Test Çöz,Bir Kahraman Doğuyor, Batıya Erken Açılan Kent: Selanik, Mustafa da Çocuktu, Mustafa Kemal Okulda, Cepheden Cepheye Mustafa Kemal, Askeri Deha Mustafa Kemal, Disiplin, Çaba ve Zafer, Milli Sınırlar Önünde, Dört Şehir ve Mustafa Kemal, Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya, Mustafa Kemal Liderlik Yolunda,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dört Şehir ve Mustafa Kemal Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
12 Aralık 2013 Persembe 19:42
Güncellenme tarihi
21 Kasım 2019 Persembe 10:51
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
13959
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Mustafa Kemal'in çocukluğu meşruti düşünceye sahip aydınların bulunduğu Selanik'te geçmiştirAskeri idadide öğrenim görmek üzere geldiği Manastır ise Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan'ın kendi kiliseleri aracılığıyla bölgeye hakim olmak istemelerinden dolayı kargaşa ortamının yaşandığı bir bölgeydi. Selanik ve Manastır'ın bu özelliklerinin Mustafa Kemal'e aşağıdakilerden hangisini sağladığı savunulabilir? 

a) Askeri yeteneklerini geliştirme 
b) Ülke sorunlarına duyarlı bir lider haline gelme 
c) Ekonomik alanda gelişmeye önem verme 
d) İleri görüşlü olma 


2. Mustafa Kemal Sofya'da Ataşemiliter olarak görev yaparken Batılı toplumların yaşam tarzını daha yakından tanıma imkanı buldu. Bu bilgilere dayanarak, I. Mustafa Kemal yeni fikirler elde etmiştir. II. Avrupalı toplumlar çağdaş değildir. III.Mustafa Kemal çağın gereklerini yakından takip etmektedir. yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir? 

a) Yalnız I 
b) I ve III 
c) Yalnız II 
d) I, II ve III 


3. ustafa Kemal, Sofya'da askeri ataşelik göre¬vi sırasında Bulgaristan'da kalan Türklerle yakın ilişki kurdu. Türklerin Bulgaristan'da Türkçe olarak yayımlanan gazetelerle irtibat kurarak bölgedeki Türklerin sosyal ve siyasi haklarının yükseltilmesi çalışmalarına katıldı. Mustafa Kemal'in bu tutumu aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu gösterir? 

a) Milliyetçi 
b) Demokrat 
c) Barışçı 
d) Laik 


4. Manastır şehri bir çok ülkenin konsolosu¬nun bulunduğu bir şehirdi, bu nedenle bu şehre konsolosluklar şehri de denmiştir. Bu bilgilere dayanarak Manastır şehri için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? 

a) Osmanlı Devleti'nin başkentidir. 
b) Uluslararası ticaretin merkezidir. 
c) Siyasi açıdan çok önemlidir 
d) Coğrafi olarak dağlık bir yapısı vardır 


5. Mustafa Kemal, II. Meşrutiyet Döneminde bir yandan Selanik'te askeri görevini sürdürmekte bir yandan da İttihat ve Terakki Cemiye-ti'nde çalışarak siyasi gelişmeleri yakından takip etmekteydi. Fakat bir süre sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden ayrılarak kendini tamamen askerlik görevine verdi. Mustafa Kemal'in İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden ayrılması aşağıdaki görüşlerinden hangisinin bir gereğidir? 

a) Egemenliğin millete ait olması 
b) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması 
c) Kadın erkek eşitliğinin sağlanması 
d) Ordunun siyasetten ayrılması 


6. Selanik, Rumeli'de yer alan bir Osmanlı kentiydi. Limanıyla Ege Denizi'ne açılan şehir, Osmanlı'nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti. 20. yüzyılın başlarında devletin kurtuluş yollarını arayan Osmanlı aydınlan özellikle bu şehirde toplanmıştı. Mustafa Kemal'in çocukluğu bu şehirde geçmişti Bu paragrafa verilebilecek en iyi başlık aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Selanik'in Mustafa Kemal'in Üzerindeki Yeri 
b) Bir Kahraman Doğuyor 
c) Meşrutiyetin Nedenleri 
d) Osmanlı Aydınlarının Çalışmaları 


7.Mustafa Kemal’in doğduğu, çocukluk yıllarının geçtiği ve fikir hayatının oluşmasında oldukça etkili olan kent aşağıdakilerden hangisidir ? 

a) Selanik 
b) Sofya 
c) Manastır 
d) Çanakkale 


8. Mustafa Kemal'in doğduğu ve büyüdüğü Selanik'te Türkler ile birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler de yaşıyordu. Selanik'in bu durumunun Mustafa Kemal'e aşağıdakilerden hangisini kazandırdığı savunulabilir ?

a) Çeşitli kurumlarda önemli görevler üstlenmeyi 
b) Osmanlı Devleti'nin etnik ve kültürel yapısı hakkında bilgi sahibi olmayı 
c) Askerlik mesleğinde yeni gelişmeleri takip etmeyi 
d) Avrupa devletleri arasındaki ilişkileri öğrenmeyi 


9. Mustafa Kemal'in doğduğu şehir olan Selanik o dönemlerde devletin ordu merkeziydi. Bu nedenle halkın çoğunluğu savaşlar, isyanlar ve askeri konulardan haberdardı. Burada doğup büyüyen çocuklar da bu sorunlarla iç içe büyüyordu. Bu durum, Mustafa Kemal'in çocukluğundan itibaren hangi alanda kendini yetiştirmesinde etkili olmuştur? 

a) Kültürel 
b) Askeri 
c) Ekonomik 
d) Siyasi 


10.mustafa Kemal'in gençlik dönemlerinde Selanik Türk aydınlarının önemli merkezlerinden biriydi. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp gibi Milliyetçi aydınlar ile tanışan Mustafa Kemal onlarla birçok konuda fikir alışverişi yapmıştır. Parçada, Mustafa Kemal'in yaşamında yer alan alan unsurlardan hangisinden bahsedilmemiştir? 

a) Türk aydınları 
b) Askeri başarıları 
c) Selanik şehri 
d) Milliyetçilik fikri 


11. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in fikir hayatında etkili olan şehirlerden biri değildir? 

a) Selanik 
b) Atina 
c) Manastır 
d) istanbul 


12.Mustafa Kemal'in zihin dünyasının gelişmesinde rolü olan şehirler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? ?

a) Trabzon 
b) Manastır 
c) İstanbul 
d) Selanik 


13.Mustafa Kemal'in doğduğu ve büyüdüğü Selanik'te Türkler ile birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler de yaşıyordu. Selanik'in bu durumunun Mustafa Kemal'e aşağıdakilerden hangisini kazandırdığı savunulabilir? 

a) Avrupa devletleri arasındaki ilişkileri öğrenmeyi 
b) Askerlik mesleğinde yeni gelişmeleri takip etmeyi 
c) Osmanlı Devleti'nin etnik ve kültürel yapısı hakkında bilgi sahibi olmay 
d) Çeşitli kurumlarda önemli görevler üstlenmeyi 


14. Askeri idadide öğrenim görmek için geldim Manastır'a. Zamanla daha iyi tanıdım bu şehri. Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan'ın, kendi kiliseleri aracılığıyla bölgeye hakim olmak istediklerini fark ettim. Aralarında çekişme olan çeşitli din ve milletten insanlar barınmaya çalışıyor bu şehirde. Mustafa Kemal'in bu konuşmasından aşa-ğıdakilerden hangisine ulaşılamaz? ? 

a) Manastır'da farklı inançtan ve milletten insanlar yaşadığına 
b) MAnastır halkının, Sırp, Bulgar ve Yunanlılardan oluştuğuna 
c) Mustafa Kemal'in askeri liseyi Manastır'da okuduğuna 
d) Kiliseler aracılığıyla çeşitli ülkelerin şehre hakim olmaya çalıştığına 


15. Mustafa Kemal, düşünce hayatına etki eden şehirlerden hangisinde, diğerlerine göre daha az bir süre bulunmuştur?

a) İstanbul
b) Manasıtır
c) Selanik 
d) Sofya 


16. Sofya'daki görevim sırasında Bulgaristan'da kalan Türklerle yakın ilişki kurdum ve yaşadıkları yerleri ziyaret ettim. Türkçe yayınlanan gazetelerle irtibat kurarak bölgedeki Türklerin sosyal ve siyasi haklarının yük-seltilmesi çalışmalarına katıldım. Bulgar Meclisi'nin toplantılarını takip ettim Mustafa Kemal'in bu konuşmasından aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

a) Bulgaristan'ın bağımsızlığı için çaba harcadığına 
b) Sofya'da yaşayan Türklerle yakın ilişkiler kurduğuna 
c) Mustafa Kemal'in Sofya'da görevli olduğuna 
d) Türklerin sosyal ve siyasi hakları için mücadele verdiğine 


17. Selanik şehri, Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü, gençlik dönemlerini geçirdiği ve Türk aydınlarının önemli merkezlerinden bir yerdi. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp gibi Milliyetçi aydınlar ile tanışan Mustafa Kemal onlarla birçok konuda fikir alışverişi yapmıştır. Bu parçada, Mustafa Kemal'in yaşamında yer alan unsurlardan hangisinden bahsedilmemiştir?

a) Askeri başarıları 
b) Selanik şehri
c) Türk aydınları
d) Milliyetçilik fikri


18. Mustafa Kemal, gazete ve dergilerin çıkarıldığı, romanların yazıldığı bir kültür şehri olan başkent İstanbul’da,. hem askeri öğrencilik hem de askeri görevi nedeniyle bulunmuş ve buradaki gelişmeleri yakından takip etmiştir. Bu bilgilere göre, Mustafa Kemal ile ilgili olarak hangisini söyleyemeyiz?

a) Farklı durumlarda İstanbul’da bulunmuştur
b) Yaşamında İstanbul’un önemli etkisi vardır
c) Birçok gazete ve dergide çalışmıştır 
d) İstanbul'daki kültür yaşamının düşüncelerini etkilemiştir


19. Mustafa Kemal Sofya'da Askeri Ateşe olarak görev yaparken batı kültürünü yakından tanıma imkanı buldu. Buna göre aşağıdaki verilen bilgilerden hangisine ulaşamayız?

a) Mustafa Kemal yeni fikirler elde etmiştir.
b) Avrupalı toplumlar çağdaş değildir.
c) Mustafa Kemal çağın gereklerini yakından takip etmektedir.
d) Mustafa Kemal, askeri görevlidir.


20. Mustafa Kemal’in bulunduğu; I. Türk, rum ermeni, yahudi, bulgar, sırp gib farklı milletlerin olduğu ve Atatürk’ün doğduğu şehirdir. II. Mustafa Kemal’in Askeri idadi olarak görev yaptığı ve konsolosluların olduğu şehirdir III. Osmanlının başkenti olan ve M. Kemalin arkadaşları ile çeşitli toplantılar yaptığı şehirdir IV. Askerî ateşelik yaptığı şehirdir Bu özellikleri verilen şehirlerin eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

a) Sofya Manastır Selanik İstanbul
b) Selanik Manastır Sofya İstanbul
c) Selanik Manastır İstanbul Sofya
d) Manastır Selanik Sofya İstanbul