Test Çöz,8.sınıf demokratikleşme çabaları testi, 8 sınıf inkılap test, 8 sınıf inkılap atatürkçülük test, 8 sınıf inkılap 4 ünite test çöz, 8 sinif inkilap tarama testi, 8 sınıf inkılap tarihi çağdaş türkiye yolunda adımlar testi, 8 sınıf ya istiklal ya ölüm testi çöz, 8 sınıf inkılap ünite test, 8 sınıf inkılap 5 ünite test çöz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Demokratikleşme Çabaları Ünite Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
24 Mart 2019 Pazar 18:38
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
1344
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Halkçılık ilkesiyle ilgili yanlış bir ifadedir?

A) Belli bir grubun hakimiyeti demektir.

B) Milliyetçilikle bütünleşir.

C) Cumhuriyetçilikle yakından ilgilidir.

D) Kanun önünde eşitliğin kabulü anlamındadır.

 

2. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi halkçılık ilkesi ile ilgilidir?

A) Türk Dil Kurumu’nun kurulması

B) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması

C) Soyadı Kanunu’nun kabulü

D) Türk Dil Kurumu’nun kurulması

 

3. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden birisi değildir?

A) Milli birlik ve beraberliğe önem verir.

B) Yayılmacı bir politika izlenmesini öngörür.

C) Atatürk ilkeleri birbirinin devamı ve tamamlayıcısıdır.

D) Akıl ve bilime dayanır.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi kanunlar önünde herkesin eşit olduğunu gösterir?

A) İnkılâpçılık

B) Laiklik

C) Halkçılık

D) Milliyetçilik

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerinin doğal sonucudur?

A) Devletçilik

B) Halkçılık

C) Laiklik

D) İnkılâpçılık

 

6. Herkesin kanunlar önünde eşit olması, hak ve özgürlüklerin açısından aynı haklara sahip bulunması daha çok hangi Atatürk ilkesi ile ilgilidir?

A) Devletçilik

B) Halkçılık

C) Laiklik

D) Milliyetçilik

 

7. I. Ayrıcalık işareti olan unvanların yasaklanması

II. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi

III. Miladi Takvimin kabulü

Yukarıdaki gelişmelerinden hangisi ya da hangilerinin toplumsal kaynaşma ve sınıfsız bir ülke oluşturmayı amaçladığı söylenebilir?

A) Yalnız III

B) I ve III

C) Yalnız I

D) II ve III

 

8. Aşağıdaki ilkelerdin hangisi Atatürkçü Düşünce Sistemine durağan olmama özelliği kazandırmıştır?

A) Devletçilik

B) Milliyetçilik

C) İnkılâpçılık

D) Laiklik

 

9. Aşağıdaki ilkelerden hangisine göre ülkemizde din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlet yönetiminde ve siyasette din kurallarına yer verilmemesi anlamını taşır?

A) Halkçılık

B) Devletçilik

C) Milliyetçilik

D) Laiklik

 

10. Soyadı kanununun kabul edilmesi hangi ilkeyi gerçekleştirmeye yöneliktir?

A) Laiklik

B) Halkçılık

C) Devletçilik

D) Milliyetçilik

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Laikliğin kabul edilmesi yolunda atılan en önemli adımdır?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü

B) Soyadı Kanunu’nun kabulü

C) Halifeliğin kaldırılması

D) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

 

12. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya millet egemenliğine dayanan, yöneticileri halkın oyu ile belli bir süre için seçilen devlet şeklidir?

A) Teokrasi

B) Cumhuriyet

C) Monarşi

D) Krallık

 

13. Atatürk aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisinin Türk milletinin karakterine en uygun olduğunu belirtmiştir?

A) Krallık

B) Cumhuriyet

C) Teokrasi

D) Monarşi

 

14. Türk Tarih kurumu ve Türk Dil Kurumu’nun kurulması gibi olaylar hangi ilke doğrultusunda yapılmıştır?

A) Laiklik

B) Halkçılık

C) Devletçilik

D) Milliyetçilik

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerine uygun değildir?

A) Ülkenin bağımsızlığından taviz vermez.

B) Kalkınmada bilim ve aklı rehber alır.

C) Çağdaş uygarlık seviyesinin üstünü hedef alır.

D) Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırır.

 

16. Atatürk’ün en taviz verilmesini asla istemediği ilkeler hangi seçenekte verilmiştir?

A) Milliyetçilik – Devletçilik

B) Laiklik – Cumhuriyetçilik

C) Devletçilik – Halkçılık

D) Halkçılık – Milliyetçilik

 

17. Aşağıdaki ilkelerden hangisi ekonomik alanda gelişmeyi sağlamak acındadır?

A) Halkçılık

B) Milliyetçilik

C) Devletçilik

D) Laiklik

 

18. Atatürk; Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir sözüyle neye dikkat çekmiştir?

A) Türk Silahlı Kuvvetlerine verdiği önemi

B) Ordumuzun yeni ihtiyaçları olduğunu

C) Halkın zorunlu olarak askerlik yapması gerektiğini

D) Ordumuzda modernizasyona gidilmesi gerektiğini

 

19. Aşağıdaki ilkelerden hangisi Atatürk ilkelerine canlılık ve süreklilik kazandırır?

A) İnkılâpçılık

B) Laiklik

C) Milliyetçilik

D) Devletçilik

 

20.– Aşağıdaki ilkelerden hangisi Milli birlik ve beraberliğimizin temel taşı olan bu ilke Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasında başlıca rol oynamıştır?

A) Cumhuriyetçilik

B) Laiklik

C) Milliyetçilik

D) Halkçılık