Test Çöz,8.Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Yapısı ve Özellikleri Testi, 8 sınıf maddenin yapısı ve özellikleri ile ilgili çözümlü sorular, 8 sınıf maddenin yapısı ve özellikleri test indir, 8. sınıf maddenin yapısı ve özellikleri test pdf, 8. sınıf maddenin yapısı ve özellikleri çıkmış sorular, 8.sınıf maddenin yapısı ve özellikleri konu anlatımı, 8.sınıf maddenin yapısı ve özellikleri boşluk doldurma, 8.sınıf elementlerin sınıflandırılması test, 8.sınıf maddenin yapısı ve özellikleri çalışma kağıdı,

8. Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Yapısı ve Özellikleri Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
16 Subat 2017 Persembe 21:00
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
10434
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıda verilenlerden hangisi B grubu elementlerinden birisidir?

 • AHelyum
 • BDemir
 • CHidrojen
 • DLityum

X-1 ile Y+3 iyonları arasında kurulan molekül aşağıdakilerden hangisidir?

 • AXY
 • BXY3
 • CX2Y
 • DX3Y

2.Soru

Atom numarası 17 olan elementin elektron dağılımı aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 


 

 • A
 • B
 • C
 • D

3.Soru

Y atomu Y-1 iyonuna dönüştürülürse aşağıdakiilerden hangisi değişmez?

          I.            Elektron sayısı

        II.            Nötron sayısı

      III.            Proton sayısı

 • AYalnız I
 • BII ve III
 • CI ve II
 • DI ve III

4.Soru

Fe3Cl + 3O2 + 2H2O                                       3Fe + ClO8 + 2H

Denklemine göre 52 gram Fe3Cl, 20 gram 3O2 ve 5 gram 2H2O ile tepkimeye girdiğinde 38 gram 3Fe ve 25 gram ClO8 ile kaç gram 2H oluşur?

 • A12
 • B14
 • C16
 • D18

5.Soru

Periyodik sistemin en altında yer alan iki sıra hâlindeki elementleri düzenleyerek günümüzdeki periyodik sisteme son şeklini veren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • AGilen Siborg
 • BHenry Moseley
 • CDimitri Mendeleyev
 • DJulius Lother Mayer

6.Soru

Metaller ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

 • AParlaktır.
 • BIsı ve elektriği iyi iletir.
 • CKararlı hâle geçmek için genelde elektron alarak anyon oluşturur.
 • DOda sıcaklığında, cıva hariç katı hâldedir.

7.Soru

        I.            Tel ve levha hâline getirilemez.

      II.            Oda sıcaklığında gaz hâlindedir.

    III.            Parlak değildir.

Yukarıda verilen özellikler aşağıda verilen hangi elemente aittir?

 • ASoygazlar
 • BAmetaller
 • CMetaller
 • Dİnorganik

8.Soru

Element atomlarının son katmanlarındaki elektronlar arasındaki alışveriş sonucu oluşan bağa ne denir?

 • AKovalent bağ
 • Bİyonik bağ
 • CSıkı bağ
 • DEğri bağ

9.Soru

Hidrojen ve oksijen atomlarının birleşerek su molekülünün oluşturulduğu bağ aşağıdakilerden hangisidir?

 • AKovalent bağ
 • Bİyonik bağ
 • CSıkı bağ
 • DEğri bağ

10.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi bir asit madde örneğidir?

 • APotasyum hidroksit
 • BAmonyak
 • CSodyum hidroksit
 • DSirke

11.Soru

Bazlar ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

 • ABazlar ele kayganlık hissi verir.
 • BBazların sulu çözeltisinin tadı acıdır.
 • CBazlar kırmızı turnusol kağıdını sarıya boyarlar.
 • DBazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

12.Soru

        I.            Asitler ve bazlar birer kimyasal maddedir.

      II.            Canlı vücuduna zarar veren asit ve bazlar kuvvetli asit bazlardır.

    III.            Asit ve bazlar dış görünüşlerine bakılarak ayırt edilemezler.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • AI ve II
 • BI ve III
 • CII ve III
 • DI – II – III

13.Soru

Asit ve bazları kullanırken dikkat edilmesi gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • ATemizlik yaparken detarjanlı yüzeyleri bol su ile durulanmalıdır.
 • BTemizlik malzemelerinin cildimize temasını önlemek için eldiven kullanılmamalıdır.
 • CTemizlik malzemeler birbiri ile karıştırılabilir.
 • DAsit ve bazları çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalıdır.

14.Soru

Periyodik cetvelde 5. Periyot 3A grubunda bulunan elementin nötron sayısı 10 olduğuna göre kütle numarası kaçtır?

 • A30
 • B40
 • C50
 • D60

15.Soru

KMnO3 + 6 HCl                                X + KCl6 + H2O3 + H2

Yukarıda denkleştirilmiş tepkimede X yerine aşağıda verilenlerden hangisi yazılmalıdır?

 • AMnH
 • BMnH2
 • CMnH3
 • DMnH4

16.Soru

        I.            Canlıların vücudunda meydana gelen besin maddelerinin oksijen gazı ile oluşturduğu tepkime de yanma tepkimesidir.

      II.            Demirin oksijen ile tepkimesi de yanma tepkimesidir.

    III.            Hidrojen elementi yanıcı özelliğe sahip olmayan bir gazdır.

Yanma ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

 • AI ve II
 • BI ve III
 • CII ve III
 • DI – II – III

17.Soru

Sadece proton sayısı bilinen bir atomla ilgili aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılamaz?

 • ADeğerlikli elektron sayısına
 • BPeriyodik cetveldeki konumu
 • Cİyon yüküne
 • DKütle numarasına

18.Soru

Son katmanında 4, 5, 6, 7 elektron bulunduran atomlar arasında gerçekleşen bağ aşağıdakilerden hangisidir?

 • AKovalent bağ
 • Bİyonik bağ
 • CSıkı bağ
 • DEğri bağ

19.Soru


 

PH değeri 7’den küçük olan asitler, pH değeri 7’den büyük bazlarla bir araya geldiğinde pH değeri 7 olan nötr hâldeki tuz ve suya dönüştüğü için bu tepkimelere ……………………………… denir. Bir maddenin oksijen gazı ile tepkimeye girerek yeni bir ürün meydana getirmesi tepkimelerine ……………………………. denir. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • AAsit baz tepkimeleri – Yanma tepkimeleri
 • BNötrleşme tepkimeleri – Yanma tepkimeleri
 • CYanma tepkimeleri – Asit baz tepkimeleri
 • DYanma tepkimeleri – Nötrleşme tepkimeleri

20.Soru