Test Çöz,enerji dönüşümleri ve çevre bilimi, enerji dönüşümleri ve çevre bilimi anlama testi, enerji dönüşümleri ve çevre bilimi anlatımı testi, enerji dönüşümleri ve çevre bilimi bilgi testi, enerji dönüşümleri ve çevre bilimi bilgisi testi, enerji dönüşümleri ve çevre bilimi çalışma testi, enerji dönüşümleri ve çevre bilimi değerlendirme testi, enerji dönüşümleri ve çevre bilimi etkinlik testi, enerji dönüşümleri ve çevre bilimi kavrama testi, enerji dönüşümleri ve çevre bilimi kazanım testi, enerji dönüşümleri ve çevre bilimi konu testi, enerji dönüşümleri ve çevre bilimi öğrenme testi, enerji dönüşümleri ve çevre bilimi öğretimi testi, enerji dönüşümleri ve çevre bilimi ölçme testi,

8. Sınıf Fen Bilimleri Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:39
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5095
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Aşağıdaki canlılardan hangisi bir besin zincirinin başlangıcında bulunur?

A) Alabalık

B) Yonca

C) Mantar

D) Çekirge

 

2. Fotosentezde aşağıdakilerden hangisi üretilir?

A) Glikoz

B) Karbon dioksit

C) Su

D) Güneş ışığı

 

3. Fotosentez için hangisi gerekli değildir?

A) Klorofil

B) Karbon dioksit

C) Güneş ışığı

D) Oksijen

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ATP’nin özelliklerinden biri değildir?

A) Tüm canlılık olaylarında kullanılır.

B) Glikoza dönüştürülerek kullanılır.

C) Hücresel enerjidir.

D) Adenin bazı içerir.

 

5. Oksijensiz solunumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Az enerji elde edilir.

B)Yorgunluk asidi oluşur.

C)Yoğurt yapımında faydalanılır.

D) Tüm canlı hücrelerde gerçekleşir.

 

6. Oksijenli solunumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Karbon dioksit kullanılır.

B) Işık gereklidir.

C) Glikoz kullanılır.

D) Az enerji elde edilir.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi atmosferdeki azotun canlılar tarafından kullanılmasını

sağlar?

A) Fotosentez

B) Şimşek

C) Solunum

D) Buharlaşma

 

8. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından değildir?

A) Doğal gaz

B) Jeotermal

C) Rüzgar

D) Biyokütle

 

9. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarının özelliklerindendir?

A) Havayı kirletir.

B) Ekosisteme zarar verir.

C) Ucuz yakıt sağlar.

D) Doğada sınırlı miktardadır.

 

10. Aşağıdaki enerji türlerinin hangisinin kökeninde fotosentez vardır?

A) Jeotermal

B) Güneş

C) Biyokütle

D) Rüzgar

 

11. “Bütün canlıların yaşamsal faaliyetleri için enerjiye ihtiyacı vardır.

Canlılar enerji ihtiyacını besinlerle karşılar. Bütün enerjilerin kaynağı güneştir. Güneş ışınları ile gelen enerji fotosentez olayı ile besinlere aktarılır. Canlılar bu enerjinin bir kısmını kullanır, bir kısmını depo eder. Besin zinciri sayesinde bir canlıdan diğer canlıya vücudunda depo ettiği bu enerji aktarılır.” Aşağıdaki besin zincirlerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Ot -Çekirge - Kurbağa - Yılan - Kartal

B) Buğday - Fare - Yılan - Kartal

C) Su yosunu – plankton – küçük balık – alabalık – insan

D) Meşe ağacı – tırtıl – baykuş – fare

12. Üretici canlılar (Ototroflar) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sadece kendileri için besin yapan canlılardır.

B) Bitkiler, mavi-yeşil algler, siyano bakteriler, öglena ototrof canlılardır.

C) Üretici canlılar inorganik maddeler ve güneş enerjisi ile organik maddeye çevirerek besin üretir.

D) Üretici canlılar güneş enerjisindeki enerjiyi kimyasal enerjiye dönüştürür.

 

13. Tüketici canlılar (Heterotroflar) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Besinlerini dışarıdan hazır olarak alan canlılardır.

B) Tüketiciler etçil, otçul, hem otçul hem etçil olmak üzere üç çeşittir.

C) İnsanlar ve hayvanlar tüketici canlılardır.

D) Besin zincirinin ilk basamağında her zaman tüketiciler bulunur.

 

14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Koyun, inek, keçi, zürafa, tavşan, geyik, eşek otçul canlıdır.

B) Bakteri ve mantarlar otçul canlıdır.

C) Ayı, insan, fare, tavuk, kedi, kurbağa, serçe, kaplumbağa hem otçul hem etçil (hepçil) canlıdır.

D) Kurt, akbaba, kartal, aslan etçil canlıdır.

 

15. Ayrıştırıcılar (Saprofit, çürükçül) canlılar için aşağıdaki ifadelerden hangisini söylemek doğru olmaz?

A) Ayrıştırıcılar bazı bakteri ve mantarlardır (Küf mantarı, şapkalı mantar, maya mantarı).

B) Ölü canlılar ve canlı atıklarını parçalayarak beslenirler.

C) Madde döngüsü tamamlanmış olur.

D) Ayrıştırıcı canlılar da üreticidirler.

 

 

16. Fotosentez ile ilgili:

I. Bitkiler fotosentez ile inorganik moleküllerden

organik besin moleküllerini sentezler.

II. Fotosentezde karbon kaynağı olarak

havadan alınan karbon dioksit kullanılır.

III. Fotosentez ile ışık enerjisi, kimyasal bağ

enerjisine dönüştürülerek besin molekülünde depolanır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve III

C) I ve III

D) I - II ve III

 

17. Aşağıdaki canlılardan hangisi, fotosentez yapabilen ototof bir canlı değildir?

A) Öglena (kamçılı hayvan)

B) Ökse otu

C) Şapkalı mantar

D) Eğrelti otu

 

18. Atmosferdeki nem miktarı aşağıdaki ölçü aletlerinden hangisi ile ölçülür?

A) Termometre

B) Sismograf

C) Barometre

D) Higrometre

 

19. Atmosferdeki nem oranı ile sıcaklık arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde

doğru olarak verilmiştir?

A) Atmosfer sıcaklığı azaldıkça nem oranı artar.

B) Atmosfer sıcaklığı arttıkça atmosferdeki nem oranı artar.

C) Atmosfer sıcaklığı arttıkça atmosferdeki nem oranı azalır.

D) Atmosferdeki nem oranı atmosfer sıcaklığına bağlı değildir.

 

20. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünü şekillendiren iç etkenlerden biri değildir?

A) Kıvrılma

B) Volkanizma

C) Kırılma

D) İklim