Test Çöz,Filimsiler, Filimsiler Konusu, Filimsiler Etkinliği, Filimsiler Çalışması, Filimsiler Etüt Çalışması, Filimsiler Ev Çalışması, Filimsiler Testi, Filimsiler Öğretimi, Filimsiler Kavrama Çalışması, Filimsiler Kavrama Etkinliği, Filimsiler Kavrama Testi, Filimsiler Ev Çalışması, Filimsiler Anlatımı, Filimsiler Değerlendirme Etkinliği, Filimsiler Tanıma Çalışması, Filimsiler Öğrenme Etkinliği, Filimsiler Öğrenme Çalışması, Filimsiler Eğitimi, Filimsiler Bilgisi, Filimsiler Öğrenci Çalışması, Filimsiler Etkinlik Sayfası

8. Sınıf Türkçe Filimsiler Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
13 Kasım 2016 Pazar 12:47
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
10291
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?  
O Herkesçe bilinen kitapları okuyorum.  
O Öğle yemeği için evden bir şeyler getirdim.  
O Sınavı kazanıp istediğim okula gideceğim.  
O  Kaybolmuş yıllarımı şimdi arıyorum. 
Cümlelerdeki fiilimsilerden hangisi farklıdır?  
O Dersaneye gitmenin sırası şimdi. 
O Bu kudurmuş deniz ne vakit durgunlaşacak.  
O Akacak kan damarda durmaz.  
O Koca Ali verecek cevap bulamadı.  
Cümlelerin hangisinde tamlananı isim-fiil olan, isim tamlaması kullanılmıştır?  
O Geleceğin büyük insanları bunlar. 
O Öğretmenin kitabını mı götürdün?  
O Çalışmanın önemini şimdi anladın mı?  
O Onun çalışmasını çok beğeniyorum. 
Fiilden türeyen, cümlede sıfat olarak kullanılan fiilimsilere sıfat-fiil denir. Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi bu tanımı örneklemez?  
O Onlara gelen konukları tanıdın mı?  
O Bizi görür görmez geri döndüler.  
O Burada da tanıdık insanlar vardı. 
O Geçmiş günleri ben de arıyorum.  
Hangi cümlede altı çizili sözcükteki ”-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır? 
O Kısacık kesilmiş saçlarıyla tıpkı bir çocuk gibi. 
O Kirlenmiş ayaklarıyla çocuk içeri girdi. 
O Yaz sıcağında nasılda çatlamış toprak. 
O Alışılmış olaylar dışında bir şey olmadı. 
Sıfat-fiil türeten eklerden biri de “-maz”ekidir . Altı çizili sözcüklerden hangisinde bu ek sıfat-fiil yapan ek görevinde değildir?  
O Onun dedelerinden kalan sayılmaz serveti varmış. 
O Onun bilinmez güçleri varmış. 
O Bu toplantılar çekilmez onsuz.  
O Senin tükenmez kalemlerini bana ver.  
Cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi vardır?  
O Köye gideceğimiz zaman sana haber veririz.  
O Ağlayarak konuşan çocuğu seyrediyordu.  
O Ufuklardan morarmış bulutlar sükun etti . 
O Öyle sinirliydi ki önüne geleni kırdı  
”Sanatçının hevesi hayatı boyunca karşı konulamayacak bir yoğunlukta sürmelidir.” Cümlesindeki sıfat-fiil hangisidir?  
O Sürmelidir  
O Konulamayacak 
O Hevesi  
O Yoğunlukta  
“Hayatın ne olduğunu anlayıp farkına varılmadan geçen güzel günlerin hasretiyle yanıp tutuşuyordu.”cümlesinde geçen altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsi değildir?  
O geçen 
O hasretiyle  
O anlayıp  
O varılmadan  
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim- fiil yoktur?  
O Belirli zamanlarda kitap okumayı çok seviyorum. 
O Yoğun bir şekilde başlayan yağmur henüz dinmedi.  
O Yarışmalardan sonra dinlenmek gerekir.  
O Mesut ve mutlu yaşamak herkesin hakkıdır.  
Aşağıdakilerin hangisinde bağ- fiil (ulaç) yoktur?  
O İpi çekince balık kaçtı.  
O  Onunla görülecek hesabım var. 
O Bizi kapıda bırakıp geri döndü.  
O Çocuk koşa koşa okula gitti.  
Hangisi fiilimsilerin özelliklerinden değildir?  
O İsim, sıfat ya da zarf olabilirler.  
O Fiil kök ya da gövdelerinden türer.  
O Türemiş kelimelerdir. 
O Hiç biri çekim eki almaz. 
Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfat- fiillerden hangisinde “kendi kendine olma” anlamı vardır?  
O Bu koşan çocuk seni de tanır.  
O Uzayan saçlarını kestirmelisin. 
O Uyuyan çocuğu rahatsız etmeyin.  
O Yolda yürüyen kadına araba çarptı.  
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?  
O Konuşmasına hayran oldum.  
O Görecek günlerimiz var çocuklar. 
O Bana karşı gelince sinirlendim.  
O Yananı Allah görür, dedi.  
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük isim-fiildir? 
O Onu görünce mutlu oldum. 
O Akarsularda çevre kirliliğinden etkileniyor. 
O Mutlaka çok çalışıp kazanmıştır. 
O Hepimizi bakışı ile etkiledi. 

 
”Akacak kan damarda durmaz.” atasözündeki fiilimsiyle aynı türden olan fiilimsi, hangisinde vardır?  
O Çocuk, süt verilince ağlamayı kesti.  
O Yakacak odun bulmakta güçlük çekiyordu. 
O Konuyu önce anlayıp sonra da anlatmalısın.  
O Ödevlerini bitirmeden masadan kalkma.  
I. Akar su pis tutmaz. ...... 
II. Dereyi görmeden paçaları sınama. ...... 
III. Görünen köy kılavuz istemez. ...... 
IV. İşeyen demir, ışıldar.  
Atasözlerinde geçen fiilimsilerden hangisi farklıdır?  
O IV 
O III  
O II  
O I  
Hangisinde sıfat fiil adlaşmamıştır?  
O Uslanmazı uslandırdı babası. 
O İyiliği bilmeyenlerden uzak durun.  
O Geçmiş günleri hatırlayalım.  
O Vapurdan suya atlayanlara selam.  
Hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?  
O Beni araması gerekiyordu. 
O Her sözüme itiraz etsen ne yazar.  
O Bildik insanlardı toplantıdakiler.  
O Konuşacak bir şey kalmadı.  
”Biz de çalışmalarımızı tatamladık.” cümlesinde altı çizili kelime hangisidir? 
O Çekimli fiil  
O İsim-fiil 
O Sıfat-fiil  
O Bağ-fiil