Test Çöz,1.Dönem 2.Değerlendirme, 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Soruları, 1.Dönem 2.Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 2.Değerlendirme Sınavı, 1.Dönem 2.Değerlendirme Çalışması, 1.Dönem 2.Değerlendirme Yap,

8. Sınıf Fen Bilimleri Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
01 Aralık 2013 Pazar 21:48
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
15332
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Şekilde verilen sembol günlük hayatta kullandığımız bazı ürünlerin üzerinde bulunur. Bu sembol neyi ifade eder? 
A) Ürünün kullanım süresinin sınırlı olduğunu 
B) Ekonomik ve kolay kullanılan bir ürün olduğunu 
C) Ürünün hammaddesinin doğada sürekli kendiliğinden oluştuğunu 
D) Geri dönüşümü yapılabilecek bir ürün olduğunu

Şekilde bir besin zinciri verilmiştir. Bu besin zincirindeki canlılardan hangileri ölü organizmaların yapısındaki maddelerin parçalanmasında etkilidir? 
A) Etçil hayvan ve ayrıştırıcılar 
B) Otçul hayvan ve bitkiler 
C) Yalnız ayrıştırıcılar 
D) Yalnız bitkiler

Şekilde özellikleri verilen bezelye bitkileri çaprazlandığında, F1 dölünde elde edilen yavru döllerin tohumlarının fenotipinin (dış görünüş) hangisindeki gibi olması beklenir? 
A) Tamamı yuvarlak 
B) Tamamı buruşuk 
C) % 50 yuvarlak, % 50 buruşuk 
D) % 75 yuvarlak, % 25 buruşuk

Aşağıdakilerden hangileri homozigot (arı döl) özelliği ifade eder? 
I- DD
II- dd
III- Dd 
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I, II ve III

Canlılarda aşağıdaki olaylardan hangisi yenilenme değildir? 
A) İnsanlarda yaralanan dokuların iyileşmesi 
B) Kertenkelenin kopan kuyruğunu oluşturması 
C) Kollarından biri kopan deniz yıldızının kopan kısmı oluşturması 
D) Patates yumrusundaki gözlerden yeni patateslerin oluşması


Şekilde mayoz bölünmedeki bir olay verilmiştir. Bu olay aşağıdakilerden hangisidir? 
A) DNA eşlenmesi 
B) Parça değişimi 
C) Kromozomların kutuplara çekilmesi 
D) Kromozom sayısının yarıya inmesi

Isıtılan saf bir katı maddenin sıcaklık-zaman grafiği aşağıda verilmiştir:
 


Buna göre, hangi bölgede maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki mesafe en fazladır? 
A) I 
B) II 
C) III 
D) IV

0 ºC’taki 500 gram saf su donarken dışarıya kaç Joule ısı verir? (Suyun donma ısısı=334,4 J/g) 
A) 334,4 
B) 83600 
C) 167200 
D) 334400

Bir maddenin asit olduğu aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılır? 
A) Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirmesiyle 
B) Nötrleşme tepkimesi vermesiyle 
C) Ele kayganlık hissi vermesiyle 
D) Elektrik akımını iletmesiyle

N2+3H2→2NH3 tepkimesine göre, 
I- Atom sayısı
II- Molekül sayısı
III- Atom cinsi nitelik ve niceliklerinden hangileri korunmuştur? 
A) Yalnız II 
B) Yalnız III 
C) I ve II 
D) I ve III

Mg atomunda 12, Cl atomunda 17 elektron vardır. Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Atomlar arasında kovalent bağ oluşur. 
B) Atomlar arasında iyonik bağ oluşur. 
C) Oluşan bileşiğin formülü MgCl’dir. 
D) Mg ve Cl atomu ametaldir.

X, Y, Z atomlarının elektron dizilimleri aşağıda verilmiştir: 
X: 2, 8, 1
Y: 2, 8, 5
Z: 2, 8, 2
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Grup numaraları aynıdır. 
B) Katman sayıları farklıdır. 
C) Atom numaraları farklıdır. 
D) İyon yükleri aynıdır.

Deniz altında yada karanın deniz kıyısına yakın bir yerinde meydana gelen deprem etkisiyle oluşan dev deniz dalgalarına ne denir? 
A) Gel git olayı 
B) Tsunami 
C) Hortum 
D) Volkan patlaması

Aşağıdakilerden hangisi deprem sonrası yapılması gerekenlerdendir? 
A) Depreme dayanıklı evlerde oturmak 
B) İçinde acil, kişisel ihtiyaçların karşılanacağı çanta hazırlamak 
C) Gaz vanalarını ve elektrik sigortalarını kapatmak 
D) Panik yapmadan sakin olmak

Gücü 0,4 kw olan matkap günde 1 saat çalıştırılırsa bir ayda harcadığı enerji kaç kwh olur? 
A) 12 
B) 8 
C) 6 
D) 4

Mıknatıslarla ilgili; 
I- Yapısında demir, nikel ve kobalt elementi
bulunan maddeleri çekerler. 
II- N ve S olmak üzere iki kutupludurlar. 
III- Küçük parçalara ayrıldıklarında mıknatıs özelliğini kaybederler. 
ifadelerinden hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I, II ve III

Sesin yayılma hızı ortamın; 
I- Yoğunluğuna
II- Sıcaklığına
III- Cinsine
niceliklerinden hangilerine bağlıdır? 
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I, II ve III

İki ucu sabitlenmiş şekildeki tele bir kere vuran Ahmet çıkan sesi dinliyor. 
 


Ahmet, aynı tele daha şiddetli vurursa çıkan sesin genliği ve frekansı nasıl değişir? Genliği Frekansı 
A) Artar Artar 
B) Artar Azalır 
C) Artar Değişmez 
D) Azalır Değişmez

Kütlesi 20 g olan ve suda erimeyen bir cisim, tamamen dolu bir bardağa atıldığında bardaktan 5 cm3 su taşıyor. Buna göre, bu cismin yoğunluğu kaç g/cm3 tür? 
A) 4 
B) 3 
C) 2 
D) 1

Kaldırma kuvveti ile ilgili; 
I- Cisme aşağı yönde etki eden kuvvetin etki sini azaltır. 
II- Cismin batan kısmı ile ilişkilidir. 
III- Cismin daldırıldığı sıvının yoğunluğuna bağlıdır. 
ifadelerinden hangisi doğrudur? 
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I, II ve III