Test Çöz,Ortaokul 8.Sınıf Fen ve Teknoloji, Online, İnteraktif, Fotosentez Kemosentez, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Fotosentez Kemosentez tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Fotosentez Kemosentez tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Fotosentez Kemosentez tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Fotosentez Kemosentez etkinliği bul, Fotosentez Kemosentez tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf Fen Bilimleri Fotosentez Kemosentez Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
26 Mayıs 2013 Pazar 00:48
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
9476
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Oksijensiz solunum ile bir glikoz molekülünden elde edilen net ATP enerjisinin, oksijenli solunum ile bir glikoz molekülünden elde edilenden çok daha az olmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Reaksiyonlarda farklı besin moleküllerinin kullanılması 
B) Glikoz molekülünün fermantasyon sırasında, oksijenli solunuma oranla çok daha az parçalanması 
C) Fermantasyon reaksiyonlarının bütün hücrelerde gerçekleştirilememesi 
D) Bütün fermantasyon reaksiyonlarında karbon dioksit oluşumunun gerçekleşmemesi

Bir hayvan hücresinde fermantasyon olayının gerçekleştirilme amacı, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Metabolizma için gerekli ATP enerjisini üretmek 
B) Metabolizma için gerekli besin moleküllerini sentezlemek 
C) Karbon dioksit moleküllerini oluşturmak 
D) Metabolizma için gerekli enzimleri sentezlemek

Fotosentez yapabilen otsu gövdeli bitkide glikoz: 
I. yaprak
II. gövde
III. kök
gibi yapılardan hangisi ya da hangilerinde sentezlenebilir? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) I, II ve III

Bütün fotosentetik ve kemosentik canlılarda aşağıdakilerden hangisi ortaktır? 
A) Klorofile sahip olma 
B) Besinin yapımında kullanılan karbon kaynağı 
C) Işık kullanımı 
D) Besin yapımında kullanılan enerji çeşidi

Klorofilin asıl görevi aşağıda verilenlerden hangisidir? 
A) Işığı emerek fotosentezi başlatmak 
B) Işığı yansıtmak 
C) Bitkiye yeşil görünümünü vermek 
D) Oksijen açığa çıkarmak

Fotosentez yapan bir hücrenin bitki hücresi olduğunu aşağıdakilerden hangisi kanıtlar? 
A) Klorofil pigmentlerinin sitoplazmada bulunması 
B) Nişasta ve selüloz sentezlemesi 
C) Karbon dioksit özümlemesi 
D) Oksijen üretmesi

Fotosentez yapan bir bitki hücresi ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 
A) Fotosentezde kullanılan karbon dioksit molekülleri sentezlenen glikozun yapısına katılır. 
B) Fotosentezde açığa çıkan oksijenin kaynağı kullanılan su molekülleridir. 
C) Fotosentezde kullanılan su moleküllerinin hidrojenleri sentezlenen glikoz moleküllerinin yapısına katılır. 
D) Fotosentez sırasında kullanılan ATP molekülleri, hücrenin mitokondrilerinde sentezlenir

Kireç suyu, karbon dioksit ile tepkimeye girdiğinde bulanma meydana gelir. 
Buna göre: 
I. alkolik fermantasyon
II. oksijenli solunum
III. kemosentez
olaylarından hangisi ya da hangileri kireç suyunda bulanmaya neden olmaz? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve III

Fotosentez reaksiyonlarının gerçekleştirildiği hücre organeli, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mitokondri 
B) Lökoplast 
C) Golgi 
D) Kloroplast

Fotosentez yapan bitkiler ve kemosentez yapan bakterilerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Organik besin üretme 
B) Atmosfere O2 verme 
C) Yapılarında klorofil bulundurma 
D) Güneş ışığından yararlanma

Aşağıda verilenlerden hangisi, fotosentez ve solunumu etkileyen ortak bir çevresel faktördür? 
A) Işık şiddeti 
B) Sıcaklık 
C) Oksijen miktarı 
D) Karbon dioksit miktarı

Aşağıdakilerden hangisi, bir bitkinin fotosentez yaptığını kanıtlar? 
A) Karbon dioksit özümlemesi 
B) Oksijen tüketmesi 
C) Karbon dioksit üretmesi 
D) Dışarıya su buharı vermesi

Fotosentez yapan bir bitki: 
I. karbon dioksit
II. su
III. amino asit
IV. mineral
yukarıdakilerden hangilerini topraktan alır? 
A) I ve II 
B) II ve IV 
C) I - III ve IV 
D) II - III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi, bitkilerin gerçekleştirdiği fotosentez hızını etkileyen çevresel bir faktör değildir? 
A) Klorofil miktarı 
B) Işığın rengi 
C) Karbon dioksit miktarı 
D) Su miktarı

Aşağıdakilerden hangisi, bitkilerin fotosentez ile ürettiği bir molekül değildir? 
A) Azot tuzu 
B) Glikoz 
C) Gliserol 
D) Aminoasit

Aşağıda verilenlerden hangisi, bir bitkinin gerçekleştirdiği fotosentezin hızını etkileyen çevresel bir faktör değildir? 
A) Bitkideki yaprak sayısı ve yaprakların şekli 
B) Ortamdaki ışık şiddeti 
C) Topraktaki su miktarı 
D) Ortam sıcaklığı

Bitkiler fotosentez olayında: 
I. oksijen
II. besin
III. karbon dioksit
IV. su
moleküllerinden hangilerini kullanır? 
A) I ve III 
B) I ve II 
C) III ve IV 
D) I - III ve IV

Aşağıdaki canlılardan hangisi, fotosentez yapabilen ototof bir canlı değildir? 
A) Öglena (kamçılı hayvan) 
B) Ökse otu 
C) Şapkalı mantar 
D) Eğrelti otu

Fotosentez ile ilgili: 
I. Bitkiler fotosentez ile inorganik moleküllerden organik besin moleküllerini sentezler. 
II. Fotosentezde karbon kaynağı olarak havadan alınan karbon dioksit kullanılır. 
III. Fotosentez ile ışık enerjisi, kimyasal bağ enerjisine dönüştürülerek besin molekülünde depolanır. 
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 
A) I ve II 
B) II ve III 
C) I ve III 
D) I - II ve III

Aşağıdaki tek hücrelilerden hangisi, fotosentez yaparak ototrof beslenir? 
A) Öglena 
B) Amip 
C) Bira mayası 
D) Paramesyum