Test Çöz,Milli Mücadele Değerlendirme Testi, Milli Mücadele Testi, Milli Mücadele Testi, Milli Mücadele Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Milli Mücadele Kazanımları, Milli Mücadele Kazanım Testi, Milli Mücadele Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Milli Mücadele Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
19 Temmuz 2015 Pazar 09:55
Güncellenme tarihi
19 Kasım 2019 Salı 05:58
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5792
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Millî Mücadele'yi fiilen başlatma 
2. İşgal devletlerinin isteklerini yerine getirme 
3. İstanbul Hükûmeti ile dostluk ilişkilerini geliştirme 
Mustafa Kemal, yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleşmesini sağlamıştır? 

 • AYalnız 1.
 • BYalnız 3.
 • C1. ve 2.
 • D2. ve 3.

1.Soru

1. Türk vatanının sınırları çizilmiştir. 
2. Erzurum ve Sivas Kongresi kararları onaylanmıştır. 
3. Türk milletinin bağımsızlık konusundaki kararlılığı tüm dünyaya duyurulmuştur. 
Verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • AAmasya Genelgesi'ne
 • BMisâkımilli'ye
 • CAmasya Görüşmesi'ne
 • DSivas Kongresi'ne

2.Soru

1. Vatanın bütünlüğünün tehlikede olduğu belirtilmiştir. 
2. Milletin bağımsızlığını, milletin azmi ve kararı kurtaracaktır denilmiştir. 
3. Bütün cemiyetler birleştirilmiştir. 
4. Manda ve himayeden ilk kez bahsedilmiştir. 
Yukarıda verilenlerden hangileri Amasya Genelgesi ile ilgilidir?

 • A1. ve 2.
 • B1. ve 3.
 • C2. ve 4.
 • D3. ve 4.

3.Soru

"... Farkında olmadığı halde, başsız kalmış olan millet, karanlıklar ve belirsizlikler içinde kalmış, olup bitecekleri beklemekte. Felaketin dehşet ve ağırlığını kavramaya çalışanlar, bulundukları çevreye ve alabildikleri etkilere göre kendilerince kurtuluş çaresi saydıkları tedbirlere başvurmakta. Ordu ismi var cismi yok bir durumda." 
(Mustafa Kemal Atatürk) 
Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatımına göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • AHükûmet, görevini yerine getirememektedir.
 • BÜlkeyi savunacak güç bulunmamaktadır.
 • CKurtuluş için farklı çareler aranmaktadır.
 • DHerkes ulusal egemenliği gerçekleştirmek için uğraşmaktadır.

4.Soru

"Ben ve kolordum, hepimiz emrinizdeyiz paşam." 
(Kâzım Karabekir)
Kâzım Karabekir'in İstanbul Hükûmeti'nin emirlerine rağmen yukarıdaki sözü söyleyerek Mustafa Kemal'e karşı göstermiş olduğu davranış, aşağıdakilerden hangisidir?

 • ABahtiyarlık
 • BCömertlik
 • CSadâkat
 • DHoşgörülük

5.Soru

"Damat Ferit Paşa, hükûmetten çekilince yerine Ali Rıza Paşa Hükûmeti kurulmuştur. Ali Rıza Paşa, Millî Mücadele'ye ılımlı bakmaktadır. Bu hükûmet döneminde Temsil Heyeti'yle "?" ger- çekleşmiştir." 
Yukarıda verilen bilgide "?" olan yere aşağı- dakilerden hangisi gelmelidir?

 • ASivas Kongresi
 • BAmasya Görüşmesi
 • CErzurum Kongresi
 • DHavza Genelgesi

6.Soru

1. Millî Mücadele'nin gerekçesi belirtilmiştir. 
2. Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından hazırlanmıştır. 
3. Millî Mücadele'nin milletçe birlik ve beraberlik içinde kazanılabileceği vurgulanmıştır. 
Verilen bilgiler, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? 

 • AErzurum Kongresi
 • BHavza Genelgesi
 • CAmasya Genelgesi
 • DSivas Kongresi

7.Soru

" Her zaman yapılacak yardımları memnuniyetle karşılarız. Yeter ki memlekemize sermaye getireceklerin milletimizin hâkimiyet ve bağımsızlığı ile vatanımızın bütünlüğünü bozmaya gizli emelleri olmasın." 
(Mustafa Kemal Atatürk) 
Mustafa Kemal Atatürk bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmaktadır? 

 • Aİtilaf Devletleri'ne
 • BAzınlıklara
 • CBölgesel kurtuluşa
 • D
 • EManda ve himaye fikrine

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin ayaklan­maları  önlemek  için  aldığı tedbirlerden değildir?

 • AOsmanlı yönetiminin yapacağı işlemler ge­çersiz sayılmıştır.
 • BOsmanlı yönetimiyle işbirliği yapmıştır.
 • CŞeyhülislâmın fetvasına karşı fetva yayın­lamıştır.
 • D İstiklâl Mahkemeleri kurulmuştur.

9.Soru


 

TBMM'nin açılışından 6 gün sonra 29 Nisan 1920'de Hiyanet-i Vataniye Kanunu çıkarma­sının nedeni nedir?

 • ASiyasî gücünü göstermek
 • BOsmanlı yönetimini yıkmak
 • CHalifeliği kaldırmak
 • DAyaklanmaları bastırmak

10.Soru