Test Çöz,Kurtuluş Savaşı Değerlendirme Testi, Kurtuluş Savaşı Testi, Kurtuluş Savaşı Testi, Kurtuluş Savaşı Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Kurtuluş Savaşı Kazanımları, Kurtuluş Savaşı Kazanım Testi, Kurtuluş Savaşı Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kurtuluş Savaşı Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
19 Temmuz 2015 Pazar 09:48
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
4446
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanmasının ar-dından TBMM'nin farklı tarihlerde aldığı kararlarla Maraş'a "Kahraman", Antep'e "Gazi", Urfaya ise "Şanlı" unvanları verilmiştir. Buna göre TBMM'nin verdiği bu kararların bahsedilen şehirlerin,
I. İşgallere karşı vermiş oldukları mücadele
II. Ekonomik önemleri 
III.Coğrafi konumları 
gibi özelliklerden hangilerine bağlı olarak gerçekleştiği söylenebilir?

 • AYalnız I
 • BYalnız III
 • CI ve III
 • DI ve II

1.Soru

Adana, Antep, Urfa ve Maraş çevresini işgal eden Fransızlar ve Suriye’den getirdikleri Ermeniler kötü muameleler yapınca bölge halkı Kuvayımilliye oluştu-rarak başarılı mücadeleler yapmıştır Bir süre sonra Fransa, TBMM ile Ankara Antlaşması' yaparak bölgeyi boşaltmıştır. Bu bilgilere bakarak, 
I. Türk halkı bağımsız yaşama düşüncesindedir
II. Fransa, bölgedeki direnişe boyun eğmiştir 
III.Halkın mücadelesi başarıya ulaşmıştır. 
yorumlarından hangileri yapılabilir? 

 • AI ve III
 • BI, II ve III
 • CII ve III
 • DI ve II

2.Soru

Sakarya Savaşı'ndan sonraFransa, TBMM ile Ankara An-laşması'nı imzalayarak işgalettikleri yerlerden çekilmiştir.Böylece Türk milleti için GüneyCephesi kapanmıştırBu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazır-lamıştır?

 • ALozan Antlaş ması'nın imzalanmasına
 • BBatı Cephesine giden sevkiyatının hızlanmasına
 • CKuvayımilliyenin başarısız olmasına
 • DSovyet Rusya ile Antlaşma yapılmasına

3.Soru

Kurtuluş Savaşı sonrasında Maraş'a bir yazı gönderilerek, Milli Mücadeleye katılanların listesi istenmiştir. Bunun üzerine şehrin ileri gelen yöneticileri toplanarak Ankara'ya, "Maraş'ta Milli Mücadele'ye katılmayan tek fert bile yoktur." cevabını vermişlerdir. Bu bilgiye dayanarak hangisine ulaşılabilir? 

 • AMaraş halkı düzenli ordu kurulmasını istemektedir.
 • BMaraş halkı işgallere karşı topyekün mücadele etmiştir.
 • CMaraş yöneticileri TBMM’ye karşı gelmiştir.
 • DMilli Mücadele'yi Maraşlılar başlatmıştır.

4.Soru

 • AI ve III
 • BYalnız II
 • CYalnız I
 • DYalnız III

5.Soru

Fransızlar'ın işgal ettiği güney bölgelerinde milli kuvvetlerimiz her gün daha esaslı bir şekilde teşkilatlanıyorlardı. Milli kuvvetler ordu birliklerini de destekleyerek işgal kuvvetlerini her tarafta sıkı ve şiddetli bir şekil-de zorluyorlardı.Atatürk'ün Nutuk'ta bu sözlerine göre, Fransız işgaline karşı Türk Milletinin tepkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur? 

 • Aİşgallere karşı direnmek
 • BManda ve himayeyi kabul etmek
 • CIstanbul Hükemeti'nin emirlerine uymak
 • DOrdu birliklerinden bağımsız hareket etmek

6.Soru

Maraş kalesindeki Türk bayrağının indirilip, Fransız bayrağını çekilmesi üzerine halk galeyana gelerek ayaklandı. Önce protesto yapan halk daha sonra Kuvayımilliye oluşturarak mücadele etti. Bu durum Türk Milleti'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin kanıtı olamaz?

 • APadişaha bağlılığının
 • BVatanseverliğinin
 • CBayrağa saygının
 • DEsir yaşamayacağının

7.Soru

Bir bez parçasından başka bir şey olmayan bayrak için dün bu kadar gürültü yaptınız. İs-tesem hepinizi yok edebilir-dim, yapmadım. Yarın top tüfek kullanacak olursam ne yapar sınız? Çoluk çocuğu-nuza acımıyor musunuz?'' Her gün ölmektense bir gün ölmeyi yeğle-rim. Bayrak için ölmek her Türk için şereftir. Verilen diyaloga göre Türkler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • ABağımsızlıkları için ölümü göze aldıkları
 • BBağımsız yaşamayı en büyük şeref saydıkları
 • CBağımsızlıklarına düşkün oldukları
 • DHer zaman ve her şartta savaşı tercih ettikleri

8.Soru

Kurtulu

 • ATBMM'yi güç duruma düşürmeye çalıştıklarının
 • BBölgenin Türkiye'den ayrılmasını istemediklerinin
 • CTBMM'yi Türk milletinin temsilcisi olarak gördüklerinin
 • DErmenilerin haklarını korumaya çalıştıklarının

9.Soru


 

Kurtuluş Savaşı'nda Doğu ve Batı Cepheleri'nde Düzenli Ordu ile savaşıldığı halde Güney Cephesi'nde Düzenli Ordu savaşları yapılmamıştır.Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? 

 • AGüney illerinde Kuvva-i Milliyeciler'in başarılı olması
 • BBatı ve Doğu Cepheleri'nde İtilaf güçlerinin varlığı
 • CGüney illerinin işgale uğrama tehlikesinin bulunmaması
 • DFransız ordusunun TBMM'yle mücadeleden uzak olması

10.Soru