Test Çöz,Ortaokul 2.Dönem 2.Değerlendirme, 2.Dönem 3.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 3.Değerlendirme Soruları, 2.Dönem 3.Değerlendirme Etkinliği, 2.Dönem 3.Değerlendirme Sınavı, 2.Dönem 3.Değerlendirme Çalışması, 2.Dönem 3.Değerlendirme Yap,

8. Sınıf İnkılap Tarihi İnkılap Tarihi 2.Dönem 3.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
10 Mayıs 2014 Cumartesi 00:56
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
11672
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Ekonomide devlet-halk işbirliğini öngören Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Cumhuriyetçilik 
B) Milliyetçilik 
C) Devletçilik 
D) Laiklik

Soğuk savaş döneminde NATO’ya karşı SSCB’nin, etkisi altındaki Doğu Avrupa devletleri ile 1955’te kurdukları pakt, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sadabat Paktı 
B) Bağdat Paktı 
C) Balkan Antantı 
D) Varşova Paktı

İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya’nın İtalya ve Japonya ile oluşturdukları birlik, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mihver Devletler 
B) Müttefik Devletler 
C) İtilaf Devletleri 
D) Bağlantısızlar Grubu

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yapıldığı yıl, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 1961 
B) 1970 
C) 1974 
D) 1983

Gümrü Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) TBMM’nin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısıdır. 
B) Güney Cephesi’ndeki savaşları sona erdirmiştir. 
C) TBMM Hükûmeti ile Ermeniler arasında imzalanmıştır. 
D) Bu antlaşma ile Ermeniler, Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul etmişlerdir.

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan azınlıklar meselesi, aşağıdakilerden hangisiyle çözüme ulaşmıştır? 
A) Nüfus Mübadelesi’yle 
B) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle 
C) Hatay’ın anavatana katılmasıyla 
D) Balkan Antantı’nın imzalanmasıyla

Kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı Hareket Ordusu tarafından bastırılan ayaklanma, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Anzavur Ayaklanması 
B) Şeyh Bedrettin İsyanı 
C) Şeyh Sait İsyanı 
D) 31 Mart Ayaklanması

Temeli, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine dayanan siyasi parti, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 
B) Halk Fırkası 
C) Hürriyet ve İtilaf Fırkası 
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası

“Misak-ı İktisadi” diye bilinen “Ekonomi Andı” aşağıdakilerden hangisinde kabul edilmiştir? 
A) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde 
B) Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
C) Türkiye İktisat Kongresi’nde 
D) Erzurum Kongresi’nde

Kurtuluş Savaşı’nın aşağıdaki siyasi zaferlerinden hangisi Sakarya Savaşı’nın bir sonucudur? 
A) Ankara Antlaşması 
B) Londra Konferansı 
C) Moskova Antlaşması 
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

Kurtuluş Savaşı sırasında Antep, Urfa ve Maraş savunmaları, hangi devlete karşı yapılmıştır? 
A) İngiltere 
B) Fransa 
C) İtalya 
D) Yunanistan

Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi ilk önce gerçekleştirilmiştir? 
A) Uşak Şeker Fabrikasının açılması 
B) Sümerbank ve Etibankın kurulması 
C) Karabük Demir ve Çelik Fabrikasının açılması 
D) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulamaya konulması

Türkiye Cumhuriyeti, kendi karasularında egemenliğini, aşağıdaki kanunlardan hangisi ile sağlamıştır? 
A) Kabotaj Kanunu 
B) Medeni Kanun 
C) Soyadı Kanunu 
D) Takrir-i Sükûn Kanunu

Erzurum Kongresi’nde kurulup, başkanlığına da Mustafa Kemal’in seçildiği kurul, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kuvayımilliye 
B) Temsil Heyeti 
C) Felah-ı Vatan Grubu 
D) Millî Kongre Cemiyeti

Aşağıdakilerden hangisi, azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerden biridir? 
A) Trakya-Paşaeli Cemiyeti 
B) İngiliz Muhipleri Cemiyeti 
C) Mavri Mira Cemiyeti 
D) Teali İslam Cemiyeti

Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İtilaf Devletleri tarafından işgal edilen yerlerden biri değildir? 
A) Urfa 
B) Adana 
C) Konya 
D) Ankara

I. Dünya Savaşı’nın Kafkas Cephesi, aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile kapanmıştır? 
A) Brest-Litowsk Antlaşması 
B) Mondros Ateşkes Antlaşması 
C) Triyanon Antlaşması 
D) Versay Antlaşması

Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in düşünce hayatının oluşmasında etkili olan kentlerden biri değildir? 
A) Selanik 
B) İstanbul 
C) Manastır 
D) Konya

İlk renkli Türk filmi, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Susuz Yaz 
B) Halıcı Kız 
C) Çalı Kuşu 
D) Altın Kafes

Atatürk, “Kemal” adını hangi okulda okurken almıştır? 
A) Manastır Askerî İdadisinde 
B) Şemsi Efendi Mektebinde 
C) Selanik Askerî Rüştiyesinde 
D) İstanbul Harp Okulunda