Test Çöz,8 sınıf sözel 1 deneme sınavı, 8. sınıf sözel deneme sınavı çöz, 8.sınıf sözel deneme pdf, 8.sınıf sözel deneme çöz, 8. Sınıf sözel Deneme Sınavı İndir, 8. sınıf lgs deneme sınavı indir, 8. sınıf lgs deneme sınavı pdf, 8. Sınıf Fen Deneme Çöz, 8.sınıf deneme sınavı pdf,

8. Sınıf Sınavlar LGS Sözel 1. Deneme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
26 Mart 2020 Persembe 20:55
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
1923
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1.Soru 
- “Buraya seni görmek için geldim.” cümlesinde “görmek” sözcüğü sıfat-fiildir. 
- “Bakmadan duramadı.” cümlesinde zarf-fiil vardır. 
- “Elindeki çöpü yere atıp etrafına bile bakmadan koşar adım oradan uzaklaştı.” cümlesinde iki fiilimsi vardır. 
- “Dükkâna yazar kasa aldık.” cümlesinde fiilimsi vardır. 

Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? 

   
2.Soru 
Küçük kedi durmadan kuyruğunu kovalıyormuş. 
Yakalayamadıkça da sinirlenmiş, daha da hırsla atılmış. Bunu gören büyük kedi küçük kediye sormuş: 
“Neden kuyruğunu yakalamak istiyorsun?” 
Küçük kedi cevap vermiş: 
“Bana kuyruğumu yakalarsam mutluluğu bulacağımı söylediler de ondan.” 
Büyük kedi gülmüş ve demiş ki: 
“Yıllar önce ben de senin gibiydim; kovaladım, kovaladım ama yakalayamadım. Bir gün kovalamaktan vazgeçtim ve yürümeye başladım. O benim peşimden geldi.” 
                                                  Cengiz ERŞAHİN 

Metindeki büyük kedi aşağıdaki kavramlardan hangisini temsil etmektedir? 

   
3.Soru 
Aşağıda verilenlerden hangisi küçük kedi için söylenebilecek cümlelerden birisi değildir? 

4.Soru 
Aşağıda verilenlerden hangisi amaç-sonuç cümlesidir? 
5.Soru 
Kişisel gelişim konusunda uzmandı. 
Çocuk fiziksel olarak gelişimini tamamlayamamıştı. 
Olayların gelişimini takip etmekte zorlanmıştı. 
Ekonomik gelişimden bu kitapta bahsedilmiş. 
Pazarlamada gelişim kaydetti. 
“Gelişim” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? 


   
6.Soru 
“Parkta oynayan çocuklara baktıkça kendi çocukluğunu özleyen yaşlı amcanın içini 
çeke çeke ağlaması beni derinden etkilemişti.” cümlesinde kaç fiilimsi vardır? 

   
7.Soru 
Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru değildir? 

8.Soru 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “millî” sözcüğü bir sözcük grubu içerisinde yer 
almamıştır? 
9.Soru 
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi vardır? 
10.Soru 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesinde deyim vardır? 

11.Soru 
Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece yüklemden oluşmuştur? 
12.Soru 
Aşağıdakilerden hangisi öznel bir ifadedir? 
13.Soru 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uçmak sözcüğü "Uçuç böceği biraz havalanıp bir başka çiçeğe kadar uçtu."cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? 
14.Soru 
Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlikaçısından diğerlerinden farklıdır? 

15.Soru 
Aşağıdakilerin hangisinde isim-filkullanılmıştır? 

16.Soru 
Ege Bölgesi’nin işgal edilmesinde Yunanlılara yardım etmek amacıyla Rumlar tarafından kurulan zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? 

17.Soru 
Doğu Karadeniz’de bir Rum devleti kurmayı hedefleyen zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? 18.Soru 
Aşağıdaki Cemiyetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır? 

19.Soru 
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmıştır? 

20.Soru 
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? 

21.Soru 
Mustafa Kemal’in katıldığı hangi savaşta teşkilatlandırıcı-örgütleyici kişilik özelliğinin ön plana çıkmasını ve onun halk tarafından tanınmasına katkı sağlamıştır? 

22.Soru 
“Selanik Askerî Rüştiyesinde matematik öğretmeni bir gün“Aranızda kimler kendine güveniyorsa ayağa kalksın. Onları müzakereci yapacağım.” demişti. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa, kendini ortaya atmaya cesaret edemedi. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı. “Ben daha iyi yaparım.” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi o idi.” 
Yukarıdaki metinde Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği vurgulanmıştır? 

23.Soru 
I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir? 24.Soru 
Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır? 

25.Soru 
Aşağıdakilerden hangisi ittifak devletleri arasında yer almaz? 

26.Soru 
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c) mutlak ve sınırsız iradesidir ve her şeye hâkim olan, her şeyi içine alan iradedir? 

27.Soru 
Aşağıdakilerden hangisi tüm yapılması gerekenleri yaptıktan sonra insanın içinde duyması gereken iç huzur, mutmain olma ve en önemlisi Allah’ın (c.c.) takdir edeceği sonuç ne olursa olsun buna razı olma ahlakıdır? 

28.Soru 
Allah’ın insanlara verdiği iyi ve kötüyü seçebilme ve tercih edebilme yeteneğine ne denir ? 

   
29.Soru 
Tevekkülle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

30.Soru 
Özgürlük, zorlama olmadan insanın kendi iradesine dayanarak karar vermesi ve buna göre davranmasıdır. Sorumluluk ise verdiği kararlardan sonra ortaya çıkan durumların sonuçlarını üstlenmesidir. İnsan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerinde özgürdür ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan da sorumludur. 
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?