Test Çöz,8.sınıf kalıtım test, 8.sınıf kalıtım testi indir, 8.sınıf kalıtım çaprazlama test soruları, 8. sınıf kalıtım soruları ve çözümleri pdf, 8.sınıf kalıtım çıkmış sorular, 8 sınıf hücre bölünmesi ve kalıtım test, 8.sınıf çaprazlama soruları pdf, 8.sınıf kalıtım çalışma kağıdı, kalıtım test pdf,

8. Sınıf Fen Bilimleri Kalıtım Kazanım Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
01 Ocak 2019 Salı 16:39
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
3074
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
“Bezelyelerde görülen karakter aktarım şekli diğer canlılarda da benzerlik gösterir. Dil yuvarlama, göz rengi, kıvırcık ya da düz saçlı olma gibi özelliklerin aktarımı tıpkı bezelyelerdeki gibi gerçekleşir. Dişi ve erkek bireylerin vücut yapıları arasında bazı farklılıklar vardır. Bunun nedeninin dişi ve erkek bireylerin farklı eşey kromozomlar taşır.” Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Erkeklerin taşıdığı Y kromozomu yavrunun erkek olmasını belirler. 
B) Döllenme sırasında anne ve babadan gelen birer eşey kromozomu yan yana gelerek yavrunun cinsiyetini belirler. 
C) Üreme hücrelerinde bulunan X kromozomunun cinsiyet belirlemeye etkisi yoktur. 
D) Dişilerin taşıdıkları eşey kromozomları XX, erkeklerin ise XY şeklindedir. 
Soru 2 
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Akraba evliliği yapanlarda taşıyıcı bireylerin yan yana gelmesi ve hasta birey oluşturması ihtimali oldukça düşüktür. 
B) Akrabalık derecesi arttıkça hastalığın ortaya çıkma ihtimali o kadar artar. Akraba olmayan iki bireyin aynı hastalık genini taşıma ve hasta birey oluşturma olasılığı ise daha düşüktür. 
C) Hastalık geni taşımalarına rağmen bazı insanlar hasta olmayabilir. Hem sağlam gene hem hastalık genine sahip olan bu bireylere taşıyıcı adı verilir. 
D) Genlerle taşınan ve dölden döle aktarılabilen hastalıklara kalıtsal hastalıklar adı verilir. 
Soru 3 
Hücrelerde kalıtsal karakterin taşındığı yer için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Endoplazmik retikulum 
B) Kromozomlar 
C) Ribozomlar 
D) Mitokondriler 
Soru 4 
Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal bir karakter değildir? 
A) Gece körlüğü 
B) Miyop göz 
C) Altıparmaklılık 
D) Cücelik 
Soru 5 
I-Renk körlüğü 

II-Orak hücreli anemi 

III-Down sendromu 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri genetik hastalıklardandır?   
A) Yalnız-I 
B) II ve III 
C) I, II ve III 
D) I ve II 
Soru 6 
Genotipte bir çekinik veya bir baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir? 
A) heterozigot 
B) homozigot 
C) çekinik gen 
D) fenotip 
Soru 7 
Kalıtım ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Genotip, canlının taşıdığı genlerdir. 
B) Canlının dış görünüşüne fenotip denir. 
C) Çekinik gen, genotipte etkisini ancak homozigot halde gösteren gendir. 
D) Baskın gen, fenotipte etkisini her zaman gösteren gendir. 
Soru 8 
Genotipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir? 
A) homozigot 
B) heterozigot 
C) fenotip 
D) çekinik gen 
Soru 9 
“Bezelyelerde mor renk çiçek geninin beyaz renkli çiçek genine baskın olduğu bilinmektedir. Mor ve beyaz çiçekli iki bezelyenin çaprazlaması sonucu hem mor hem beyaz çiçekli bezelyelerin oluştuğu gözleniyor.” Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Mor renkli bezelyeler Mm fenotipindedir. 
B) Elde edilen bilgilere göre mor renkli ata Mm, beyaz renki ata mm genotipindedir. 
C) Yeni oluşan bezelyeler arasında mm genotipinde beyaz çiçekler gözlemlendiğine göre bu çiçekler anneden ve babadan m geni almışlardır. 
D) % 50 mor çiçekli, %50 beyaz çiçekli bezelyeler oluşur. 
Soru 10 
400 nükleotidden oluşan DNA zincirinde 100 Adenin nükleotid vardır. Buna göre Sitozin nükleotid sayısı kaçtır? 
A) 250 
B) 50 
C) 200 
D) 100 
Soru 11 
Kanın pıhtılaşmaması sonucu oluşan genetik hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hemofilli 
B) Down sedromu 
C) Orak hücreli anemi 
D) Renk körlüğü 
Soru 12 
Canlılarda genotip ve çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan özelliklere ne ad verilir? 
A) çekinik gen 
B) heterozigot 
C) homozigot 
D) fenotip 
Soru 13 
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Genotipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere saf döl denir. 
B) Baskın bir gen homozigot ya da heterozigot durumda olduğunda fenotipte etkisini gösterir. 
C) Çekinik bir gen sadece homozigot durumdayken taşıdığı özelliği fenotipte gösterir. 
D) İki baskın bir çekinik gen yan yana olduğunda melez döl oluşur. 
Soru 14 
Meydana gelen yavrularda 3/4 oranında dominant karakter görülüyorsa anne - babanın genotipi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) AA x aa 
B) Aa x Aa 
C) Aa x AA 
D) AA x AA 
Soru 15 
Canlıların sahip olduğu gen yapısına ne ad verilir? 
A) heterozigot 
B) homozigot 
C) fenotip 
D) genotip 
Soru 16 
Bezelyelerde yuvarlak tohum, baskın genlerle; buruşuk tohum, çekinik genlerle taşınır. Heterozigot yuvarlak tohumlu bir bezelye ile buruşuk tohumlu bir bezelye çaprazlandığında oluşan döllerin genotip olma oranı hangisidir? 
A) % 50 
B) % 75 
C) % 10 
D) % 100 
Soru 17 
“Canlılar, sahip oldukları özelliklere ait bilgileri DNA üzerindeki genlerinde taşır. Derinizin rengi, kirpiklerinizin uzunluğu, parmaklarınızın şekli gibi özelliklerin her biri genler tarafından belirlenir. Hücrelerinizde binlerce gen bulunur. Genler, harflerle sembolize edilir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? 
A) Mutasyon 
B) Kalıtım 
C) Adaptasyon 
D) Modifikasyon 
Soru 18 
Cinsiyet kromozomunun aktarılması sırasında dişiden sadece X kromozomu aktarılırken erkekten X veya Y kromozomu aktarıldığı bilinmektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Çocuğun cinsiyetinin belirlenmesinde anne ve babadan gelen kromozomlar aynı oranda etkilidir. 
B) Çocuğun cinsiyetini belirlemede babadan gelen eşey kromozomu etkilidir. 
C) Çocuğun cinsiyetinin anneden gelen kromozomlarında aynı oranda etkili olduğu söylenebilir. 
D) Çocuğun cinsiyetini oluşumunda eşey hücrelerinin etkisi yoktur. 
Soru 19 
DNA parçalandığında aşağıdakilerden hangisi meydana  gelmez? 
A) Fosfat 
B) Adenin 
C) Timin 
D) Riboz 
Soru 20 
Aşağıdakilerden hangisi bir DNA molekülünün parçası değildir? 
A) Deoksiriboz 
B) Fosfat 
C) Urasil 
D) Timin