Test Çöz,Ortaokul 8.Sınıf Fen ve Teknoloji, Online, İnteraktif, Kimyasal Bağlar, Kimyasal Tepkimeler, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Kimyasal Bağlar, Kimyasal Tepkimeler tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Kimyasal Bağlar, Kimyasal Tepkimeler tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Kimyasal Bağlar, Kimyasal Tepkimeler tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Kimyasal Bağlar, Kimyasal Tepkimeler etkinliği bul, Kimyasal Bağlar, Kimyasal Tepkimeler tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf Fen Bilimleri Kimyasal Bağlar, Kimyasal Tepkimeler Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
26 Mayıs 2013 Pazar 00:51
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
18750
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1 tane Al2(SO4)3 bileşiğinde kaç tane oksijen atomu vardır? 
A) 3 
B) 4 
C) 12 
D) 17

Na (Sodyum) elementinin atom numarası 11 dir. Son enerji düzeyinde 1 elektronu vardır. F (Flor) elementinin atom numarası 9 dur. Son enerji düzeyinde 7 elektronu vardır. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Na ve F arasında iyonik bağ oluşur. 
B) Na ve F arasında kovalent bağ oluşur. 
C) Na ve F arasında kimyasal bağ oluşurken Na ,(+2)yüklü olur. 
D) Na ve F arasında kimyasal bağ oluşurken F (-2)yüklü olur.

Civa(II)Oksit + Isı → Civa + Oksijen gazı Yukarıda verilen tepkime çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sentez tepkimesi 
B) Ayrışma tepkimesi 
C) Yer değiştirme tepkimesi 
D) Yanma tepkimesi

Bir öğrenci , soluğunu kireç suyuna üflediğinde kireç suyu bulanmaktadır. Kireç suyunun bulanmasına neden olan madde aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Karbondioksit 
B) Oksijen 
C) Hidrojen 
D) Su

Aşağıdaki olaylardan hangisi ekzotermik değildir? 
A) Su buharının yoğunlaşması 
B) Demirin erimesi 
C) Kömürün yanması 
D) Erimiş bakırın katılaşması

Aşağıda kimyasal tepkime çeşitleri ve örnekleri verilmiştir. 
Hangisinde verilen örnek yanlıştır? 
A) Sentez tepkimesi: 2Mg + O2 → 2MgO 
B) Ayrışma tepkimesi: 2HCl → H2 + Cl2 
C) Yer değiştirme tepkimesi: 2Kl + Pb(NO3)2 → PbI2 + 2KNO3 
D) Yanma tepkimesi: C + 2H2 → CH4

Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken molekül içi bağlar kopar? 
A) Suyun donması 
B) Suyun elektrolizi 
C) Şekerin suda çözünmesi 
D) Demirin erimesi

I. Aynı cins atomlar arasında oluşurlar. 
II. Elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşurlar. 
III. Oluşmaları sırasında enerji açığa çıkar. 
Bağlar için verilen yukarıdaki yargılardan hangileri iyonik ve kovalent bağlar için ortaktır? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I, II ve III

I. 8K – 9L
II. 9M – 12N
III. 12Z – 16T
Yukarıdaki element çiftlerinden hangileri arasında iyonik bağ oluşur? 
A) I ve II 
B) I ve IIl 
C) II ve III 
D) I, II ve III

Kimyasal bağlar ile ilgili ; 
I. Gaz halindeki iki atomdan molekül oluşurken dışarıya enerji verilir. 
II. Kovalent bağ elektron ortaklığı ile kurulur. 
III. İyonik bağ elektron alış verişi ile kurulur. 
Yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) I, II ve III

12X ve 9Y element atomları arasında oluşan bileşik için, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Formülü XY2’dir. 
B) Elektron alış verişi ile oluşur. 
C) Çözeltisinde X-2, Y+1 iyonları bulunur. 
D) Sıvısı elektrik akımını iletir.

Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin atomları arasında polar kovalent bağ vardır? 
A) Oksijen (O2) 
B) Hidrojen (H2) 
C) Amonyak (NH3) 
D) Azot (N2)

I. KCI II. HCI III. MgO IV. CaF2
Yukarıdaki bileşiklerden kaç tanesi İyonik bağlıdır? ( 1H, 8O, 9F, 12Mg, 17Cl, 19K) 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4

I. Elektron sayısı 
II. Proton sayısı
III. Nötron sayısı
Element atomlarında kimyasal tepkime sonucu yukarıdakilerden hangileri değişir? 
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I, II ve III

Aşağıdaki olaylardan hangisi ekzotermik (ısı veren) dir? 
A) Suyun yoğunlaşması 
B) Alkolün buharlaşması 
C) Erimiş yemek tuzunun elektrolizi 
D) H2 molekülünün atomlarına ayrılması

I. Kireç taşı (CaCO3) 
II. Yemek tuzu (NaCI) 
III. Amonyak (NH3) 
Yukarıdakilerden hangileri iyonik yapılı bileşik değildir? 
(20Ca, 6C, 8O, 11Na, 17Cl, 7N, 1H) 
A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) I ve II 
D) I, II ve III

HCI molekülünde, 
I. Atomlar arasında polar kovalent bağ vardır. 
II. Hidrojen pozitif, klor negatif yüklüdür. 
III. H ve CI atomları arasında bir tane kovalent bağ vardır. 
Yargılarından hangileri doğrudur? (1H, 17Cl) 
A) Yalnız I 
B) II ve III 
C) I ve III 
D) I, II ve III

I. CI – CI II. O = O III. N ≡ N
Yukarıda verilen moleküllerden hangilerinde sadece iki çift elektron ortaklaşa kullanılmıştır? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) II ve III 
D) I, II ve III

Enerji düzeylerinde sırasıyla 2, 8 ve 6 elektron bulunan yüksüz bir atomun proton sayısı nedir? 
A) 2 
B) 8 
C) 10 
D) 16

I. Aynı yükler birbirini iter. 
II. Farklı yükler birbirini çeker. 
III. Proton (+) yüklü, elektron (-) yüklü ve nötron yüksüz taneciklerdir. 
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) I, II ve III