Test Çöz,1.Dönem 2.Değerlendirme, 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Soruları, 1.Dönem 2.Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 2.Değerlendirme Sınavı, 1.Dönem 2.Değerlendirme Çalışması, 1.Dönem 2.Değerlendirme Yap,

8. Sınıf İnkılap Tarihi İnkılap Tarihi 1.Dönem 2.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
01 Aralık 2013 Pazar 17:51
Güncellenme tarihi
11 Kasım 2019 Pazartesi 22:59
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
7763
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Atatürk’ün ölümünden sonra gerçekleşmiştir? 
A) Irak sınırımızın belirlenmesi 
B) İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması 
C) Milletler Cemiyetine Türkiye’nin üyeliği 
D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması

Sadabat Paktı’nı imzalayan devletler, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) Türkiye, Irak, Suriye, Bulgaristan 
B) Türkiye, İran, Suriye, Yunanistan 
C) Türkiye, Irak, Suriye, Pakistan 
D) Türkiye, İran, Irak, Afganistan

Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’nın sonuçlarından değildir? 
A) İtalyanlar Anadolu’dan tamamen çekildi. 
B) TBMM Anadolu’da kesin egemenlik sağladı. 
C) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı. 
D) Yunan güçlerinin Türk topraklarını ele geçirme istek ve umutları yok oldu.

Vatan koruması ile ilgili olan millî güç unsuru aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Askerî güç 
B) Siyasal güç 
C) Ekonomil güç 
D) Sosyo-kültürel güç

16 Mart 1920’de İstanbul, İtilaf Devletlerince resmen işgal edildi. Meclis-i Mebusan dağıtıldı. Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine or-tam hazırlamıştır? 
A) Halifeliğin kaldırılmasına 
B) TBMM’nin açılmasına 
C) Saltanatın kaldırılmasına 
D) Misakımillî kararlarının açıklanmasına

I- Ankara’nın başkent olması 
II- Cumhuriyet’in ilan edilmesi 
III- Türkiye İş Bankası’nın kurulması 
IV-Sanayiyi Teşvik Kanunu’nun kabul edilmesi Verilenlerin kronolojik olarak doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) I - II - III - IV 
B) II - I - III - IV 
C) III - II - I - IV 
D) IV - III - I - II

Aşağıdaki partilerden hangisi, Şeyh Sait İsyanı sonrası kapatılmıştır? 
A) Demokrat Parti 
B) Cumhuriyet Halk Partisi 
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası 
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Türkiye, kaç yılında Milletler Cemiyetine üye olmuştur? 
A) 1929 
B) 1931 
C) 1932 
D) 1939

Ermeni sorununu uluslararası bir sorun niteliğine taşıyan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Moskova 
B) Berlin 
C) Paris 
D) Roma

Tekalif-i Millîye Emirleri, aşağıdakilerden hangisi öncesi yayımlanmıştır? 
A) I. İnönü Savaşı 
B) II. İnönü Savaşı 
C) Sakarya Savaşı 
D) Büyük Taarruz

“Size, ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilir.” Mustafa Kemal’in, askere verdiği bu emir aşağıdaki cephelerin hangisinde söylenmiştir? 
A) Çanakkale 
B) Filistin 
C) Suriye 
D) Afyon

I- Afyon II- İstanbul III- Edirne IV- Kütahya Yukarıdakilerden hangileri, Mudanya Ateşkes Antlaşması ile geri aldığımız illerdendir? 
A) I ve II 
B) II ve III 
C) III ve IV 
D) I ve IV

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesinin hayata geçirildiği tarih, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 7 Ağustos 1919 
B) 11 Eylül 1919 
C) 23 Nisan 1920 
D) 29 Ekim 1923

Misakımillî kararlarında yer alan: “Millî ve ekonomik gelişmemiz için siyasi, adli, mali gelişmemize engel olacak kısıtlamalar kaldırılmalıdır.” maddesi, aşağıdakilerden hangisi için söylenmiştir? 
A) Kapitülasyonlar 
B) Yapılacak inkılaplar 
C) Yeni anayasa 
D) Gizli antlaşmalar

• Boğazların kontrolünü sağlamak için İngiliz desteği ile çıkarılmıştır. 
• Çerkez Ethem’in yardımları ile Ali Fuat Paşa ve Refet Bey tarafından bastırılmıştır. 
Verilen bilgi aşağıdaki ayaklanmalardan hangisine aittir? 
A) Anzavur Ayaklanması 
B) Yozgat Ayaklanması 
C) Bozkır Ayaklanması 
D) Bolu-Düzce ve Adapazarı Ayaklanması

Türk milletinin haklı davasını dünya kamuoyuna basın-yayın yoluyla duyurmayı amaçlayan cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Millî Kongre Cemiyeti 
B) İzmir Reddi İlhak Cemiyeti 
C) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasalarından biri değildir? 
A) 1924 
B) 1961 
C) 1974 
D) 1982

Mustafa Kemal’in fikri yapısının şekillenmesinde, aşağıdaki kişilerden hangisinin etkisi yoktur? 
A) Namık Kemal 
B) Orhan Pamuk 
C) Voiltaire (Volter) 
D) Kolağası Mehmet Tevfik Bey

I- Yunanistan’ın bağımsızlığı tanındı. 
II- Trablusgarp, İtalya’ya bırakıldı. 
III- On İki Ada geçici olarak İtalya’ya verildi. 
Yukarıdakilerden hangileri Uşi Antlaşması’nın sonuçlarındandır? 
A) Yalnız II 
B) II ve III 
C) I ve III 
D) I ve II

19. yüzyılın sonlarına doğru “can çekişen hasta adam”ın en zayıf yeri Makedonya’dır. 
Falih Rıfkı ATAY 
Verilen bilgide “Hasta adam” ifadesi aşağıdaki devletlerden hangisi için kullanılmıştır? 
A) İtalya 
B) Fransa 
C) Osmanlı 
D) Avusturya-Macaristan