Test Çöz,Ortaokul 8.Sınıf Türkçe, Online, İnteraktif, Tümcede, Cümlede Anlam, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Tümcede, Cümlede Anlam tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Tümcede, Cümlede Anlam tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Tümcede, Cümlede Anlam tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Tümcede, Cümlede Anlam etkinliği bul, Tümcede, Cümlede Anlam tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
09 Nisan 2014 Carsamba 15:20
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
17156
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

"ilim, kendin bilmektir." cümlesiyle özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? 
A) ilim insanı anlatır. 
B) ilim insan ile gelişir. 
C)llim insan içindir. 
D) İlim insanı kendisine tanıtır.

Hiçbir iş başarılamaz. Boşluklara aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun değildir? 
A) Büyük - hevessiz 
B) Önemli - çalışmadan 
C) Küçük - istekli 
D) Büyük - istemeden

"İnsanlık tarihi içinde varoluşun, ölümsüzlüğün tek göstergesi kitaplar olmuştur." Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki cümleyi destekler nitelikte değildir? 
A) Kültürün bir ifadesi olan kitaplar insanı geliştirmiş, onu özgür kılmıştır. 
B) Düşünmek, anlamak, öğrenmek uğraşısı okumakla ilgilidir. 
C) İnsanların okumaya ne kadar gereksinimleri varsa, diğer faaliyetlere de o derece gereksinimleri vardır. 
D) Okuma, manevi açlığımızı giderir, bizi topluma bağlar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sitem" anlamı vardır? 
A) Nedense bizi davet etmek aklınıza gelmedi. 
B) Kimsenin vaktini çalmaya hakkımız yok. 
C) Geceleri sürekli dolaşıp duruyorum 
D) Bildiği her şeyi anlatıverdi çocuk.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düşünceyle davranışın birbirinden farklı olduğu anlatılmak istenmiştir? 
A) Gazeteler hoşgörüden bahsediyor fakat devamlı surette birbirlerini kötülüyorlar. 
B) Dayım pek konuşmayı sevmez, konuşulanları dinlerdi. 
C)Sinirli hareketlerine devam ediyor, etrafına çatıyordu. 
D)Anlatılanlara hak veriyor, sizin düşüncenize katılıyorum.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "endişe" söz konusudur? 
A) Eğitim sistemimiz daha kötüye gidiyor. 
B) Bu işten kurtulacağız galiba, demiştim 
C) Matematik sınavından yine zayıf aldım. 
D) Öğrencilere sosyal imkânlar da tanınmalı.

"Edebiyat hayatın öncüsüdür, onu taklit etmez, ona istediği şekli verir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu söze en yakın anlamdadır? 
A) Edebiyatçı gerçekleri olduğu gibi verir. 
B) Edebiyatçı insanların yolunu aydınlatır. 
C) Edebiyatsız bir millet ilerleyemez. 
D)Sezgi ve duygu edebiyatçılarda çok fazladır.

İner yeryüzüne Hâşimâne bir akşam Kızıl perdeye döner penceremde cam Ve güneş usul usul gömülür sulara Ben de bu sularda bir balık olsam. Şiirin hangi dizesinde mecazlı bir anlatım yoktur? 
A)I 
B)II 
C) III 
D) IV

"Rahat adam tembel tipidir. Çok defa keyif adamı tipiyle karışır. Etliye sütlüye karışmamak ve hiçbir ideal mücadeleye katılmamak onun karakteridir." Yukarıda tasvir edilen tipe en uygun atasözü ya da deyim aşağıdakilerin hangisidir? 
A) Koyun can derdinde, kasap et derdinde 
B) Kıt kanaat geçinmek 
C) İki yakası bir araya gelmemek 
D) Azıcık aşım, kaygısız başım.

Ya Güneş altına boâmalı dünyayı Ya Ay bir şehir dokumalı sulardan Ya da şimdi bir tipi savrulmalı Bıktım bu tembel yağan kardan Şiirde geçen altı çizili kısımla anlatılmak istenen nedir? 
A) Güneşin doğması 
B) İşığının suya yansıması 
C)Güneşin altın saçması 
D) Güneşin tutulması

"iyi bir öğretmen, kendisini yavaş yavaş gereksiz kılabilen insandır." diyen biri için hangisi söylenebilir? 
A) Öğretmenlerin gereksizliğine inanan biridir. 
B) İyi öğretmenin öğrencisini yeterli hale getirmesi gerektiğine inanmaktadır. 
C)Gereksiz insanların eğitim almadığını düşünmektedir. 
D) İnsanların öğretmenler gibi değerli olmasını istemektedir.

(I) Romanda olaylar arasında zaman boşluğu yoktur. (II) Namık Kemal'in eserleri içinde dili en sade ve anlaşılır olanlardan birisi Intibah'tır. (III) Yine bu eserde insan, sosyal bir varlık olarak alınmıştır. (IV) Yazar, romandaki dış ortamı ve iç makamı tasvir ederken dikkatli ve realisttir. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde "karşılaştırma" yapılmıştr? 
A) I 
C)lll 
B) 
D) IV

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "tehdit" söz konusudur? 
A) Akıllının bir de yaptığına bak. 
B) Ah! Onu bir elime geçirirsem. 
C)Şu bizim tembelin haline bak. 
D) Lütfen bu odada konuşmayınız.

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde kullanımda bir değişiklik olmamıştır? 
A) Ağlamayan çocuğa süt vermezler. 
B) Derdini söylemeyen deva bulamaz. 
C) Baykuşun kısmeti ayağına gelir. 
D) Esirgenen göze toz kaçar.

"Aşkta engel ne kadar büyükse aşk da o kadar büyük olur." cümlesiyle anlamca çelişen cümle aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Aşkta da bazı zorlukları aşmak gerekir. 
B) Aşkın büyüklüğü katlanılan sıkıntılara bağlıdır. 
C) Büyüklük sadece aşktadır aşıkta değil. 
D) Sıkıntılar sonucu elde edilen şeyler değerlidir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlilik bakımından farklıdır? 
A) Peyami Safa'nın en güzel romanı "Fatih-Harbiye"dir. 
B) Yakup Kadri, "Yaban"da Anadolu'yu çok başı-rılı bir şekilde anlatmış. 
C)Necip Fazıl şiirlerini "Çile" adlı kitabında top­lamıştır. 
D)Orhan Pamuk'un "Benim Adım Kırmızı"sı il­ginç bir kitaptır.

1. mutluluklar 2. üzüntüler 3. paylaşıldıkça 4. paylaşıldıkça 5. azalır 6. çoğalırken Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı bir cümle oluşturduğumuzda "çoğalırken" sözcüğü hangi sözcükten önce gelir? 
A) üzüntüler 
B) mutluluklar 
C) paylaşıldıkça 
D) azalır

Aşağıdaki dizelerden hangisinde bir durum abartılarak verilmiştir? 
A) Yine yola düşmek gerek Hasretin yaman efendim 
B) Köz oldu sinede yürek Ah duman duman efendim 
C) Şüpheler bağrımda yara Ellerim boş yüzüm kara 
D) Derdime derman efendim Gönlüme sultan efendim.

Yukarıdaki sözü söyleyen kişinin aşağıdaki-lerden hangisini söylemesi beklenemez? 
A) İnsan, yaşlandıkça hayatın gerçeklerini daha iyi yorumlar. 
B)Dağa çıkmak zordur ama sonunda zirveye ulaşırsınız. 
C) Ancak yüksek yerlere çıkarak gerçeklere ulaşabiliriz. 
D)Yapılan işte yorgunluklarımız değil, hedefe ulaşmak önemlidir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabiliriik bakımından farklıdır? 
A) Peyami Safa'nın en güzel romanı "Fatih-Har-biye"dir. 
B) Yakup Kadri, "Yaban"da Anadolu'yu çok başı-rılı bir şekilde anlatmış. 
C)Necip Fazıl şiirlerini "Çile" adlı kitabında toplamıştır. 
D)Orhan Pamuk'un "Benim Adım Kırmızı"sı ilginç bir kitaptır.