı görevinde bulunmuştur.

Mustafa Kemal’in hayatı ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

 • AI, II ve III
 • Bl ve IV
 • CII ve III
 • DYalnız IV

18.Soru

“Çanakkale muharebeleri sırasında düşman donanmasının nereden çıkarma yapabileceğini önceden sezerek gerekli önlemleri alması 1923 yılında Hatay için söylediği “Kırk asırlık Türk yurdu yabancı elinde esir kalamaz. Günü gelecek, siz de kurtulacaksınız.” sözlerinin daha sonra gerçekleşmesi gelişmeleri onun aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunun göstergesidir?

 • Aİleri görüşlü
 • BYaratıcı
 • Cİnkılapçı
 • DDemokrat

17.Soru

“Mustafa Kemal’in siyasi hayatı Mülkiye Mektebi’ne girmesiyle başlamıştır. Sonraları askeri okullarda öğrenim görmesine rağmen ülkemize kazandırdıkları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasetine damgasını vurmuştur. “Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün siyasi yaşantısı içerisinde üst­lendiği görevler arasında gösterilemez?

 • AParti başkanlığı
 • BBaşbakanlık
 • CCumhurbaşkanlığı
 • DTBMM Başkanlığı

16.Soru

Mustafa Kemal “Gerçekleri konuşmaktan korkmayınız. Genç düşünceli demek gerçek düşünceli demektir. Sorunları olaylara göre değil, aslında olduğu gibi ele almak lâzımdır.” diyerek aşağıdaki özelliklerden hangisini ortaya koymuştur?

 • AGurura yer vermemesini
 • BÖnderliğini
 • CMantıklılığı ve gerçekçiliğini
 • Dİleri görüşlülüğünü

15.Soru

“Mustafa Kemal, zamanın alışılagelmiş örf ve adetlerinin aksine nikah törenine Latife Hanım’la birlikte katılmış ve evliliği süresince çıktığı pek çok yurt gezisine eşini de yanında götürmüştür.” 
Bu durum Mustafa Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 • AKadının aile ve toplum hayatındaki yerine verdiği önemin
 • BDisiplinli bir karaktere sahip olduğunun
 • CDönemin fikir akımlarının etkisi altında kaldığının
 • DTürk halkına sempatik görünmek istediğinin

14.Soru

“Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda mağlup olmasıyla İtilaf Devletleri Türk topraklarını işgale başladılar. Bu du­rum karşısında Mustafa Kemal Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatmış ve zafere ulaştırılmıştır. Başkomutan olarak orduyu yönettiği Sakarya Meydan Savaşı ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni kazanmıştır.” 
Mustafa Kemal Paşa’nın Kurtuluş Müca­delesinde başarılı olması öncelikle aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 • AKomşu devletlerin güveninin kazanılmasıyla
 • BTBMM’deki üye sayısının artırılmasıyla
 • CAzınlık haklarının korunmasıyla
 • DUlusal birliğin sağlanmasıyla

13.Soru

Ruslar;  Osmanlı sınırını aşarak iki yıl içinde Erzurum, Muş, Bitlis, Erzincan, Van ve Trabzon’u ele geçirdiler. Mustafa Kemal Paşa ise Çanakkale’deki başarılarının ardından Kafkas Cephesi’ne 16. Kolordu Komutanı olarak atandı. Bu cephede Ruslardan önce Muş daha sonra ise Bitlis alındı. Rus askeri birliklerinin Kafkas Cephesindeki ilerleyişinin durdurulması aşağıda kilerden hangisinin göstergesidir?

 • ARusların Panslavizm politikasını değiştirdiğinin
 • BDoğu Anadolu’nun kurtarıldığının
 • CI. Dünya Savaşı’nın kazanıldığının
 • DRusların sıcak denizlere inme hedefinin önüne geçildiğinin

12.Soru

Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerin hangisinde görev almamıştır?

 • AKanal
 • BSuriye
 • CKafkas
 • DÇanakkale

11.Soru

Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı sırasında ilk olarak hangi cephelerde görev yapmıştır?

 • AKanal Cephesi
 • BSuriye Cephesi
 • CÇanakkale Cephesi
 • DKafkas Cephesi

10.Soru

Mustafa Kemal Paşa 5 Temmuz 1917 tarihinde merkezi Suriye’de bulunan 7. Ordu Komutanlığı’na atandı. Bu bölgede Alman komutanlar görev yapmaktaydı. Türk ordusunun sevk ve idaresinde Almanların söz sahibi olmalarından rahatsızlık duyan Mustafa Kemal bunu Savaş Bakanı Enver Paşa’ya gönderdiği bir raporda dile getirmiştir. 
Bu durum Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisini önemsediğinin göstergesidir?

 • AArap topraklarında görülen ulusçuluk hareketlerini
 • BOrdunun disiplinsiz tavırlarını
 • CBağımsız devlet anlayışını
 • DTürk ordusunun fedakarlığını

 

9.Soru

Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı sırasında aşağıdaki cephelerden hangisinde gösterdiği liderlik becerisi ile savaşın gidişatı üzerinde önemli bir rol oynadığı söylenebilir?

 • ABalkan Savaşları
 • BKanal harekatı
 • CÇanakkale
 • DTrablusgarp

8.Soru

Mustafa Kemal’in hangi savaşta gösterdiği üstün performans onu Kurtuluş Savaşı’nda önder haline getirmiştir?

 • AÇanakkale
 • BTrablusgarp
 • C93 Harbi
 • DI. Balkan Savaşı