Test Çöz,Ortaokul 2.Dönem 2.Değerlendirme, 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 2.Değerlendirme Soruları, 2.Dönem 2.Değerlendirme Etkinliği, 2.Dönem 2.Değerlendirme Sınavı, 2.Dönem 2.Değerlendirme Çalışması, 2.Dönem 2.Değerlendirme Yap,

8. Sınıf İnkılap Tarihi İnkılap Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
15 Nisan 2014 Salı 12:54
Güncellenme tarihi
20 Kasım 2019 Carsamba 22:25
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
22895
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Çok partili siyasi hayata geçiş aşamasında kurulan ilk siyasi parti, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Millet Partisi 
B) Adalet Partisi 
C) Millî Kalkınma Partisi 
D) Cumhuriyet Halk Partisi

Soğuk Savaş Dönemi, aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir? 
A) NATO’nun kurulmasıyla 
B) Kıbrıs Savaşı’ndan sonra 
C) Varşova Paktı’nın kurulmasıyla 
D) Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla

“Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz.” Atatürk, bu sözü aşağıdakilerden hangisi için söylemiştir? 
A) Musul 
B) Hatay 
C) Kıbrıs 
D) İstanbul

Yeni Türk Devleti’nin uluslararası alanda bağımsız bir devlet olarak tanınması hangi antlaşma ile olmuştur? 
A) Lozan 
B) Sevr 
C) Gümrü 
D) Mudanya

Aşağıdakilerden hangisi, Balkan Antantı’na üye olan devletlerden biridir? 
A) Bulgaristan 
B) Yunanistan 
C) Fransa 
D) Almanya

Atatürk’ü, Türkçülük fikirleriyle etkileyen yazar, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Reşat Nuri Güntekin 
B) Ziya Gökalp 
C) Refik Halit Karay 
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

“Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” sözü, hangi ilkenin doğrudan bir ifadesidir? 
A) Halkçılık 
B) Laiklik 
C) Milliyetçilik 
D) Cumhuriyetçilik

Aşağıdakilerden hangisi, ilerleme ve çağdaşlığın ölçütleri arasında yer almaz? 
A) Akıl 
B) Bilim 
C) Çalışkanlık 
D) Tutuculuk

Atatürk’e göre; millî ekonominin temeli, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tarım 
B) Sanayi 
C) Hayvancılık 
D) Madencilik

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile, hangi alanda düzenleme yapılmıştır? 
A) Eğitim 
B) Sanat 
C) Siyaset 
D) Ekonomi

Aşağıdakilerden hangisi, Türk denizciliğinin gelişmesine katkı sağlamıştır? 
A) Borçlar Kanunu 
B) Medeni Kanun 
C) Kıyafet Kanunu 
D) Kabotaj Kanunu

İstiklal Marşı’nın şu anki bestesi, aşağıdakilerden hangisine aittir? 
A) Saadettin Kaynak 
B) Osman Zeki Üngör 
C) Osman Hamdi Bey 
D) Mehmet Akif Ersoy

TBMM’nin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısı olan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ankara 
B) Lozan 
C) Gümrü 
D) Mudanya

Sakarya Meydan Savaşı ile ilgili olarak, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Türklerle İngilizler arasında olmuştur. 
B) Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır. 
C) 23 Ağustos - 13 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılmıştır. 
D) Mustafa Kemal, savaş öncesi “Başkomutan” yetkisini almıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, azınlıkların çıkardığı ayaklanmalardan biridir? 
A) Pontus Ayaklanması 
B) Konya Ayaklanması 
C) Anzavur Ayaklanması 
D) Bolu-Düzce Ayaklanması

Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi, yöntemi ve programı, aşağıdakilerden hangisi ile ortaya konulmuştur? 
A) Havza Genelgesi 
B) Amasya Genelgesi 
C) Erzurum Kongresi 
D) Sivas Kongresi

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra “dünya barışını” sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? 
A) NATO 
B) Varşova Paktı 
C) Milletler Cemiyeti 
D) Birleşmiş Milletler

“31 Mart Olayı” sonrası tahttan indirilen Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) IV. Murat 
B) V. Murat 
C) V. Mehmet 
D) II. Abdülhamit

Aşağıdakilerden hangisi Uşi Antlaşması’nın sonuçlarından değildir? 
A) Trablusgarp İtalya’ya bırakıldı. 
B) Kıbrıs Adası, Yunanistan’a bağlandı. 
C) On iki Ada geçici olarak İtalya’ya bırakıldı. 
D) Kuzey Afrika’daki son Osmanlı toprağı kaybedildi.

Mustafa Kemal, ilk askerî başarısını, aşağıdaki cephelerin hangisinde kazanmıştır? 
A) Suriye 
B) Galiçya 
C) Çanakkale 
D) Trablusgarp