Test Çöz,Ortaokul 8.Sınıf Fen ve Teknoloji, Online, İnteraktif, Oksijenli Solunum, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Oksijenli Solunum tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Oksijenli Solunum tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Oksijenli Solunum tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Oksijenli Solunum etkinliği bul, Oksijenli Solunum tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf Fen Bilimleri Oksijenli Solunum Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
25 Mayıs 2013 Cumartesi 20:44
Güncellenme tarihi
14 Ekim 2019 Pazartesi 10:12
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
10321
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

“Mitokondri organeli fazla olan hücrelerin, oksijene olan ihtiyaçları daha fazladır.” 
Buna göre aşağıdaki hücrelerden hangisi daha fazla solunum yapar? 
A) Deri hücresi 
B) Kas hücresi 
C) Kemik hücresi 
D) Kan hücresi

Çimlenmekte olan buğday tohumlarına, aşağıdakilerden hangisi uygulanırsa çimlenme durur? 
A) Tohumları kuru ortama alma 
B) Tohumları karanlık ortama koyma 
C) Tohumları yüksek sıcaklıkta bırakmama 
D) Tohumları aydınlık ortama koyma

Aşağıdakilerden hangisi, bitki hücreleri tarafından glikoz üretiminde kullanılmaz? 
A) Oksijen 
B) Karbon dioksit 
C) Su 
D) Enzim

I. Ortam sıcaklığı
II. Ortamdaki O2 miktarı
III. Ortamda CO2 birikimi
Yukarıda verilenlerden hangileri, oksijenli solunum reaksiyonlarının hızını etkiler? 
A) I ve II 
B) II ve III 
C) I ve III 
D) I - II ve III

Oksijenli solunum sonucu: 
I. karbon dioksit
II. su
III. oksijen 
IV. glikoz
V. ATP moleküllerinden hangileri oluşur? 
A) I ve II 
B) I - II ve V 
C) III - IV ve V 
D) I - II - III ve IV

Bira mayası hücrelerinin gerçekleştirdiği oksijenli solunum ve fermantasyon reaksiyonları ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi ortaktır? 
A) ATP kazancı 
B) H2O’nun oluşumu 
C) CO2 oluşumu 
D) Organik bir son ürünün oluşumu

Aşağıda verilen hücrelerden hangisi, oksijenli solunumu mitokondri organellerinde gerçekleştirmez? 
A) Bira mayası hücresi 
B) Bakteri hücresi 
C) Bitki hücresi 
D) Hayvan hücresi

Dışarıdan oksijen ya da karbon dioksit alış verişi yapmayan canlı bir bitki ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 
A) Bitkinin gerçekleştirdiği fotosentez ve solunum olaylarının hızları eşittir. 
B) Bitki solunum yapmamaktadır. 
C) Bitki fotosentez yapmamaktadır. 
D) Bitki fotosentez ya da solunum yapmamaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi, oksijenli solunumu oksijensiz solunumdan ayıran bir özellik değildir? 
A) Mitokondri organelinde gerçekleştirilme 
B) Oluşan son ürünlerin hepsinin inorganik oluşu 
C) Net ATP kazancı 
D) Gerçekleştirilme amacı

Oksijenli solunum ile ilgili: 
I. Bitkiler oksijenli solunum reaksiyonlarını sadece geceleri gerçekleştirir. 
II. Bitkilerin bütün canlı hücreleri, oksijenli solunum yapar. 
III. Bitki hücreleri kloroplast organellerinde gündüz fotosentezi, gece ise oksijenli solunumu gerçekleştirir. 
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 
A) Yalnız II 
B) II ve III 
C) I ve III 
D) I - II ve III

Oksijenli solunum yapan bir bakteri hücresi ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur? 
A) Oksijenli solunumu mitokondri organellerinde gerçekleştirir. 
B) Solunum reaksiyonları sonucu CO2 ve H2O moleküllerini oluşturur. 
C) Ototrof beslenir. 
D) Laktik asit fermantasyonu ile ATP elde edebilir.

Oksijenli solunum yapan bir hücrede aşağıdaki moleküllerden hangisinin miktarında bir değişiklik olmaz? 
A) Glikoz 
B) Oksijen 
C) Enzim 
D) Su

Bitki hücreleri, oksijenli solunumu aşağıda verilen kısımlardan, hangisinde gerçekleştirir? 
A) Kloroplast 
B) Lökoplast 
C) Sitoplazma 
D) Mitokondri

Oksijenli solunum ile ilgili: 
I. Ökaryot yapılı hücreler tarafından gerçekleştirilebilir. 
II. İnorganik moleküllerden organik besin moleküllerinin sentezlendiği olaydır. 
III. Metabolizma için gerekli ATP enerjisinin üretildiği olaydır. 
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 
A) I ve II 
B) I ve III 
C) II ve III 
D) I - II ve III

Oksijenli solunum ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 
A) Oksijenli solunumda, besin moleküllerinin yapıtaşları inorganik moleküllerine kadar parçalanır. 
B) Reaksiyon sonucunda CO2 ve H2O oluşur. 
C) Sitoplazmada başlayan ancak mitokondride gerçekleşen bir olaydır. 
D) Son ürün olarak organik moleküller oluşur.

I. Çimlenen tohumlar
II. Şapkalı mantarlar
III. Bira mayası
IV. Yeşil bitkiler
Yukarıda verilenlerden hangileri, hem fotosentez hem de solunum yapar? 
A) Yalnız IV 
B) I ve IV 
C) II ve III 
D) I - II ve IV

Oksijenli solunum ile ilgili: 
I. Glikoz moleküllerinin CO2 ve H2O’ya kadar parçalandığı olaydır. 
II. Metabolizma için gerekli ATP moleküllerini sentezlemek için gerçekleştirilen olaydır. 
III. Fermantasyona oranla ATP kazancı daha fazla olan bir olaydır. 
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 
A) I ve II 
B) II ve III 
C) I ve III 
D) I - II ve III

Bir deney tüpüne, A bakterilerinin çoğalması için besin çözeltisi konuluyor. Bir süre gözlem yapılıyor ve sonuçta bakterilerin, tüpün alt kısmında yaşamaya başladıkları görülüyor. Buna göre, A bakterileriyle ilgili olarak: 
I. Solunumunda oksijen kullanmaz. 
II. Solunumunda oksijen kullanır. 
III. Çözeltinin artık oranını artırır. 
Şeklindeki yorumlardan hangileri yapılamaz? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve III 
D) II ve III

Hücrelerin mitokondri organellerinde: 
I. glikoz
II. ATP 
III. oksijen 
moleküllerinden hangileri üretilir? 
A) Yalnız II 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I - II ve III

Oksijenli solunumla enerji üreten bir hücre: 
I. fermantasyon
II. fotosentez
III. protein sentezi
reaksiyonlarından hangilerini gerçekleştirebilir? 
A) I ve II 
B) II ve III 
C) I ve III 
D) I - II ve III