Test Çöz,Ortaokul 8.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, Kurtuluş Savaşı, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Kurtuluş Savaşı, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Kurtuluş Savaşı, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Kurtuluş Savaşı, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Kurtuluş Savaşı, tarama, deneme etkinliği bul, Kurtuluş Savaşı, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Milli Uyanış Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
12 Mayıs 2013 Pazar 00:21
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
29401
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır? 
A) Millî cemiyetlerin birleştirilmesine 
B) Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasına 
C) Temsilciler Kurulunun oluşturulmasına 
D) Güçlü bir devletin koruyuculuğu altına girilmesine

Mustafa Kemal, Amasya Görüşmeleri’nde, Osmanlı Meclis-i Mebusanının İstanbul dışında bir yerde toplanması gerektiğini söylemiştir. Mustafa Kemal’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır? 
A) Misakımillî’nin kabul edilmesiyle 
B) TBMM’nin açılmasıyla 
C) Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasıyla 
D) İstanbul’un işgal edilmesiyle

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalandığı hâlde yürürlüğe girmemiştir? 
A) Lozan Antlaşması 
B) Sevr Antlaşması 
C) Atina Antlaşması 
D) Gümrü Antlaşması

TBMM’nin aldığı kararlardan hangisi, güçler birliği ilkesinin benimsendiğinin kanıtıdır? 
A) TBMM’nin üstünde güç yoktur. 
B) Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplanmıştır. 
C) Hükûmet kurmak gereklidir. 
D) Padişah, meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alacaktır.

16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusanın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır? 
A) İstanbul Hükûmetinin kurtuluş için harekete geçmesi 
B) Saltanatın kaldırılması 
C) TBMM’nin açılması 
D) Kuvayımilliye’nin oluşması

Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde kabul edilen Misakı - millî’nin kararları arasında yer almaz? 
A) Geçici bir hükûmet kurulmalıdır. 
B) Boğazların güvenliği sağlanmalıdır. 
C) Batı Trakya’da halkoylaması yapılmalıdır. 
D) Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin aldığı kararlar ile ulusal bir meclis gibi hareket ettiğinin göstergesi olamaz? 
A) Ulusal iradenin egemen kılınacağı kararını alması 
B) Geçici bir hükûmet kurulması gerektiğini vurgulaması 
C) Doğu Anadolu’daki direniş cemiyetlerini birleştirmesi 
D) Vatanın bölünmezliğini kabul etmesi

Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi ile sağlanmak istenen temel amaçtır? 
A) Doğu Karadeniz’de Pontus devleti kurulmasını engellemek 
B) Padişahı ve halifeyi içinde bulunduğu baskıdan kurtarmak 
C) Kuvayımilliye birliklerini birleştirerek düzenli ordu kurmak 
D) Halkın ulusal bağımsızlık mücadelesine katılımını sağlamak

Aşağıdaki millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir? 
A) İngiliz Muhipleri Cemiyeti 
B) Pontus Cemiyeti 
C) Wilson Prensipleri Cemiyeti 
D) Kilikyalılar Cemiyeti

Mustafa Kemal, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır? 
A) Havza Genelgesi 
B) Sivas Kongresi 
C) Amasya Genelgesi 
D) Erzurum Kongresi

Mondros Ateşkes Anlaşması ile başlayan işgallere karşı oluşan tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır? 
A) Millî cemiyetler 
B) Kongreler 
C) Kuvayımilliye 
D) Düzenli ordu

Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir? 
A) Havza Genelgesi 
B) Amasya Genelgesi 
C) Erzurum Kongresi 
D) Sivas Kongresi

Manda ve himaye ilk kez nerede reddedilmiştir? 
A) Havza Genelgesi’nde 
B) Amasya Genelgesi’nde 
C) Sivas Kongresi’nde 
D) Erzurum Kongresi’nde

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda müttefiklerine yardım amacıyla aşağıdaki cephelerden hangisine asker göndermiştir? 
A) Kafkas Cephesi 
B) Kanal Cephesi 
C) Galiçya Cephesi 
D) Filistin Cephesi

Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşlarının sonuçları arasında yer almaz? 
A) İstanbul işgale uğramıştır. 
B) Birinci Dünya Savaşı uzamıştır. 
C) Rusya’da ihtilal çıkmıştır. 
D) İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı’nı geçememişlerdir.