Test Çöz,8. sınıf inkılap bir kahraman doğuyor test, 8 sınıf inkılap 1 ünite testleri, 8.sınıf inkılap tarihi 1.ünite 100 soru, 8.sınıf inkılap tarihi 1.ünite 100 soru pdf, 8.sınıf inkılap test, 8.sınıf inkılap tarihi 1.ünite 50 soru, bir kahraman doğuyor yaprak test, 8 sınıf inkılap 1 ünite test, 8 sınıf inkılap tarihi 1 ünite klasik sorular ve cevapları,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor Kazanım Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
05 Mart 2019 Salı 16:34
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
18313
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na ilişkin görüşü aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Almanların yanında yer almalıyız.

B) Savaşa kesinlikle girmeliyiz.

C) Savaşı Almanlar mutlaka kazanacaklar.

D) Savaşın dışında kalmalıyız.

 

2. Mustafa Kemal, Şam’da kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyetini İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleştirmesine rağmen bu cemiyetten ayrılmasının sebebi hangisidir?

A) 31 Mart Ayaklanması’nın bastırılamamış olması

B) Mustafa Kemal’in bu cemiyete lider olmak istemesi

C) İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin meşrutiyete karşı olmaları

D) Mustafa Kemal’in ordunun politikadan ayrılmasını istemesi

 

3. I. Manastır Askerî İdadisine girişi

II. Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığına getirilişi

III. Selanik Askerî Rüştiyesine girişi

IV. Harp Okuluna girişi

Yukarıda verilenlerin kronolojik sıralaması hangisidir?

A) III- I- IV-II

B) IV-III-I-II

C) II-III-IV-I

D) I-II-III-IV

 

4. Aşağıdakilerden hangisi 20.yüzyıl başlarında Balkanlarda görülen özelliklerden birisi değildir?

A) Sömürgeci devletlerin çekişme alanıdır

B) Ticaretin az geliştiği bir bölgedir

C) Yeni fikirlerin yayılmasına uygun bir bölgedir.

D) Batıya açık bir bölgedir.

 

5. Mustafa Kemal, 31 Mart Olayı'nın bastırılmasında aşağıdakilerden hangisi ile katılmıştır?

A) III.Ordu

B) Hareket Ordusu

C) V.Ordu

D) Yıldırım Ordusu

 

6. Mustafa Kemal,askerlik hayatına hangi rütbeyle başlamıştır?

A) Albay

B) General

C) Binbaşı

D) Kurmay yüzbaşı

 

7. Mustafa Kemal hangi cephede ilk askeri başarısını göstermiştir?

A) Çanakkale

B) Makedonya

C) Trablusgarp

D) Kafkas

 

8. Mustafa Kemal’in Şam’da kurduğu cemiyet hangisidir?

A) İttihat ve Terakki Cemiyeti

B) Jön Türkler Cemiyeti

C) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

D) Hürriyet ve İtilaf Fırkası

 

9. Aşağıdaki kentlerden hangisinde Mustafa Kemal öğrenim görmemiştir?

A) Selanik

B) Manastır

C) İstanbul

D) Sofya

 

10. Mustafa Kemal Atatürk’ün ailesiyle ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Babası Osmanlı Devleti’nde üst düzey bir memurdu.

B) Makbule Hanım yaşayan tek kardeşiydi.

C) Ailesi Rumeli’ye yerleştirilen Yörüklerdendi.

D) Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dı.

 

11. Aşağıdaki cephelerin hangisinde Mustafa Kemal görev almamıştır?

A) Suriye Cephesi

B) Kafkas Cephesi

C) Çanakkale Cephesi

D) Kanal Cephesi

 

12. Mustafa Kemal binbaşı rütbesine hangi savaşta çıkarılmıştır?

A) Sakarya Savaşı

B) Trablusgarp Savaşı

C) Çanakkale Savaşı

D) I. Balkan Savaşı

 

13. Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman Mustafa Kemal hangi görevde ve nerede bulunuyordu?

A) Çanakkale-19. Tümen Komutanı

B) Trablusgarp- Derne Komutanı

C) Sofya-Askerî Ataşe

D) Şam-5. Ordu Komutanı

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim hayatıyla ilgili doğru bir bilgidir?

A) Harp okulundan sonra Manastır Askeri İdadisine girmiştir.

B) Öğrenimine mahalle mektebinde başlamıştır.

C) Askeri Rüştiye,öğrenim gördüğü son okuldur.

D) Mülkiye Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra öğrenimine ara vermiştir.

 

15. Atatürk’ün fikirlerinin oluşmasında etkili unsurlar hangileridir?

A) Akılcılık-bilim- savaşçılık

B) Akılcılık-askerlik-kültür

C) Türk tarihi ve kültürü-akılcılık-bilim

D) Türk tarihi ve kültürü- savaşçılık-akılcılık

 

16. Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarından sonra aşağıdakilerden hangisinde görev almıştır?

A) VII. Ordu Komutanlığına

B) Sofya Askerî Ataşeliğine

C) 19. Tümen Komutanlığına

D) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına

 

17. 20. yüzyıl başlarında Balkanların durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Batılı devletlerin çekişme alanı olduğu

B) Batılı ülkeler ile sürekli iletişim hâlinde olduğu

C) Yeni fikirlerin önce burada tartışıldığı

D) Kültürel yönden geri kaldığı

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal tarafından Birinci Dünya Savaşı sırasında kurtarılmıştır?

A) Bitlis- Muş

B) Bitlis-Van

C) Muş-Bingöl

D) Muş-Van

 

19. Meşrutiyete karşı İstanbul’da çıkarılan ayaklanma aşağıdakilerden hangisi tarafından bastırılmıştır?

A) Kuvayı milliye

B) Yıldırım Ordusu

C) Yeniçeri Ordusu

D) Hareket Ordusu

 

20. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullar arasında yer almaz?

A) İstanbul Harp Akademisi

B) Selanik Askerî Rüştiyesi

C) Manastır Askerî İdadisi

D) Manastır Askerî Rüştiyesi