Test Çöz,8. sınıf din kültürü kader inancı test, 8 sınıf din kültürü kader inancı test pdf, 8.sınıf din kültürü 1.ünite testleri indir, 8.sınıf insan iradesi ve kader test, 8.sınıf din kültürü zekat ve sadaka test, din kültürü 8. sınıf test, 8 sınıf din 2 ünite test, 8.sınıf zekat ve sadaka test, 8 sınıf din kültürü din ve hayat test pdf,

8. Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Kader İnancı Kazanım Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
15 Eylul 2019 Pazar 18:45
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
14729
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olmuş ve olacak olan her şeyi
takdir etmesidir?

A)  Basar

B)  Kader

C)  Kaza

D)  Semi

 

2. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi kader kavramı ile ilgili değildir?

A)  Ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin, zamanı ve yeri geldiğinde Allah (c.c.) tarafından yaratılması demektir.

B)  Varlıkları istediği şekilde ve biçimde yaratması, insanların özgür iradeleriyle yapacaklarını Allah’ın (c.c.) önceden bilmesi ve düzenlemesine kader denir.

C)  Bir şeye gücü yetmek, biçimlendirmek, planlamak, ölçü ile yapmak, kıymetini bilmek, mukayese etmek anlamlarına gelir.

D)  Allah’ın (c.c.) sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir.

 

3. Aşağıda verilenlerden hangisi ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin, zamanı ve yeri geldiğinde Allah (c.c.) tarafından yaratılması demektir?

A)  İrade

B)  Kader

C)  Kaza

D)  Kudret

 

4. Allah’ın (c.c.) varlıklarla ilgili karar ve takdiri bir ayette şöyle ifade edilmektedir: “Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir.- Bu ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A)  İrade

B)  Kader

C)  Kaza

D)  Kudret

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) gerek duyular âlemini gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesidir?

A)  Kudret

B)  İlim

C)  İrade

D)  Beka

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) dilemesi ve dilediğini dilediği şekilde yapmasıdır?

A)  Kudret

B)  İlim

C)  İrade

D)  Beka

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) ilminin sonsuz olduğunu, her şeyi kuşatan bir iradesi bulunduğunu ve O’nun kudretinin bütün varlıklardan üstün olduğunu kabul etmektir?

A)  Kader ve kazaya iman

B)  Allah’a iman

C)  Meleklere iman

D)  Kitaplara iman

 

8. Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A)  Evrende var olan her şey Allah’ın (c.c.) yaratmasıyla oluşmuştur.

B)  Allah’ın (c.c.)  evreni yaratması planlı ve ölçülüdür.

C)  Evreni ve içindekileri yaratan Allah (c.c.) bu düzenin ahenk içinde devam etmesini de sağlamaktadır.

D)  Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye ve düzene göre yarattığının örnekleri insalar tarafından anlaşılmayacak kadar karmaşıktır.

 

9. Güneş’in, Ay’ın ve Dünya’nın birbirlerine olan mesafeleri, kendi yörüngelerinde hareket etmeleri, aralarındaki çekim kuvveti Allah’ın (c.c.) takdir ettiği değişmez evrensel yasaların göstergesidir. Yukarıdaki anlatımda evrendeki yasalardan hangisi anlatılmıştır?

A) Biyolojik yasalar.  

B)  Toplumsal yasalar.   

C) Fiziksel yasalar.   

D) Kimyasal yasalar.

 

10. Allah (c.c.) şöyle buyurur: -Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur…- ayetinde aşağıdaki yasalardan hangisine vurgu yapılmıştır?

A) Biyolojik yasalar.  

B)  Toplumsal yasalar.   

C) Fiziksel yasalar.   

D) Kimyasal yasalar.

 

11. İnsanın varlığını sürdürebilmesi için solunum, sindirim ve dolaşım gibi sistemlere sahip olması gerekmesi evrenin hangi yasasıyla ilgilidir?

A) Biyolojik yasalar.  

B)  Toplumsal yasalar.   

C) Fiziksel yasalar.   

D) Kimyasal yasalar.

 

12. Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyulması gereken yasalara ne ad verilir?

A)  Fiziksel yasalar.

B)  Sosyal yasalar.

C)  Toplumsal yasalar.

D)  Hukuk yasaları

 

13. İnsan iradesi ile ilgili aşağıda verilen kavramlardan hangisi doğru değildir?

A)  İnsan akıl ve irade sahibi bir varlıktır.

B)  İnsan eylemlerinden sorumlu değildir.

C)  İnsana düşünme yeteneği verilmiştir.

D)  İnsana vahiyle doğru yol gösterilmiştir.

 

14. Akıl ve irade sahibi olma ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)  Allah’ın (c.c.) emir, yasak ve öğütlerine insanın muhatap olmasının sebebi, onun akıl ve irade sahibi olmasıdır.

B)  Dünyadaki bütün canlılar aklı sayesinde iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebilir.

C)  İnsan, aklı sayesinde düşünür, araştırma yapar, mutlu olmak ve hayatı kolaylaştırmak için çalışır, üretimde bulunur.

D)  Allah’ın (c.c.) insana verdiği en büyük nimetlerden biri olan akıl, insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliktir.

 

15. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: -Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.-  bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A)  Akıllı olmanın insana yüklediği sorumluluk.

B)  İnsanların akıllı olması gerektiği.

C)  Akıllı olmanın sonuçları.

D)  Akıllı olmak için yapılması gerekenler.

 

16. Aşağıda verilenlerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de : -Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir…- şeklinde ifade edilmiştir?

A)  İrade

B)  Düşünce

C)  Sorumluluk

D)  Hukuk

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Allah (c.c.) tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetidir?

A)  Şahsi irade

B)  Külli irade

C)  Cüzi irade

D)  Milli irade

 

18. Aşağıda verilenlerden hangisi külli irade ile ilgili değildir?

A)  Allah’ın (c.c) istediğini istediği gibi dilemesi ve seçmesidir.

B)  Allah (c.c.) tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetidir.

C)  Küllî irade, her şeye hâkim olan, her şeyi içine alan iradedir.

D)  Küllî irade Allah’ın (c.c) mutlak ve sınırsız iradesidir.

 

19. Allah’ın (c.c.) canlılar için yarattığı nimetler onların yaşamlarını sürdürebilmesi içindir. Bunların tamamı hangisi ile değerlendirilir?

A)  Rızık

B)  Tevekkül

C)  Nimet

D)  İrade

 

20. Aşağıda verilenlerden hangisi Allah’a (c.c.) dayanıp güvenmek, çalışıp çabalarken Allah’ı (c.c.) daima yanımızda bilmek ve işlerin sonucunu Allah’a (c.c.) bırakmak demektir?

A)  Rızık

B)  Tevekkül

C)  Nimet

D)  İrade