Test Çöz,8.Sınıf Türkçe, Online, İnteraktif, Sıfatlar, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Sıfatlar, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Sıfatlar, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Sıfatlar, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Sıfatlar, tarama, deneme etkinliği bul, Sıfatlar, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf Türkçe Eylem Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
15 Aralık 2013 Pazar 15:17
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
7222
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soruları Tek Tek Göster

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması ötekilerden farklı bir görevdedir? 
A) Tembel öğrencileri ben de uyardım. 
B) Amcam, son eserini henüz bastırmadı. 
C) Kaçan balık büyük olur. 
D) Bu duyuruyu ilan panosuna asalım.

Niteleme sıfatları çekim eki alırsa adlaşmış sıfata dönüşür. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu açıklamaya örnek yoktur ? 
A) Güzellerin talihi çirkin olur. 
B) Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. 
C) Yalancının evi yanmış kimse inanmamış. 
D) Körün istediği iki göz; biri ela, biri boz

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik yapılı sıfat vardır? 
A) Yemyeşil bir ovayı, bir buğday denizini seyrediyorduk. 
B) Araba yolun kaçıncı kilometresinde arızalanmış? 
C) Birkaç gol atsaymış rekor kıracakmış. 
D) Evin duvarlarını tertemiz halılar süslüyordu.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok sıfat tamlaması vardır? 
A) Sarı saçlarını deli gönlüme Bağlamışım çözülmüyor Mihriban 
B) Can kafeste durmaz uçar Dünya bir han konar göçer 
C) Yürü bre yalan dünya Sana konan göçer elbet 
D) Çıkıp yücesine bakmak istersin Coşkun sular gibi akmak istersin

Aşağıdakilerin hangisinde pekiştirilmiş sözcük oluşum bakımından ötekilerden farklıdır? 
A) Karmakarışık düşünceler, duygular içindeydi. 
B) Hiçkimse koskoca adamın yalan söylediğine inanmıyordu. 
C) Koridorun sonunda kapkaranlık bir oda vardı. 
D) İp kırılınca bembeyaz çamaşırlar yere düştü.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı türdedir? 
A) İyi bir dinleyici olduğunu söyleyemem. 
B) Bu şarkıcı ülkemizde çok seviliyor 
C) Satıcı avaz avaz bağırıyordu. 
D) Yalancı insanlara güvenmek doğru olmaz.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat, tamlayan durumundadır? 
A) Yaşlı kadın saatlerce beklemişti. 
B) Gencin amacını doğrusu anlayamamıştık. 
C) Filmin sonunda şahane bir müzik var. 
D) İstanbul'un kıyı semtleri gecekondularla doludur.

"Aç" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır? 
A) Aç ne yemez. tok ne demez. 
B) Aç ayı oynamaz. 
C) Aç esner, âşık gerinir. 
D) Aç doymam, tok acıkmam sanır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sıfatın türü ötekilerden farklıdır? 
A) Bazı akşamlar yalnız kalırdı. 
B) Havasız bir ortamda balık avlanmaz. 
C) Böyle vefasız dostlara ne diyeyim. 
D) Bakımsız yollar hizmet bekliyordu.

Adlaşmış sıfatlardan sonra ikinci bir ad gelirse anlam belirsizliğini gidermek için, adlaşmış sıfattan sonra virgül kullanılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralı örneklendiren kullanım vardır? 
A) Bahçe, kırmızı güllerle doluydu. 
B) Genç, kızı sevdiğini söylüyordu. 
C) Öğrenciler, sınıfın kapısında bekliyorlardı. 
D) Yaramaz çocukları, hiç incitmeden yola getirirdi

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim tamlamasının sıfatıdır? 
A) Evin arkasında yemyeşil bir bahçe vardı 
B) Bütün parasını küçük bağ evine ödemişti. 
C) O ev onun bütün yaşamını almıştı. 
D) Bahçeyi sulamak için derin bir kuyu kazdırmıştı

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır? 
A) Bütün serçeler çatının altına gizlenmişti. 
B) Biraz beklerseniz kitapları getiririm. 
C) Hangi sokakta oturduklarını biliyorum. 
D) Onların gelmesini bu arkadaşlar istemişti.

Sayı sıfatıyla kurulan tamlamaların sonuna "-lık, -lik" eki getirilerek bileşik sıfat yapılabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek vardır? 
A) İki ay önce Marmaris'te bir yazlık almıştı. 
B) Kırk yıllık dostumu kıracak değilim ya. 
C) Aylık kazancının çoğunu kiraya veriyordu 
D) Bir kitaplık için bu kadar para ödenir mi?

Sıfat tamlamalarının sonuna yapım ekleri getirilerek bileşik sıfat elde edilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır? 
A) Ben, hayatımda sizin kadar açık sözlü adama rastlamadım. 
B) İstanbul'un orta yerinde beş parasız nasıl yaşanır? 
C) Dernek,son toplantısında birtakım kararlar aldı. 
D) Öğretmen, yazısı güzel bir öğrenci arıyordu.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad, hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır? 
A) İyi bir dinleyici olmayı hepimiz Öğrenmeliyiz. 
B) Bu eserde tarihi olaylara değiniliyor 
C) Bir yazar, dili ustaca kullanmalıdır. 
D) Manas, Kırgızların uzun ve güzel destanıdır

Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem isim hem de sıfat tamlaması vardır? 
A) Yalnızlığı besleyen karanlıklara ne diyeyim. 
B) Bu acıları size veriyorum, sizin olsun. 
C) Selam olsun gönlü zengin olan iyi insanlara. 
D) Kuru yapraklar uçuşuyor Rüzgârların önünde.

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde adlaşmış sıfat vardır? 
A) Ağaç yaşken eğilir. 
B) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. 
C) Açın karnı doyar, gözü doymaz. 
D) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik yapılı sıfat vardır? 
A) Sokağın başında kısa boylu bir çocuk bekliyordu. 
B) Güneşli bir günde dağlara tırmanıyordu. 
C) Yaramazın sesi uzun süre hiç çıkmadı. 
D) Mutluluk. bu çocuğun da hakkı sayılırdı.

Bileşik sıfatlar, takısız ad tamlamalarının sonuna "-lı ,-li" eki getirilerek de oluşturulur. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir bileşik sıfat kullanılmıştır ? 
A) Ninem, tek gözlü canavarın masalını anlatmıştı. 
B) Tahta kapılı ev,mahallenin en eski yapısıydı. 
C) Uzun bacaklı sandalyeleri balkona çıkardık. 
D) Dikkatler, mavi elbiseli konuşmacı da toplandı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük tür olarak ötekilerden farklıdır ? 
A) Aşçı, özel yemeğini tavsiye etti. 
B) Uçak biletlerimiz birinci sınıftı. 
C) Annem biraz yolluk hazırlamıştı 
D) Duvardaki askı her an düşecek gibiydi