Test Çöz,8 sınıf dna ve genetik kod teog soruları, 8 sınıf dna ve genetik kod testleri 2018 2019, 8. sınıf fen ve teknoloji dna ve genetik kod çözümlü test, 8.sınıf dna ve genetik kod, 8.sınıf dna ve genetik kod çalışma kağıdı, 8.sınıf dna ve genetik kod testleri, 8.sınıf dna ve genetik kod testleri ve cevapları pdf, 8.sınıf fen dna ve genetik kod test, 8.sınıf genetik kod test

8. Sınıf Fen Bilimleri 2.Ünite DNA ve Genetik Kod Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
01 Ocak 2019 Salı 16:42
Güncellenme tarihi
14 Ekim 2019 Pazartesi 09:48
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
1772
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
DNA, hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşır ve etrafı özel bir protein kılıfla kaplanır.Bu hâldeki DNA’ya ne ad verilir? 
A) Protein 
B) Nükleotid 
C) Kromozom 
D) Gen 
Soru 2 
“DNA”, “kromozom”, “nükleotit”, “gen” kavramlarının basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) nükleotit, gen, DNA, kromozom 
B) kromozom, gen, nükleotit, DNA 
C) DNA, gen, kromozom, nükleotit 
D) nükleotit, DNA, kromozom, gen 
Soru 3 
DNA’nın bir zincirinde görülen bazların diziliş sırası AATCCGAAGCAT şeklindedir. Bu dizinin ikinci zincirindeki bazların sıralanışı, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) TTAGGCTTCGTA 
B) AATGGCTTCGTA 
C) AATCCGAAGCAT 
D) TTAGGTACGTAT 
Soru 4 
Aşağıdakilerden hangileri çölde yaşayan canlıların adaptasyonlarındandır? 
I. Dikenli yapıda olma 

II. Geniş yapraklı olma 

III. Küçük yapraklı olma 

IV. Uzun kulaklı olma 

V. Vücut yüzeyinin geniş olması 

VI. Kalın postunun olması 

A) I, II, IV 
B) I, III, IV 
C) I, II, III 
D) I, IV, V 
Soru 5 
Dünya’da yaklaşık 7,5 milyar insan yaşamaktadır. Bu insanların hiçbiri tam olarak birbirinin aynısı değildir. Bunun nedeni hangisidir? 
A) Hücrede bulunan deoksiribo nükleik asit. 
B) Hücre çekirdeğinin farklı olması. 
C) Modifikasyon 
D) Adaptasyon ve mutasyon. 
Soru 6 
Aşağıdaki hücre organellerinden hangisinde DNA bulunmaz? 
A) ribozom 
B) mitokondri 
C) kloroplast 
D) çekirdek 
Soru 7 
Yapısındaki toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde aşağıdakilerden hangisi hesaplanmaz? 
A) toplam hidrojen bağı sayısı 
B) toplam deoksiriboz şekeri sayısı 
C) toplam fosforik asit sayısı 
D) toplam pürin bazı sayısı 
Soru 8 
Aşağıdakilerden hangisi nükleotidi oluşturan organik bazlardan birisi değildir? 
A) timin 
B) guanin 
C) sitozin 
D) riboz 
Soru 9 
DNA’nın yapısını oluşturan birimlere ne ad verilir? 
A) Gen 
B) Nükleotid 
C) Timin 
D) Deoksiriboz 
Soru 10 
“Nükleotidler çeşitli sayı ve sırada dizilerek bu yapıları oluşturur. Tüm kalıtsal bilgiler DNA üzerindeki bu yapılarda şifrelenmiş olarak kayıtlıdır. Her yapının şifresi birbirinden farklıdır. Nükleotidlerin sayı ve sıra bakımından dizilişi değiştikçe ifade edilen yapıların özelliği de değişir. Buna bağlı olarak çok sayıda yapı çeşitliliği oluşur. Örneğin bu yapının çeşitliliği sonucunda mavi, yeşil, ela, kahverengi gibi göz renkleri oluşabilir.” Yukarıdaki paragrafta hangi yapıdan bahsedilmiştir? 
A) Gen 
B) Nükleotid 
C) Protein 
D) Kromozom 
Soru 11 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) İnsanda hücresinde 46 kromozom vardır. 
B) Kromozom sayısı canlı türlerinde farklılık gösterebilir ancak aynı türe ait canlılar arasında kromozom sayısı değişmez. 
C) Canlıların kromozom sayıları gelişmişlik derecelerini gösterir. 
D) Farklı iki canlının kromozom sayısı aynı olabilir. 
Soru 12 
Aşağıdaki olaylardan hangisi kalıtsal değildir? 
A) Gelişmiş kaslı olma 
B) Uzun boylu olma 
C) Kıvırcık saçlı olma 
D) Mavi gözlü olma 
Soru 13 
DNA’da 4 çeşit azotlu organik baz bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir? 
A) sitozin 
B) adenin 
C) guanin 
D) Urasil 
Soru 14 
Canlıların kromozomlarında taşıdıkları genetik bilgilerin tamamına ne ad verilir? 
A) Kromozom 
B) Genotip 
C) Fenotip 
D) Gen 
Soru 15 
DNA molekülü ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Her nükleotitinde bir tane riboz şekeri bulunur. 
B) Dört çeşit nükleotitten oluşur. 
C) İki ipliğini bir arada, bazlar arasında kurulan zayıf hidrojen bağları tutar. 
D) Çift iplikli, kendini eşleyebilen bir moleküldür. 
Soru 16 
“Bir yangın merdiveninin basamakları üst üste dizilerek sarmal bir yapı oluşturur. DNA da tıpkı dönen bir yangın merdiveni gibi sarmal yapıdadır. DNA, merdiven gibi birbirine bağlı iki zincirden oluşur. Bir zincirdeki her nükleotidin karşısındaki zincirde ona uyumlu bir nükleotid bulunur. Karşılıklı iki nükleotidin yan yana gelmesiyle zincirler arasında bağ kurulur.” Yukarıdaki bilgiden hareketle aşağıdaki nükleotidlerden hangisi karşı karşıya gelir? 
A) adenin ile timin 
B) timin ile sitozin 
C) sitozin ile adenin 
D) guanin ile timin 
Soru 17 
I. Türlerin kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. 

II. Ana hücreden iki yavru hücre oluşur. 

III. Kromozomlar arasında parça değişimi görülür. 

Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri mayoza ait bir özelliktir? 
A) Yalnız III 
B) I ve III 
C) Yalnız I 
D) I ve II 
Soru 18 
Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi soya çekim ile ilgili çalışmalara öncülük etmiştir? 
A) Watson ve Crick 
B) Darwin 
C) Lamarck 
D) Mendel 
Soru 19 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Hücre için yaşamsal tüm bilgiler DNA’da kayıtlıdır. 
B) DNA’nın iki ipliğini bir arada, bazlar arasında kurulan zayıf hidrojen bağları tutar. 
C) Nükleotidler bir araya gelerek genleri, genler bir araya gelerek DNA’yı oluşturur. 
D) Kromozom DNA içinde yer alır. 
Soru 20 
(K) kahverengi göz geni, (k) yeşil göz rengi genini temsil etmektedir. Bu duruma göre yeşil gözlü bir babayla kahverengi gözlü bir annenin yeşil gözlü çocukları olmuştur. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu ailenin genotipleri doğru olarak verilmiştir? (Kahverengi göz rengi geni, yeşil göz rengi genine baskındır.) 
A) Anne: Kk; Baba: kk; Çocuk: kk 
B) Anne: kk; Baba: Kk; Çocuk: kk 
C) Anne:KK; Baba: kk; Çocuk: Kk 
D) Anne: KK; Baba: KK; Çocuk: KK