Test Çöz,demokratikleşme çabaları, demokratikleşme çabaları anlama testi, demokratikleşme çabaları anlatımı testi, demokratikleşme çabaları bilgi testi, demokratikleşme çabaları bilgisi testi, demokratikleşme çabaları çalışma testi, demokratikleşme çabaları değerlendirme testi, demokratikleşme çabaları etkinlik testi, demokratikleşme çabaları kavrama testi, demokratikleşme çabaları kazanım testi, demokratikleşme çabaları konu testi, demokratikleşme çabaları öğrenme testi, demokratikleşme çabaları öğretimi testi, demokratikleşme çabaları ölçme testi, demokratikleşme çabaları ön bilgi testi, demokratikleşme çabaları pekiştirme testi, demokratikleşme çabaları sonuç değerlendirme testi, demokratikleşme çabaları sonuç testi, demokratikleşme çabaları sunumu testi, demokratikleşme çabaları süreç testi, demokratikleşme çabaları test etkinliği, demokratikleşme çabaları testi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Demokratikleşme Çabaları Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Agustos 2018 Persembe 20:24
Güncellenme tarihi
19 Ekim 2019 Cumartesi 18:20
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
1575
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Demokratikleşme Çabaları

1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden biri değildir?
A) Atatürk ilkeleri birbirinin devamı ve tamamlayıcısıdır.
B) Akıl ve bilime dayanır.
C) Milli birlik ve beraberliğe önem verir.
D) Yayılmacı bir politika izlenmesini öngörür.
2. Yeni Türk Devleti’nde ağa, paşa, bey, efendi gibi ayrıcalık ifade eden unvan ve lâkapları kaldırılarak yerine Soyadı Kanunu kabul edilmiştir.
Bu durum Atatürk İlkelerinden hangisine paralel bir gelişmedir?
A) Milliyetçilik
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) Devletçilik
3. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğe aykırıdır?
A) Kalkınmada bilim ve aklı rehber alır.
B) Ülkenin bağımsızlığından taviz vermez.
C) Çağdaş uygarlık seviyesinin üstünü hedef alır.
D) Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırır.
4. Bir ülkenin idaresindeki çeşitli toplumsal gruplara kanun önünde kesin eşitlik tanıması, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulandığı gösterir?
A) İnkılâpçılık
B) Laiklik
C) Halkçılık
D) Milliyetçilik
5. Atatürk’ün Halkçılık ilkesiyle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Cumhuriyetçilikle yakından ilgilidir.
B) Milliyetçilikle bütünleşir.
C) Kanun önünde eşitliğin kabulü anlamındadır.
D) Belli bir grubun hakimiyeti demektir.
6. Atatürkçü Düşünce Sistemine durağan olmama özelliği kazandıran ilke hangisidir?
A) İnkılâpçılık 
B) Milliyetçilik
C) Laiklik 
D) Devletçilik
7. Atatürk döneminin en önemli hedeflerinden biri de yerli sanayi kuruluşlarına öncelik vermekti. Ancak bu sırada Türk halkı yeterince sermayeye sahip değildi.
Bu durum aşağıdaki ilkelerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?
A) Laiklik 
B) Devletçilik
C) Halkçılık 
D) Milliyetçilik
8. Atatürk ilkelerinden “Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik” ilkelerinin doğal sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletçilik
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) İnkılâpçılık
9. – 1931 yılında Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinin kurulması
– 1932’ de Türk Dil Kurumu’nun kurulması

Yukarıdaki olaylar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine paralel gelişmelerdir?
A) Laiklik
B) Halkçılık
C) Milliyetçilik
D) Devletçilik
10. Atatürk’ün en hassas olduğu ve taviz verilmesini asla istemediği ilkeleri hangileridir?
A) Laiklik – Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik – Devletçilik
C) Devletçilik – Halkçılık
D) Halkçılık – Milliyetçilik
11. Laikliğin kabul edilmesi yolunda atılan en önemli adım hangisidir?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
D) Soyadı Kanunu’nun kabulü
12. Ülkemizde herkesin kanunlar önünde eşit olması, hak ve özgürlüklerin açısından aynı haklara sahip bulunması Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) Milliyetçilik
B) Halkçılık
C) Devletçilik
D) Laiklik
13. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk ilkelerinden “Halkçılıkla” daha çok ilgilidir?
A) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
B) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
C) Soyadı Kanunu’nun kabulü
D) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
14. Ülkemizde din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlet yönetiminde ve siyasette din kurallarına yer verilmemesi Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Devletçilik
B) Halkçılık
C) Milliyetçilik
D) Laiklik
15. Atatürk ilkelerine canlılık ve süreklilik kazandıran ve Atatürk’ün çizdiği yolda durmadan ilerlememizi sağlayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milliyetçilik
B) Laiklik
C) Devletçilik
D) İnkılâpçılık
16. Türkiye’de,
I. Ayrıcalık işareti olan unvanların yasaklanması
II. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi
III. Miladi Takvimin kabulü gelişmelerinden hangisi ya da hangilerinin
“toplumsal kaynaşma ve sınıfsız bir ülke” oluşturmayı amaçladığı savunulabilir?
A) Yalnız I 
B) Yalnız III
C) I ve III 
D) II ve III
17. – Milli birlik ve beraberliğimizin temel taşıdır.
– Bu ilke Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasında başlıca rol oynamıştır.
Yukarıda sözü edilen Atatürk ilkelerinden hangisidir?
A) Halkçılık 
B) Milliyetçilik
C) Cumhuriyetçilik 
D) Laiklik
18. “Türk, milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare,………..idaresidir.”
Atatürk’ün yukarıdaki veciz sözünde boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geldiğinde ifade doğru olur?
A) Monarşi 
B) Teokrasi
C) Krallık 
D) Cumhuriyet
19. Doğrudan doğruya millet egemenliğine dayanan, yöneticileri halkın oyu ile belli bir süre için seçilen devlet şekline ne ad verilir?
A) Krallık 
B) Cumhuriyet
C) Teokrasi 
D) Monarşi
20. Atatürk; “Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.” sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A) Türk Silahlı Kuvvetlerine verdiği önemi
B) Halkın zorunlu olarak askerlik yapması gerektiğini
C) Ordumuzun yeni ihtiyaçları olduğunu
D) Ordumuzda modernizasyona gidilmesi gerektiğini