Test Çöz,8. sınıf inkılap tarihi deneme sınavı lgs, 8. sınıf inkılap tarihi deneme sınavı pdf, 8. sınıf inkılap deneme pdf, 8. sınıf inkılap tarihi deneme sınavı pdf, 8. sınıf inkılap lgs deneme pdf, 8. sınıf inkılap tarihi deneme sınavı indir, 8. Sınıf İnkılap Deneme Çöz, 8.sınıf inkılap tarihi deneme pdf, LGS İnkılap Deneme indir,

8. Sınıf Sınavlar İnkılap Tarihi LGS 1. Deneme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
26 Mart 2020 Persembe 20:56
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
339
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1.Soru 
“Sanayi ürünlerinin ekonomideki payı arttı. Makine gücü, üretimi hızlandırdı ve seri üretime geçildi. Artan üretimin ham madde ihtiyacı ve ürünlerin pazarlanması yeni bir sorun olarak ortaya çıktı.” 
Yukarıdaki anlatıma göre bu gelişmelerin sonucunda aşağıdakilerden hangisi hız kazanmıştır? 

2.Soru 
Sanayi İnkılabı ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır? 

3.Soru 
“Sanayisini yeni tekniklerle güçlendirip çağa uygun hâle getiremeyen ve Avrupa ile rekabet edemeyen Osmanlı Devleti’nde yerli sanayi gelişemedi. Osmanlı Devleti kalabalık nüfusu, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla Avrupalı devletler için iyi bir ham madde ve pazar kaynağı olarak görüldü. Kapitülasyonlar nedeniyle pazarlarını Avrupa mallarına karşı koruyamadı. Zamanla Osmanlı Devleti, Batılı devletlerden borç almak zorunda kaldı. Verimli kullanılamayan bu borçlar ve borçların faizleri ödenemeyince 1881’de “Düyun-u Umumiye İdaresi” adını taşıyan kuruluş oluşturuldu.” 
Bu kuruluşun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

4.Soru 
Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarından sonra aşağıdakilerden hangisinde görev almıştır? 

5.Soru 
20. yüzyıl başlarında Balkanların durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

6.Soru 
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal tarafından Birinci Dünya Savaşı sırasında kurtarılmıştır? 

7.Soru 
Meşrutiyete karşı İstanbul’da çıkarılan ayaklanma aşağıdakilerden hangisi tarafından bastırılmıştır? 

8.Soru 
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullar arasında yer almaz? 

9.Soru 
Osmanlı Devletinin Milliyetçilik akımına karşı geliştirdiği akım aşağıdakilerden hangisidir? 

10.Soru 
“Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir “Osmanlı Milleti” oluşturmayı amaçlamıştır. Milliyetçiliğe dayalı hareketleri durdurup devletin bütünlüğünü sağlamayı düşünmüştür. Bu akıma göre Türk, Ermeni, Yahudi, Arnavut, Arap, Bulgar her topluluk Osmanlı Devleti’nin bir parçası olarak devletin yücelmesi için çalışacaktır. Osmanlı milletinin her parçası aynı hak ve sorumluluklara sahip, ayrıcalığı olmayan Osmanlı vatandaşı olacaktır. Bu düşünceyi hayata geçirmek için de meşruti yönetim zorunlu görülmüştür. Açılacak olan mecliste tüm soy ve inançlar temsil edilecektir. Sorunlar mecliste görüşülüp çözüme kavuşacak, ülke dışından kaynaklanan kışkırtmaların önüne geçilecektir. Tanzimat Fermanı (1839) ve ,Islahat Fermanı’nın (186) yayımlanması bu akımı destekleyen adımlardır.” 
Yukarıdaki paragrafta anlatılan akım hangisidir? 

11.Soru 
1876’da ilan edilen Kanun-u Esasi aşağıdaki düşüncelerden hangisini esas almıştır? 

12.Soru 
Osmanlı Devletinin son dönemlerinde müslüman olmayanlara yeni haklar tanınmasına tepki olarak ortaya çıkan akım hangisidir? 

13.Soru 
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin etkilendiği yabancı düşünürlerden birisi değildir? 

14.Soru 
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in eserlerini okuduğu ve fikirlerini benimsediği yazarlardan birisi değildir? 

15.Soru 
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in kişisel özellikleriyle bağdaşmaz? 
16.Soru 
Kafkas Cephesi’nde düşmanla başarıyla mücadele eden Mustafa Kemal 1917 yılında Suriye’de bulunan 7. Ordu Komutanlığına atandı. Bu cephede ingiliz ordusu Filistin’e kadar ilerlemişti. Ordunun erzak ve silah durumunun sıkıntılı olduğunu gören Mustafa Kemal fazla kayıp verilmesini önlemeye çalışmış, birliklerimizi Suriye’nin kuzeyine çekmiş ve İngiliz ilerlemesini durdurmuştur. 
Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

17.Soru 
Osmanlı Devleti’nin İtalya’ya karşı yapılan Trablusgarp Savaşı’nda yenilmesiyle aşağıdaki yerlerin hangisindeki son toprağını kaybetmiştir? 

18.Soru 
Mustafa Kemal’in 1. Dünya Savaş’ında görev aldığı cephelerden bazıları şunlardır; 

• Çanakkale 

• Kafkas 

• ? 

Yukarıda “?” olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

19.Soru 
Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır? 

20.Soru 
I. Dünya Savaşı sonunda Mustafa Kemal Aşağıdaki görevlerden hangisini yürütmekteydi?