Test Çöz,Deyimler ve Atasözleri, Deyimler ve Atasözleri Konusu, Deyimler ve Atasözleri Etkinliği, Deyimler ve Atasözleri Çalışması, Deyimler ve Atasözleri Etüt Çalışması, Deyimler ve Atasözleri Ev Çalışması, Deyimler ve Atasözleri Testi, Deyimler ve Atasözleri Öğretimi, Deyimler ve Atasözleri Kavrama Çalışması, Deyimler ve Atasözleri Kavrama Etkinliği, Deyimler ve Atasözleri Kavrama Testi, Deyimler ve Atasözleri Ev Çalışması, Deyimler ve Atasözleri Anlatımı, Deyimler ve Atasözleri Değerlendirme Etkinliği, Deyimler ve Atasözleri Tanıma Çalışması, Deyimler ve Atasözleri Öğrenme Etkinliği, Deyimler ve Atasözleri Öğrenme Çalışması, Deyimler ve Atasözleri Eğitimi, Deyimler ve Atasözleri Bilgisi, Deyimler ve Atasözleri Öğrenci Çalışması, Deyimler ve Atasözleri Etkinlik Sayfası

8. Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
30 Ekim 2016 Pazar 21:22
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
6232
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde “öz eleştiri yapma ve empati kurma” anlamı vardır? A) Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır. B) Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını almış. C) İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır. D) Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider. 2. Aşağıdakilerden hangisi “Ne ekersen onu biçersin.” atasözü ile yakın anlamlıdır? A) Deveci ile konuşan kapısını büyük açar. B) Çalma elin kapısını, çalarlar kapını. C) Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır. D) İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı. 3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Ne yapacağına kendin karar ver.” anlamındadır? A) Vakitsiz öten horozun başını keserler. B) Araba devrilince yol gösteren çok olur. C) Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme; kimi uzun der, kimi kısa. D) El için kuyu kazan, evvela kendisi düşer. 4. Doğum gününü kutlamak için öyle gizli hazırlandık ki Rasim’in ---- Bu cümle aşağıdaki deyimlerden hangisiyle tamamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış olur? A) dünya başına yıkıldı. B) umrunda değildi. C) gözü bir şey görmedi. D) ruhu bile duymadı. 5. Bir iddiayı veya sözü abartılmış bularak kanıtını istemek için ‘‘----’’ deyimi kullanılır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisinin getirilmesi uygun olur? A) halebi oradaysa arşın burada B) kitabına uydurmak C) sağır duymaz uydurur D) bire bin katmak 6. • Gözden çıkarmak • Gözden kaçırmak • Gözden kaybolmak • Gözden düşmek Aşağıdakilerden hangisi, verilen deyimlerden birinin açıklaması olamaz? A) Dalgınlıkla görmemek B) Ortadan çekilmek veya görünmez olmak C) Bir mal, para, değer yargısı vb. maddi veya manevi varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek D) Tedirgin etmek, yakışıksız görünmek

7. Yıllardır gitmek istediği ülkede üniversite okuma hakkı kazanınca ---- Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilemez? A) ağzı kulaklarına vardı. B) etekleri tutuştu. C) havalara uçtu. D) içi içine sığmadı. 8. Dilimizde ---- ile ---- gibi aynı anlama gelen atasözleri vardır. Bu cümledeki boşluklara aşağıdakilerin hagisinde verilen atasözleri getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur? A) “Atlar tepişir, arada eşekler ezilir.” - “El elin eşeğini türkü çağırarak arar.” B) “Ağaç yaprağıyla gürler.” - “Çobansız koyunu kurt kapar.” C) “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” - “Yalnız taş duvar olmaz.” D) “Bir göz ağlarken öbür göz gülmez.” - El elin nesine, gülerek gider yasına.” 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış anlamda kullanılmıştır? A) Ayten Hanım’ın çenesi kuvvetlidir; konuşmaktan yorulmaz, söylediğini dinletir. B) Son günlerde çok para kaybetmeye başlamış, biti kanlanmıştı. C) Pazardaki her şey ateş pahası, hepsinin fiyatı çok yüksek. D) Utancından ne yapacağını bilemiyor, renkten renge giriyordu. 10. Aşağıdakilerin hangisinde yay ayraç içinde verilen atasözü, cümledeki anlamı desteklememektedir? A) Tüm uyarılara rağmen kimseyi dinlemeyip işi eline yüzüne bulaştırdı. (Emeksiz yemek olmaz.) B) Sıkıntılara katlanmazsan ileride iyi yerlere gelemezsin. (Paça ıslanmadan balık tutulmaz.) C) Önüne bir fırsat çıktı mı onu değerlendirmelisin. (Su akarken testiyi doldurmalı.) D) Yapılan bir kötülük gün gelir, büyür ve yapanın başına bela olur. (Rüzgâr eken fırtına biçer.) 11. • Renk vermemek • Eline ayağına kapanmak • İki yakası bir araya gelmemek Aşağıdakilerden hangisi bu deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? A) Birine çok yalvarmak B) Geçim sıkıntısından bir türlü kurtulamamak C) Bir şeyi bildiği hâlde bilmez görünmek D) Zorlamak, baskı yapmak 12. “Körle yatan, şaşı kalkar.” atasözüyle aşağıdakilerden hangisi anlamca özdeştir? A) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan... B) Aç ölmez, gözü kararır; susuz ölmez, benzi sararır. C) Ak akçe kara gün içindir. D) Her horoz kendi çöplüğünde öter.