Test Çöz,8 sınıf elektriklenme soruları, 8.sınıf elektrik yükleri ve elektriklenme soruları, 8.sınıf elektrik yükleri ve elektriklenme test, 8.sınıf elektriklenme test, 8.sınıf elektroskop soruları ve cevapları, 8.sınıf elektroskop test, elektrik yükleri ve elektrik enerjisi testi,

8. Sınıf Fen Bilimleri Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:38
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
6512
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Elektriklenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Elektriklenme atomdaki elektronlardan kaynaklanır.

B) Maddenin yapıtaşı atomdur. Atomlar proton, nötron ve elektronlardan oluşur.

C) Elektronların (- yükler) hızla hareket etmektedir,  elektronlar bir atomdan diğerine geçebilir.

D) Protonlar (+ yükler) ise atomun çekirdeğinde bulunur, bir atomdan diğerine geçer. 

 

2. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlış verilmiştir?

A) Elektrik yüklerinin (elektronların) bir cisimden başka bir cisme geçerek birikmesine elektriklenme denir.

B) Bir atomda + yük (proton) ve - yük (elektron) sayısı birbirine eşitse cisim nötr (yüksüz)'dür.

C) Elektron alan cisim pozitif yüklü olur. Kısaca - yük sayısı + yük sayısından fazla olan cisimlerdir.

D) Elektron kaybeden cisim pozitif yüklü olur. (+ yükler hareket etmez). Kısaca + yük sayısı - yük sayısından fazla olan cisimdir.3. Elektriklenme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Aynı yükler birbirini çeker.

B) Yüklü cisimler nötr cisimleri çeker.

C) Nötr cisimler birbirini etkilemezler.

D) Zıt yükler birbirini çeker.

4. Gücü 5 kW olan bir ütü günlük 8 saat çalıştırılmaktadır. Ütünün çalıştırılması ile

bir aylık elektrik enerjisinin tutarı kaç TL olur? (1 kWh enerjinin 0,2 TL olduğu

kabul edilecek)

A) 80

B) 240

C) 120

D) 300

5. Aşağıdaki birimlerden hangisi elektrik enerjisi birimi değildir?

A) Joule

B) Watt

C) Kilowatt- saat

D) Watt- saniye

6. Günlük hayatta kullandığımız elektrikli araçla rın harcadığı enerji aşağıda verilenlerden

hangisi ya da hangilerine bağlı değildir?

I. Elektrikli aracın gücüne

II. Elektrikli aracın boyutlarına

III. Elektrikli aracın kullanıldığı süreye

IV. Elektrikli aracın cinsine

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve IV

7. Bir öğrenci; bir çivi üzerine sardığı bakır telin uçlarına bir pil bağlayarak oluşturduğu

elektromıknatısı toplu iğne dolu bir kaba daldırıyor ve mıknatısın çektiği toplu

iğneleri sayıyor. Daha sonra çiviye sardığı telin uçlarına ikinci bir pili seri bağlayarak

yine toplu iğne dolu bir kaba daldırıyor ve mıknatısın çektiği toplu iğneleri sayıyor.

Öğrenci son olarak telin uçlarından pilleri çıkarıp toplu iğne dolu bir kaba

daldırarak mıknatısın çektiği toplu iğ neleri sayıyor. Bu öğrenci, yukarıdaki

denemelerle, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabını bulmaya çalış maktadır?

A) Elektromıknatıs ne tür cisimleri çekmektedir?

B) Doğal bir mıknatıs ile yapay bir mıknatısın çekme etkileri arasında fark var mıdır?

C) Elektromıknatısın şekli, çekme etkisini değiştirir mi?

D) Elektromıknatısın üzerinden geçen akım şiddetinin çekme etkisi üzerindeki

rolü nedir?

 

8. Aşağıdaki araçlardan hangisi elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürebilen araçtır?

A) Dinamo

B) Elektrik motoru

C) Jeneratör

D) Akümülatör

 

9. Gücü 1500 W olan bir ısıtıcı 3 saatte kaç kWh değerinde elektrik enerjisi kullanır?

A) 1,5

B) 4,5

C) 500

D) 4500

 

10. Yüksek elektrik akımlarının oluşturabileceği tehlikelerden korunmak için aşağıdaki

araçlar dan hangisi kullanılır?

A) Reaktör

B) Akümülatör

C) Jeneratör

D) Sigorta

11. Gücü 3 kW olan bir klimanın günde 6 saat çalıştırılması ile bir aylık kullanılan

elektrik enerjisi miktarının tutarı kaç TL olur? (1 kWh enerjinin 0,2 TL olduğunu

düşünelim.)

A) 145

B) 220

C) 235

D) 108

12. Basit bir elektrik devresinde bulunan elektrik ampulü, enerjisinin % 5’ini ışığa.

% 95’ini ısıya dönüştürmektedir. Lambanın gücü 20 W ise 2 dakikada dışarıya

yayılan ışık enerjisi kaç J olur?

A) 400

B) 120

C) 180

D) 240

13. Elektromıknatısın manyetik çekme özelliği aşağıda verilenlerden hangisi ya da

hangilerine bağlı olarak değişir?

I. Akım şiddetine

II. Bobin telinin rengine

III. Sarım sayısına

A) Yalnız II

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

14. Transformatör ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Alternatif akımın gerilimini değiştirir.

B) Alternatif akımı doğru akıma çevirir.

C) Elektromanyetik dalgaları sese çevirir.

D) Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir.

15. “Nükleer elektrik santrallerinde………………, termik santrallerde ise

…………………. yararlanılarak elektrik enerjisi üretilir.” cümlesindeki boşluğa

sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) fosil yakıtlardan, barajlardaki sudan

B) radyoaktif maddelerden, fosil yakıtlardan

C) barajlardaki sudan, radyoaktif maddelerden

D) barajlardaki sudan, fosil yakıtlardan

 

16. “Bir manyetik alan içinde bulunan bir iletkenden elektrik akımı geçilirse iletken manyetik alan içinde hareket eder.”
Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeden faydalanılarak yapılmıştır?
A) elektrik motoru

B) telgraf

C) elektrik zili

D) elektromıknatıs

 

17. “Plastik balonu yün kumaşa sürten bir öğrenci, elektriklenmiş balonla masa üzerindeki kağıt parçalarını çekebilir. Bu tarz elektriklenmeye sürtünme ile elektriklenme denir. Cam ve cam gibi davranan cisimler pozitif yüklü, ebonit çubuk ve ebonit çubuk gibi davranan cisimlerde negatif yüklü cisimlerdir.” Aşağıda verilen sürtünme ile elektriklenmenin özelliklerinden hangisi yanlıştır?
A) Cisimler eşit sayıda ve aynı yönde yükle yüklenir.

B) Sürtünen cisimler arasında alınan ve verilen yükler eşittir.

C) Negatif (-) yükler hareket eder.

D) Sürtünen cisimler birbirine temas ederse tekrar nötr hale geçer.


18. “Dokunma ile elektriklenme yüklü bir cisim, nötr veya yüklü bir başka iletken cisme dokundurulması sonucu aralarında yük alışverişi olur. Bu tür elektriklenmeye dokunma ile elektriklenme denir.” Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur?

A) Dokunma ile elektriklenen cisimlerin yükleri aynı olur.

B) Dokunma ile elektriklenen cisimler birbirlerini çekerler.

C) Cisimler arasında sadece elektronlar hareket ederler.

D) Dokunma ile elektriklenen cisimlerin elektrik yükleri, cisimlerin büyüklüklerine göre paylaşılır.

 

19. “Yüklü bir cisme bir başka cisme yaklaştırıldığında, cisim etki ile elektriklenir.
Aynı yükler birbirini itmesi, zıt yüklerin birbirini çekmesinden dolayı nötr cisim üzerinde yük dengesizliği oluşur.
Bu tür elektriklenmeye etki ile elektriklenme denir.”  Etki ile elektriklenmenin özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir?

A) Etki ile elektriklenme de cisimlerin kazandıkları elektrik yükleri kalıcı değildir.

B) Yüklü cisim uzaklaştırdığında, nötr cisim tekrar eski haline döner.

C) Etki ile elektriklenmenin kalıcı olması için cismin topraklaması gerekir.

D) Etki ile elektriklenen cisim topraklama yapılırsa, elektriklenen cisim ile elektriklenmeyi sağlayan cisim aynı yüklerle yüklenirler.

 

20. Elektriklenme olayının teknolojide kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Otomobil ve beyaz eşyaların boyanmasında boyanacak yüzey pozitif, boya damlacıkları negatif yükle yüklenir.

B) Fabrika bacalarına takılan filtrelerde bacadan çıkan küçük toz parçaları (partiküller) elektriklenme ile tutularak havaya karışması engellenmiş olur.

C) Fotokopi makinesinin çalışmasında pozitif yüklenmiş kağıt üzerine negatif yüklenmiş toner tozları yapışır.

D) Parmak izinin alınmasında elektriklenmeden yararlanılır. Parmak izi elektriklenme özelliğine sahiptir.