Test Çöz,8.sınıf demokratikleşme çabaları testi, 8 sınıf inkılap test, 8 sınıf inkılap atatürkçülük test, 8 sınıf inkılap 4 ünite test çöz, 8 sinif inkilap tarama testi, 8 sınıf inkılap tarihi çağdaş türkiye yolunda adımlar testi, 8 sınıf ya istiklal ya ölüm testi çöz, 8 sınıf inkılap ünite test, 8 sınıf inkılap 5 ünite test çöz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Demokratikleşme Çabaları Çalışma Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
24 Mart 2019 Pazar 18:25
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
1310
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Aşağıdaki siyasi partilerden hangisi 12 Ağustos 1930' da Ali Fethi Okyar tarafından kurulmuştur?

A) Cumhuriyet Halk Fırkası

B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

C) Serbest Cumhuriyet Fırkası

D) Demokrat Parti

 

2. Aşağıdakilerden hangisi milli egemenlik ile ilgili değildir?

A) Monarşi

B) Demokrasi

C) Seçim

D) Milletvekili

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması' nda Türkiye-İngiltere arasındaki en büyük sorundu?

A) Musul

B) Borçlar

C) Kapitülasyonlar

D) Boğazlar

 

4. Tevhid-i Tedrisat Kanunu aşağıdakilerden hangisi ile ilgili çıkarılmıştır?

A) Ekonomi

B) Dini

C) Eğitim

D) Yönetim

 

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ülkemizin yönetim biçimi cumhuriyettir.

B) TBMM 23 Nisan 1923' te açılmıştır.

C) Oy kullanmak, vatandaşlık görevlerimizdendir.

D) Cumhuriyet milli egemenlik ilkesinin bir sonucudur.

 

6. Halifeliğin kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin güçlenmesine katkı sağlamamıştır?

A) Lâik devlet

B) Millî egemenlik

C) Demokratik devlet

D) Sosyal devlet

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi' nde kurulan siyasi partilerden birisi değildir?

A) Demokrat Parti

B) Cumhuriyet Halk Fırkası

C) Serbest Cumhuriyet Fırkası

D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

 

8. Atatürk' ün çok partili sisteme geçmek istemesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?

A) İktidarın denetlenmesi.

B) Milli egemenliği pekiştirmesi.

C) Sosyal devlet anlayışına uygun olması.

D) Farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesi.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Menemen olayı ve Şeyh Sait isyanının ortak özelliğidir?

A) Rejim karşıtı olmaları

B) Aynı bölgede çıkmış olmaları

C) Aynı zamanda çıkmış olmaları

D) İngiltere tarafından desteklenmesi

 

10. Aşağıdakilerden hangisi kılık kıyafet alanında değişiklik yapılmasının amacıdır?

A) Dini inançları istismar etmek

B) Türk toplumuna modern ve çağdaş bir görünüm kazandırmak

C) Her türlü bilimsel gelişmeye açık olmak

D) Avrupalıları her konuda taklit etmek

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet' in ilan edilmesinin nedenlerinden biri değildir?

A) Devletin yönetim biçimini belirlemek.

B) Yeni Türk Devleti' nin adını belirlemek.

C) Milli egemenliğini tam olarak sağlamak.

D) Tarihi bir geçmişe sahip olmak.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi TBMM' nin özelliklerinden biri değildir?

A) İşgallere karşı oluşan direnişi tek bir çatı altında toplamıştır.

B) Ulusal egemenliği gerçekleştirmiştir.

C) Cumhuriyetin ilanına ortam hazırlamıştır.

D) Atatürk'ün mutlak hakimeyini sağlamıştır.

 

13. Tekke ve zaviyelerin kapatılması aşağıda verilen ilkelerden hangisini güçlendirmiştir?

A) Devletçilik

B) Milliyetçilik

C) Laiklik

D) Halkçılık

 

14. Türk Ticaret Kanunu aşağıdaki ülkelerden hangisi örnek alınarak hazırlanmıştır?

A) Almanya

B) İsviçre

C) Fransa

D) İtalya

 

15. Kabotaj Kanunu hangi alanda yapılan bir çalışmadır?

A) Siyasi

B) Ekonomik

C) Sosyal

D) Hukuki