Test Çöz,8.Sınıf Türkçe, Online, İnteraktif, Noktalama İşaretleri, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Noktalama İşaretleri, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Noktalama İşaretleri, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Noktalama İşaretleri, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Noktalama İşaretleri, tarama, deneme etkinliği bul, Noktalama İşaretleri, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
15 Aralık 2013 Pazar 19:12
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
15367
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, virgülün kaldırılması anlam değişikliğine yol açmaz? 
A) Yaşlı, bir bayandan yardım istedi. 
B) İhtiyar, böyle zamanlarda bahçeye çıkar, biraz hava alırdı. 
C) Deli, doktorunu şöyle bir süzdü. 
D) Hasta, çocuğundan gözlerini ayıramıyordu.

"Şiir nedir ()" diye soruyorsunuz. Edebiyat yapmayı () büyük laf etmeyi sevenler için şiir ne değildir ki () Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilecek noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) (? ) (,) (.) 
B) (? ) (,) (! ) 
C) (? ) (,) (. . . ) 
D) (.) (,) (? )

Gözlem ve yaşantı ( ) göre göre ( ) yaşaya yaşaya edindiğimiz izlenimlerin tümüne verdiğimiz addır () Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilecek noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (;) (,) (. ) 
B) (,) (;) (.) 
C) (:) (,) (. ) 
D) (;) (,) (:)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) nesneleri ayırma amacıyla kullanılmıştır? 
A) Bundan böyle çimen, çiçek, arı, kelebek gibi doğa güzelliklerini seyredemeyeceğiz. 
B) Bu adam; orta boylu, geniş omuzlu, sağlam yapılı bir görünüşe sahipti. 
C) Eşyalarını topladı, bir bavula doldurdu ve evden çıktı. 
D) Çocuğun kalemi, silgisi, defteri bile yoktu.

Toplantı salonunda kimler yoktu ki( )işçiler ( ) memurlar () öğrenciler () Bu cümledeki boş parantezle gösterilen yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
A) (;) (,) (,) (. ) 
B) (,) (,) (. . . ) (. ) 
C) (,) (;) (. . . ) (! ) 
D) (:)(,)(,)(.)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kısaltmalardan sonra getirilen eklerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? 
A) TV'deki filmi gerçekten beğendiniz mi? 
B) Her yıl DSİ'ne geçici yaz işçileri alınıyor. 
C) Öğrencilerimizin bir kısmı İTÜ'yü kazandılar. 
D) 23 Nisan günü çocuklar, TBMM'de büyüklerin yerlerine geçtiler.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta (. ) konulması uygun değildir? 
A) Tabakları iç içe koymayın 
B) İstersen sana da birkaç kitap vereyim 
C) Öğretmen bana da mı kızmış 
D) Türkiye'de spor dalları hızla gelişiyor

Bir gün Sait Faik, bir hikâyeciden bahsederken ( ) "Bırak canım ( ) öyle bir hikayeci mi olur ( )Daha balıkların adlarını bile bilmiyor. "der. Bu cümledeki parantez içi boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
A) (:) (,) (! ) 
B) (:) (. . . ) (? ) 
C) (;) (! ) (,) 
D) (:) (! ) (? )

Virgülle (,) ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Adlaşmış sıfatlardan sonra tamlamayı engellemek için konulur. 
B) Tamamlanmış yargıların sonuna konulur. 
C) Ara sözlerin başına ve sonuna konulur. 
D) Eş görevli sözcüklerin arasında kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç () işareti, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? 
A) Düşüncelerinde objektif (nesnel) olma kaygısı olmadığı açıkça belli 
B) Türkiye üç tarafı denizlerle (Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi) çevrili bir yarımadadır. 
C) Sınavda zarflar (belirteçler) ile ilgili soru vardı. 
D) "-yor" eki düz geniş ünlü (sesli) ile biten eylemlerin sonuna geldiğinde bu ünlüleri daraltır.

Ona üzüntülerin hakkından nasıl gelmiş olduğunu sorduğum zaman ( ) "Kendimi işe verdim ( )" diye cevap verdi () Yukarıdaki parçada parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? 
A) (:) (;) (. . . ) 
B) (:) (. ) (. ) 
C) ) (,) (. ) (.) 
D) (.) (. . . ) (! )

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (') yanlış kullanılmıştır? 
A) Asansör 2'nci kata gelmeden durdu. 
B) İstanbul'a gelerek İstanbul’lu oldu. 
C) Sınav saat 12'de sona erecek. 
D) 2005'te ÖSS'ye gireceğim.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yoktur? 
A) Nasrettin Hoca, çocuğa: "Parayı veren, düdüğü çalar. " demiş. 
B) Nasrettin Hoca, çocuğa: "Parayı veren, düdüğü çalar! demiş. 
C) Nasrettin Hoca çocuğa: Parayı veren, düdüğü çalar, demiş. 
D) Nasrettin Hoca, çocuğa; "Parayı veren, düdüğü çalar. " demiş

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti (! ) konulmalıdır? 
A) Oo, ne zahmet ettiniz beyim 
B) Neden derse geç kaldın 
C) Neden böyle çekiyorsunuz küreği 
D) Hani bülbül gibi öterdin geceleri

Benim çok şansım oldu ( ) Karacaoğlan ( ) Pir Sultan () Yunus Emre gibi şairlerle büyüdüm () Bu parçadaki parantez içi boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? 
A) (,) (;) (,) (.) 
B) (.) (,) (,) (! ) 
C) (. ) (,) (,) (.) 
D) (:) (,) (,) (.)

Aşağıdakilerden hangisi noktalı virgülün (;) kullanıldığı yerlerden biridir? 
A) Rakamların arasında çarpı işareti yerine 
B) Yazıda sıralanan eş görevli sözcükleri ya da söz gruplarını ayırmada 
C) Öğeleri arasına virgül konmuş sıralı cümleleri ayırmada 
D) Bir cümle veya sözcükten sonra yapılacak açıklamalardan önce

Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti (? ) getirilemez? 
A) Niye benimle konuşmadığını anlayamadım 
B) Soru çözerken nelere dikkat etmeliyiz 
C) Bu para ile ne yapacaksınız 
D) Yoksa adımlarımı mı sayıyorsun

Söz vermiştim kendi kendime (I) yazı bile yazmayacaktım (II) Yazı yazmak da bir hırstan başka neydi (III) Burada namuslu insanlar arasında (IV) sakin (V) ölümü bekleyecektim (VI) Yukarıdaki parçada parantez içi boşluklardan hangi ikisine nokta (. ) işareti getirilmelidir? 
A) II ve III 
B) II ve VI 
C) I ve II 
D) III ve V

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (') yanlış kullanılmıştır? 
A) Bütün yaz Sait Faik'i okudum. 
B) Yarın Ayşe'lere gidiyoruz. 
C) İstanbul'a ilk defa geliyorum. 
D) Kangurular Avustralya'da yaşar.