Test Çöz,Ortaokul 8.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar, tarama, deneme etkinliği bul, Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar 4 Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
15 Mayıs 2013 Carsamba 18:51
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
7770
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

TBMM'nin açılış konuşmasında "Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanmış ve layık olan köylüdür." diyen Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in ilk yıllarında aşağıdaki inkılaplar dan hangisini bu amaç doğrultusunda gerçekleştirmiştir? 
A) İzmir İktisat Kongresi'nin toplanmasını 
B) Aşar vergisinin kaldırılmasını 
C) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılmasını 
D) Takvim, saat, ölçü ve tartıların değiştirilmesini

Atatürk, "Hiçbir zaman hatırımızdan çıkmasın ki cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister." demiştir. 
Bu sözün hayata geçmesinde aşağıdaki meslek sahiplerinden hangisine daha çok görev düşmektedir? 
A) Avukat 
B) Doktor 
C) Öğretmen 
D) Mühendis

“ Halka aşılanacak idealler, halkın ruhundan ve vicdandan alınmalıdır. Unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkmak zorundayız.” 
Atatürk bu sözüyle eğitim sistemini aşağıdakilerin hangisine dayandırmıştır? 
A) Devletçiliğe 
B) Milliyetçiliğe 
C) Çalışkanlığa 
D) Okul ve öğretmen iş birliğine

Cumhuriyet Dönemi'nde Atatürk'ün isteğiyle şu çalışmalar yapılmıştır: 
Anadolu ve Rumeli ağızlarından kelimeler derlenmiştir. + Bir Türkçe sözlük ve gramer hazırlanmıştır. + Türk dili üzerine yazılmış yerli ve yabancı eserler tercüme edilmiştir. = ? 
Yukarıdaki diyagramdaki "?" yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 
A) Türkçe'nin gelişmesi 
B) Türk dilinin bilim dili haline gelmesi 
C) Türk dilinin Batı dillerinden etkilenmesi 
D) Türkçe'nin yabancı dillerin etkisinden arındırılması

Mustafa Kemal'i halifeliğin kaldırılmasına zorlayan en önemli etken, halife oldukça Türkiye'de gerçekleştirilmesi gerekli olan sosyal ve lâik karakterdeki inkılapların yapılamayacağı düşüncesi idi. Gelenekçi Osmanlılar, saltanat kaldırılmış olmasına rağmen, halifenin padişahlığını bekleyen bir nöbetçi gibi idiler. 
Bu bilgilere dayanarak, halifeliğin kaldırılma nedenleri arasında, aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez? 
A) Halifeliğin saltanat taraftarlarının sığınabileceği bir kurum haline gelmesinin 
B) Halifeliğin inkılapların yapılmasında büyük bir engel olmasının 
C) Halifelik kurumunun laik devlet anlayışına ters düşmesinin 
D) Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının

Atatürk tam bağımsızlığı "....elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askerî, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik ...." olarak tanımlamıştır. 
Buna göre Cumhuriyet Döneminde görülen; 
I. Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması 
II. Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi
III. Türk Dil Kurumunun kurulması
IV Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması
Gelişmelerinden hangileri, Atatürk'ün bağımsızlık anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilmiştir? 
A) Yalnız II 
B) II, III ve IV 
C) I, II ve III 
D) I, III ve IV

Atatürk, "Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanalım, fakat asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız." sözü ile eğitimin özellikle hangi niteliklere sahip olmasını istemiştir? 
A) Çağdaş ve milli 
B) Karma ve eşitlikçi 
C) Parasız ve zorunlu 
D) Geleneksel ve demokratik

I. Türk Tarih kurumunun kurulması
II. Milâdî takvimin kabul edilmesi
III. Aşar vergisinin kaldırılması
IV. Hafta tatilinin cumadan pazar gününe alınması
Yukarıda verilen inkılâplardan hangisi ya da hangilerinin batılı ülkelerle ticarî ilişkileri kolaylaştırma amacına yönelik olduğu söylenebilir? 
A) Yalnız l 
B) Yalnız III 
C) I III 
D) II IV

Türk Medenî Kanunuyla; 
• Tek kadınla evlilik ve resmî nikâh esası getirildi. 
• Boşanmada ve mirasta kadın erkek eşitliği sağlandı. 
• Evlenmede her iki tarafın rızası esas alındı. 
• Kadınlara istedikleri mesleğe girme hakkı tanındı. 
Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 
A) Evlilik devlet kontrolüne alınmıştır. 
B) Siyasî alanda kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. 
C) Türk ailesi modern bir yapıya kavuşmuştur. 
D) Ailede demokratik kurallar benimsenmiştir.

Cumhuriyet'in ilânından sonra; 
• Eski rakamların yerine bugün kullanılan uluslar arası rakamların kabulü
• Osmanlı Devleti zamanında ağırlık ve uzunluk ölçüleri olarak kullanılan endaze, arşın, okka, dirhem yerine metre ve kilogram kullanılması
• Hafta sonu tatilinin Cuma gününden Pazar gününe alınması ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır. 
Bu yasal düzenlemelerle ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Batılı devletlerle ekonomik ve sosyal yaşantıda uyum sağlamak 
B) Millî ekonomiyi kurmak 
C) Yurttaşlar arasında eşitliği sağlamak 
D) Ticarî hayatı kolaylaştırmak

17 Şubat 1923'te İzmir'de yapılan Birinci İktisat Kongresi'nde alınan kararlara göre; 
• Girişimcilere kredi verebilecek milli bankaların kurulması
• Hammaddesi yurt içinde olan endüstri kollarının oluşturulması
• Ülkede ağır sanayinin kurulmasının teşvik edilmesi
• Ulusal bağımsızlık gibi ekonomik bağımsızlığın da sağlanması kararları alınmıştır. 
Alınan bu kararların aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir? 
A) Ekonomik bağımsızlığı sağlama 
B) Misakı Millî kararlarını uygulama 
C) Yeni hukuk sistemini oluşturma 
D) Millî egemenlik ilkesini gerçekleştirme

1934'te çıkartılan soyadı kanunu ile her ailenin; rütbe, memur, ulus adları ile ahlaka aykırı ve gülünç olmayan Türkçe bir soyadı alma zorunluluğu getirilmiştir. Yine aynı yıl kabul edilen bir başka kanunla da ağa, hacı, hoca, bey, paşa gibi unvanların kullanılması da yasaklanmıştır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu kararların alınma amaçlarından birisidir? 
A) Toplumda ayrıcalıklara yol açabilecek etkileri engellemek 
B) Dilde sadeleştirmeyi gerçekleştirmek 
C) Halkın yönetime katılmasını sağlamak 
D) Yeni hukuk sisteminin kurulmasına yardımcı olmak