Test Çöz,Noktalama İşaretleri Değerlendirme Testi, Noktalama İşaretleri Testi, Noktalama İşaretleri Testi, Noktalama İşaretleri Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Noktalama İşaretleri Kazanımları, Noktalama İşaretleri Kazanım Testi, Noktalama İşaretleri Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

8. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
19 Temmuz 2015 Pazar 23:50
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
12082
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Ateşsiz bir humma her tarafımı yakıyor, soğuk soğuk terliyordum. 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır?

 • AEvet, o gece gözüme uyku girmedi.
 • BTartışmadan bir netice çıkmadı, tartışmada bir sonuca varamadık.
 • CHayat, işi gücü olmayanlar için rüyadan baş- ka bir şey değil.
 • DKapıda bekleyen güzel, zayıf bir hanımefendi vardı.

1.Soru

1. -acak / -ecek eki hem fiilimsi hem de zaman eki olarak kullanılır. 
2. Fiillerde olumsuzluk -ma / -me eki ile yapılır. 
3. Yolda kalmamak için -sanmam amayanıma fazla para aldım. 
4. Öğretmenimiz derste okut- fiilinin çekimini gösterdi. 
Numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde kısa çizgi (-) aynı işlevde kullanılmıştır?

 • A1. ve 2.
 • B1. ve 3.
 • C2. ve 4.
 • D3. ve 4.

 

2.Soru

Aşağıda virgülün işlevleriyle ilgili örnekler sıralanmıştır: 
1. Adana’ya yarın gideceğim, dedi. 
2. Umduk, bekledik, düşündük. 
3. Fatih Rıfkı ATAY, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938. 
Numaralandırılmış cümlelerde virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur?

 • AEser künyelerinde yazar, eser adı, basımevi vb. maddelerden sonra konur.
 • BSıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
 • CAnlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.
 • DTırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konur.

3.Soru

Rize ( )yi keşfetmeye gelen gezginin yapacağı iş bellidir ( ) Erkenden kalkılır ve yürümeye başlanır ( ) İri kayalar ( ) görkemli yamaçlar bir çocuk heyecanıyla dolaşılır. 
Bu parçada ayraç ( ) ile gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? 

 • A( ‘ ) ( : ) ( . ) ( , )
 • B( ‘ ) ( : ) ( ! ) ( , )
 • C( - ) ( ; ) ( . ) ( ! )
 • D( ‘ ) ( ; ) ( , ) ( , )

4.Soru

Küçük bir sürü -dört inekle birkaç koyun- köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. 
Bu cümledeki kısa çizgilerin (-) yerine aşağı- daki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılabilir? 

 • AÜç nokta
 • BVirgül
 • Cİki nokta
 • DNoktalı virgül

5.Soru

Sabri Bey kim ( ) diye sordum. Hacer Hanım bana ( )
— Bilmem ki ( ) Ben de yeni tanıştım ( ) dedi ve boş boş bakan kalfasına kızgın gözlerini çevirdi. 
Bu parçada ayraç ( ) ile gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? 

 • A( ? ) ( : ) ( ; ) ( . )
 • B( , ) ( , ) ( ... ) ( . )
 • C( , ) ( : ) ( ... ) ( , )
 • D( ? ) ( ; ) ( ... ) ( , )

6.Soru

Türkçe dersinin proje ödevini bir saatte(?) bitirmiş. 
Bu cümlede soru işaretinin (?) kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

 • ASoru bildiren cümle ve sözlerin sonunda kullanılmıştır.
 • BSeslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra kullanılmıştır.
 • CBilinmeyen yer, tarih vb. durumlar için kullanılır.
 • DŞüpheyle karşılanan durumlar için kullanılmıştır.

 

7.Soru

Karac’oğlan der mert gibi
Yüreğim yanar od gibi
Bir ok yemiş bozkurt gibi
Sen d’olasın benim gibi
Bu dörtlükte kesme işaretinin kullanımıyla ilgili olarak aşağıdaki hangisi söylenir? 

 • AKişi adlarından sonra gelen saygı sözlerine gelen ekleri ayırmak için konulmuştur.
 • BÖzel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme eklerinden sonra konulmuştur.
 • CKısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konulmuştur.
 • DŞiirde seslerin ölçü dolayısıyla düştüğünü göstermek için konulmuştur.

8.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti (!) getirilmelidir? 

 • AAk tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle
 • BBu romanı yazarken ne düşündünüz
 • CNarin ama bir kısrak kadar kuvvetli
 • DEn yakın dostlarının bile kusurlarını yüzlerine vururmuş

9.Soru

Testi Değerlendir


 

Ulu önderin ( )Ne mutlu Türk( )üm diyene!( ) sözü her Türk( )ü duygulandırır. Bu cümlede ayraçla ( ) gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? 

 • A(-) (,) (-) (‘)
 • B(:) (‘) (,) (‘)
 • C(“) (‘) (-) (“)
 • D(“) (‘) (“) (‘)

10.Soru