Test Çöz,Cümlede Anlam Konu Anlatımlı Test, Cümlede Anlam, Olumlu Cümle, Anlamca ve biçimce olumsuz cümle, Anlamca olumsuz biçimce olumlu cümle, Sözde soru cümlesi, Ünlem cümlesi, Koşul cümleleri iki bölümden oluşur, Varsayım, Tahmin cümlesi, Cümlede Anlam İlişkileri,

8. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
11 Aralık 2014 Persembe 17:19
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
41564
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Bir varlığa, bir nesneye özgü niteliklerin belirtilmesini değişmez özellikleri ile tanıtılmasını anlatan cümlelerdir.
Tanım cümleleri Bu nedir? …. nedir? Sorularına yanıt verir.
Sanat insanları bütünleştiren güzelliktir. Sanat nedir? sorusuna yanıt verdiği için bu cümle tanım cümlesidir.
Tanım cümlelerinin yüklemleri genellikle –dır / – dir eki alır veya “denir” diye biter.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi tanım cümlesidir?
 

İki kavramın, nesnenin, varlığın benzer yönlerini veya ayrılan yönlerini ortaya koymak; birinin diğerine göre
üstünlüğünü belirtmek amacıyla yapılan kıyaslamadır. En, kadar, gibi, – e göre, kıyasla, daha gibi
sözcüklerle cümleye kıyaslama, karşılaştırma anlamı katılır.
Evim kadar rahat burası. Burada rahatlık konusunda kıyaslama yapılmıştır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma anlamı yoktur?
 

Tahmin cümlesi: Bir durumun, olayın eylemin gerçekleşeceğini önceden görmek, anlamak anlamını veren
cümlelerdir. Tahmin cümlelerinde çoğunlukla bir veri vardır. Örneğin;
Bulutlara bakılırsa yağmur yağacak. Çocuk büyüyünce çok başarılı olur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi tahmin anlam vermektedir?
 

Varsayım: Gerçek olmadığı halde bir durumu olmuş, gerçekleşmiş gibi kabul etmeye varsayım cümlesi denir.
Varsayım anlamı diyelim ki, farz edelim, varsayalım, tut ki , tutalım, kabul edelim gibi sözcüklerle sağlanır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varsayım anlamı vardır?
 

Olasılık (ihtimal) anlamı taşıyan cümlelerde eylemin gerçekleşmesi kesin değildir. Cümlenin olasılık anlamı
belki, sanırım, -ebilmek, zannederim gibi sözcüklerle sağlanır.
Paltosunu giymedi, üşümüş olabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık anlamı yoktur?
 

Koşul cümleleri iki bölümden oluşur: “Koşul + sonuç”
Koşul gerçekleşince, sonuç da gerçekleşir.
Yani ikinci bölümdeki sonucun gerçekleşmesi için koşulun gerçekleşmesi gerekir.
İki cümle arasındaki koşul anlamı –se / -sa dilek şart kipi, -dikçe/ -dıkça eki veya mı/mi edatı ile sağlanır.
Yağmur yağarsa her yer ıslanır.
Yağmur yağdıkça her yer ıslanır.
Yağmur yağdı mı her yer ıslanır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul anlamı yoktur?
 

Amaç-sonuç cümleleri biçimsel olarak aynı neden-sonuç cümlelerine benzer. İki bölümden oluşur. İkisinin
arasındaki anlam ilişkisini için /-den,-dan eki sağlar.
Aralarındaki fark şudur:
Neden sonuç cümlesinde sonuç, neden bölümündeki eylem gerçekleştiği için zorunluluktan gerçekleşir.
Amaç cümlelerinde ise amaç bölümü sonucun gerçekleşmesi için istenerek gerçekleşir.
Aralarındaki ayırımı yapmak için iki cümle arasındaki için veya –den, -dan eki yerine “amacıyla” sözcüğünü
getirmeliyiz. Cümle anlamlı ise amaç-sonuç cümlesidir. Şimdi örnekle gösterelim:
İstediği olmadığı için ağlıyor.
İstediği olmadığı amacıyla ağlıyor. → Anlamsız olduğu için neden-sonuç cümesidir.
Okula gitmek için yola çıktı. Okula gitmek amacıyla yola çıktı.
Bu cümlede anlam sağlandığı için bu cümle amaç sonuç anlamlı cümledir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç anlamı yoktur?
 

Neden-sonuç anlamı olan cümlelerin özelliklerini sıralayalım:
• İki cümleden oluşur. Birinci bölüm neden, ikinci bölüm sonuçtur.
• İki cümlenin arasında neden sonuç bağlantısı “için” edatı veya “-den, -dan” eki ile sağlanır.
• Neden bölümü gerçekleştiği için sonuç zorunluluktan ortaya çıkar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç anlamı yoktur?
 

Ünlem cümlesi : Korku, sevinç, acıma, şaşkınlık gibi ani oluşan duygu ve düşünceleri anlatan; seslenme,
hitap, çağırma anlamı taşıyan cümlelerdir.
Oh canıma değsin! Eyvah! Bu iş nasıl oldu?

Aşağıdaki cümlelerin hangisi ünlem cümlesi değildir?
 

Sözde soru cümlesi : İçinde soru sözcüğü bulunan ancak soru sormayı amaçlamayan, yanıt almayı ve vermeyi gerektirmeyen soru cümleleridir. Bu cümlelerin sonuna soru işareti koymak zorunlu değildir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi sözde soru cümlesidir?
 

Soru cümleleri ikiye ayrılır : Gerçek soru cümlesi, sözde soru cümlesi.
Gerçek soru cümlesi : İçinde soru sözcüğü veya eki bulunan, yanıt almayı ve yanıt vermeyi gerektiren
cümlelerdir. Bu cümlelerin sonuna soru işareti koymak zorunludur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi gerçek soru cümlesidir?
 

Anlamca olumsuz biçimce olumlu cümle : Yüklemin bildirdiği işin oluşun gerçekleşmediğini gösteren ancak içinde olumsuzluk eki veya sözcüğü bulunmayan cümledir. Bu tür cümle “ne ….ne” bağlacı ile oluşturulur. Ne aradı ne sordu. (aramadı, sormadı)

Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumsuz, biçimce olumludur?
 

Anlamca ve biçimce olumsuz cümle: İçinde olumsuzluk eki ve sözcüğü (-me, -ma, -mez, -maz, değil) olan ve
yüklemin bildirdiği işin gerçekleşmediğini gösteren cümlelerdir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumsuzdur?
 

Cümlede Olumluluk – Olumsuzluk
Anlamca ve biçimce olumlu cümle : Yükleminde olumsuzluk eki ve sözcüğü bulunmayan, yüklemin
bildirdiği işin oluşun gerçekleştiğini gösteren cümlelerdir.
Anlamca olumlu biçimce olumsuz cümle : Yüklemin bildirdiği işin oluşun gerçekleştiğini gösteren ve
içinde olumsuzluk bildiren ek ve kelime bulunan cümlelerdir. Bir cümlede iki olumsuzluk varsa anlam
olumludur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumsuz anlamca olumludur?
 

Olumlu Cümle : Yüklemin bildirdiği işin, oluşun, hareketin gerçekleştiğini gösteren cümlelerdir.
Olumlu cümlelerde yüklemlerin kavram olarak kötü durumları anlatması olumsuzluk değildir.
Olumlu cümlelerde dikkat edilmesi gereken eylemin gerçekleşmesidir.
Evi çok pisti → Pis olma işi kötü bir kavram olsa da eylem gerçekleşmektedir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?