Test Çöz,8.sınıf demokratikleşme çabaları testi, 8 sınıf inkılap test, 8 sınıf inkılap atatürkçülük test, 8 sınıf inkılap 4 ünite test çöz, 8 sinif inkilap tarama testi, 8 sınıf inkılap tarihi çağdaş türkiye yolunda adımlar testi, 8 sınıf ya istiklal ya ölüm testi çöz, 8 sınıf inkılap ünite test, 8 sınıf inkılap 5 ünite test çöz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Demokratikleşme Çabaları Konu Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
24 Mart 2019 Pazar 15:36
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
717
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının sonuçlarından biri değildir?

A) Laik devlet düzenine geçişin ilk aşamasıdır.

B) Cumhuriyetin ilanı için önemli bir adım atıldı.

C) Yönetimde iki başlılık ortaya çıktı.

D) Osmanlı Devleti resmen sona erdi.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması' nda Türkiye' nin istediği gibi çözüme kavuşturulamamıştır?

A) Ermeni meselesi

B) Suriye sınırı

C) Kapitülasyonlar

D) Savaş tazminatı

 

3. İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi' nin toplanmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik programı ve kalkınma hedeflerini belirlemek.

B) İthalatı artırarak milil kaynakları korumak.

C) İthalat ve ihracatı dengelemek.

D) Atatürk'ün yaptığı yenilikleri yaygınlaştırmak.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Ankara' nın başkent seçilmesinin nedenlerinden birisi değildir?

A) Doğal yapısı nedeniyle korunaklı olması.

B) Batı Cephesi' ne yakın olması.

C) Ulaşım ve haberleşme olanaklarına sahip olması.

D) Kurtuluş Savaşı' nın buradan yönetilmiş olması.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının sonuçlarından biri değildir?

A) Laiklik yolunda önemli bir adım atıldı.

B) Padişahlık yönetimine dönüş yolu kapandı.

C) Halifeliğin başka ülkelere devredilmesi kararlaştırıldı.

D) Milli egemenlik ilkesi pekiştirildi.

 

6. Aşağıda verilenlerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu' nun çıkarılma amaçlarından biri değildir?

A) Azınlık okullarının zararlı faaliyetlerini engellemek

B) Ülkedeki tüm okulları Milli Eğitim Bakanlığı' na bağlamak

C) Eğitimde dışa bağımlılığı arttırmak

D) Eğitim ve öğretimde birliği sağlamak

 

7. Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

B) Cumhuriyet Halk Fırkası

C) Demokrat Parti

D) Serbest Cumhuriyet Fırkası

 

8. Aşağıdaki yasalardan hangisinde egemenliği koşulsuz olarak Türk milletine verilmiştir?

A) 1921 Anayasası

B) 1924 Anayasası

C) 1961 Anayasası

D) 1982 Anayasası

 

9. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Şeyh Sait İsyanı' nın nedenlerinden biri değildir?

A) Halkın - Din elden gidiyor. - diye kışkırtılması.

B) Cumhuriyet ve inkılapların ortadan kaldırılmak istenmesi.

C) İngilizlerin Musul meselesini kendi lehlerine çözmek için halkı kışkırtması.

D) Saltanatın ve hilafetin kaldırılmak istenmesi.

 

10. Kabotaj Kanunu' nun çıkarılması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Halkçılık

B) Milliyetçilik

C) Laiklik

D) İnkılapçılık

 

11. Yeni Türk harflerinin halka öğretilmesi için aşağıdakilerden hangisi açılmıştır?

A) Musiki Muallim Mektebi

B) Millet Mektepleri

C) Halkevleri

D) Gazi Eğitim Fakültesi

 

12. Türk Dil Kurumu' nun kurulmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak.

B) Türkçeyi bilim dili haline getirmek.

C) Arkeoloji ve antropoloji alanlarında eğitim vermek.

D) Türkçenin gelişimine katkıda bulunmak.

 

13. Kubilay Olayı, aşağıdaki ilçelerimizden hangisinde meydana gelmiştir?

A) Menemen

B) Aliağa

C) İdemiş

D) Foça

 

14. Aşağıdaki hangisi inkılaplara, Atatürk' e ve cumhuriyetin getirdiği yeniliklere yönelik ortaya çıkan bir olay değildir?

A) İzmir Suikasti

B) 31 Mart Olayı

C) Şeyh Sait İsyanı

D) Kubilay Olayı

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde tarımı geliştirmek için yapılan çalışmalardan birisi değildir?

A) Köylüye toprak mülkiyeti sağlandı.

B) Çiftçinin eğitilmesine önem verildi.

C) Tarımı desteklemek için çiftçilere kredi verildi.

D) Aşar vergisi konuldu.