Test Çöz,8.Sınıf Türkçe, Online, İnteraktif, Deyimler ve Atasözleri, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Deyimler ve Atasözleri, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Deyimler ve Atasözleri, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Deyimler ve Atasözleri, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Deyimler ve Atasözleri, tarama, deneme etkinliği bul, Deyimler ve Atasözleri, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri Özdeyişler Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
14 Aralık 2013 Cumartesi 13:25
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
12664
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? 
A) Yalnız taş duvar olmaz 
B) Birlikten kuvvet doğar 
C) İki kaptan bir gemiyi batırır 
D) Bir elin nesi var, iki elin sesi var

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır? 
A) Göre göre kendini ateşe atma 
B) Sağ ayağı yere basmıyordu 
C) Ekmekle oynayanın, ekmeğiyle oynarlar 
D) Bu olayda gözü dönmüş gibiydi

"Kulak" sözcüğünün deyim oluşturduğu seçenek aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kızcağızın kulağı iyice kabardı 
B) Kulakları pek duymuyormuş 
C) Kulağına küpe olsun; anlamadığın işe karışma 
D) Kulağından düşen küpeleri arıyor

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır? 
A) Gözünde büyüyen bir leke vardı kızcağızın 
B) Kendine geldiğinde arkadaşı gitmişti 
C) Onu inandırmak için bir saat dil döktüm 
D) Basketbolcularımız maçlarda göz doldurdu

"Demir tavında dövülür." atasözünün konusu aşağıdakilerden hangisidir ? 
A) Zamanlama 
B) Çalışma 
C) Kararlılık 
D) Azim

Aşağıdaki atasözlerinin hangisi "kusurun er geç ortaya çıkacağı" anlamını taşır ? 
A) Minareyi çalan, kılıfını hazırlar 
B) Görünen köy kılavuz istemez 
C) Körler mahallesinde ayna satılmaz 
D) Mızrak çuvalda gizlenmez

"Başkalarının yanlış düşündüğünü, sadece kendi düşündüklerinin doğru olduğunu savunan ve eleştiriye de hiç tahammül edemeyen insanlar vardır. Bunlar, eğer bir eleştiride bulunursanız sinirleniverirler." Bu cümlede tanıtılan kişiyi, en iyi anlatan deyim aşağıdakilerden hangisidir ? 
A) Burnu havalarda olan 
B) Burnundan kıl aldırmayan 
C) Bumu büyük olan 
D) Burnunun dibindekini görmeyen

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "kısmet" ile ilgili değildir? 
A) Ağılda oğlak doğsa, ovada otu biter 
B) Tanrı deldiği boğazı boş bırakmaz 
C) Açın gözü, ekmek teknesinde olur 
D) Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer

I. Gözü kara olmak II. Gözü kesmemek III. Göz dikmek IV. Gözünü daldan budaktan esirgememek Yukarıdaki deyimlerden hangileri anlamca birbirine yakındır 
A) I ve IV 
B) I ve II 
C) III ve IV 
D) I ve III

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki deyim, hem gerçek hem mecaz anlamıyla kullanılmıştır? 
A) Alnının akıyla bu işten de çıkmıştı 
B) Yeni aldığı arabasına toz kondurtmuyordu 
C) Kişiliğime dil uzatmaya çalışmıştı 
D) Tanıdık isimler görünce kanı dondu

Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca farklıdır? 
A) Pot kırmak 
B) Başına çalmak 
C) Çam devirmek 
D) Baltayı taşa vurmak

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? 
A) Üzüm üzüme baka baka kararır 
B) El kazanında aş kaynamaz 
C) Körle yatan şaşı kalkar 
D) Topalla gezen aksamak öğrenir

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir? 
A) İstenen şeyler her gün artıyor, insanı canından bezdiriyordu 
B) Verdiğim işi yapmamak için bahaneler öne sürüyor, bin dereden su getiriyordu 
C) Kalabalığın ortasında bana o sözleri söyleyince çok şaşırmış, yerin dibine geçmiştim 
D) Onu kardeşimin yanında görünce içime kurt düştü, yanından uzun süre ayrılmadım

Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır? 
A) İşi bitiriyoruz çoğu gitti azı kaldı 
B) Gül'ün diline düşerseniz hepiniz yanarsınız 
C) Biraz da dişe dokunur bir şeyler söyleseniz 
D) Bazen dışarıdan gelen seslere kulak kabartıyordu

I. Deyimlerin sözcük dizimi bozulamaz. II. Deyimler öğüt verici, yol gösterici özelliğe sahiptir. III. Gerçek anlamıyla kullanılan deyimler de vardır. IV. Deyimler en az iki sözcükten oluşur. Deyimlerle ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ? 
A) II 
B) I 
C) III 
D) IV

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte kullanılmıştır? 
A) Yaşadıklarından ders almayı bilmiyordu 
B) Müdür, hızını alamamış; öğretmenlere de bağırmaya başlamıştı 
C) Her kafadan bir ses çıkınca konferans yarım kaldı 
D) İstediği hiçbir şeyi elde edemedi, hevesi kursağında kaldı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük deyim içinde kullanılmamıştır? 
A) Mahalle, ağız birliği etmişçesine bakkalı suçluyordu. 
B) Kendisine karşı gelen herkesi dize getirmişti. 
C) Eli kolu bağlı olan çocuk suyunu da içemiyordu. 
D) El attığı bütün işler, baş aşağı gidiyormuş.

Aşağıdaki ikililerden hangisinde deyimler eş anlamlı değildir? 
A) Yüreği ağzına gelmek-içine ateş düşmek 
B) İçli dışlı olmak-içtikleri su ayrı gitmemek 
C) İçi burkulmak-yüreği sızlamak 
D) Gönlünden kopmak-içinden gelmek

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, mecaz anlamlıdır? 
A) Bugünün işini yarına bırakma. 
B) İki kaptan bir gemiyi batırır 
C) Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir 
D) Dost ile ye, iç; alışveriş etme

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? 
A) Dikensiz gül olmaz. 
B) Eski dost düşman olmaz 
C) Kaynayan kazan, kapak tutmaz 
D) Yalnız taş, duvar olmaz