Test Çöz,Ortaokul 8.Sınıf Fen ve Teknoloji, Online, İnteraktif, Oksijensiz Solunum, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Oksijensiz Solunum tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Oksijensiz Solunum tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Oksijensiz Solunum tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Oksijensiz Solunum etkinliği bul, Oksijensiz Solunum tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf Fen Bilimleri Oksijensiz Solunum Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
25 Mayıs 2013 Cumartesi 20:46
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
14523
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Fermantasyon sonucu açığa az enerji çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Besinin tam olarak parçalanamaması 
B) Yeterince oksijen olmaması 
C) Yeterince ATP olmaması 
D) Yeterince su olmaması

I. Fermantasyon çok hücreli canlılarda acil enerji elde etme yoludur. 
II. O2‘siz solunumda karbon dioksit oluşmaz. 
III. Fermantasyon mitokondride gerçekleşir. 
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) II ve III

Aşağıdakilerden hangisi, fermantasyon ve oksijenli solunumun ortak özelliği değildir? 
A) Glikoz kullanılması 
B) Suyun açığa çıkması 
C) ATP üretilmesi 
D) Enzim kullanılması

Yağlar ile ilgili: 
I. Enerji verimi en fazla olan organik moleküllerdir. 
II. Karbonhidratlardan sonra enerji eldesinde ikinci sırada kullanılırlar. 
III. Yapıtaşları yağ asidi ve gliserol molekülleridir. IV. Yapıcı görev yaparlar. 
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 
A) I ve II 
B) III ve IV 
C) I - II ve IV 
D) I - II - III ve IV

Oksijensiz solunum yapan bir hücrede glikozun etil alkole dönüştürülmesi, nerede gerçekleşir? 
A) Mitokondri 
B) Sitoplazma 
C) Lizozom 
D) Golgi

Laktik asit fermantasyonu sonucu: 
I. H2O
II. CO2
III. Laktik asit 
IV. O2
yukarıdaki moleküllerden hangileri oluşur? 
A) Yalnız III 
B) I ve III 
C) II ve III 
D) II - III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi, bitkiler tarafından sentezlenen bir karbonhidrat değildir? 
A) Glikoz 
B) Glikojen 
C) Nişasta 
D) Selüloz

I. Organik yapılı olma
II. Enerji verici olma
III. DNA’daki genetik bilgiye göre sentezlenme
IV. Azot elementi taşıma
Yukarıdakilerden hangileri, karbonhidrat, protein ve yağ moleküllerinin ortak özelliğidir? 
A) I ve II 
B) III ve IV 
C) I, II ve III 
D) I - II ve IV

Bitkiler: 
I. mineral
II. vitamin
III. protein
IV. glikojen
yukarıdaki moleküllerden hangilerini sentezleyebilir? 
A) II ve III 
B) I ve IV 
C) I - II ve III 
D) II - III ve IV

Proteinler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 
A) Yapıcı - onarıcı ve düzenleyici görev yapan moleküllerdir. 
B) Enerji verici değildirler. 
C) Hücrelerde DNA’daki genetik bilgiye göre sentezlenirler. 
D) Yapıtaşları aminoasitlerdir.

Aşağıda verilenlerden hangisi, fermantasyonu açıklayan doğru tanımdır? 
A) Besin moleküllerinin hücrelerde enerji elde etmek amacı ile CO2 ve H2O’ya kadar parçalanmasıdır. 
B) Büyük besin moleküllerinin enzimler ile kendini oluşturan yapıtaşlarına ayrılmasıdır. 
C) Besin moleküllerinin yapıtaşlarının hücrelerde enerji elde etmek amacı ile oksijen kullanılmadan daha basit yapılı organik moleküllere kadar parçalanmasıdır. 
D) İnorganik moleküllerden, organik besin moleküllerinin sentezlenmesidir.

Vitaminler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 
A) B ve C vitaminlerinin fazlası idrarla dışarı atılır. 
B) A, D, E ve K vitaminlerinin fazlası karaciğerde depolanır. 
C) Organik yapılı olup vücutta düzenleyici görev yaparlar. 
D) Enerji verici moleküllerdendir.

Aşağıda verilenlerden hangisi, laktik asit fermantasyonu ile etil alkol fermantasyonunun ortak bir özelliği değildir? 
A) Son ürün olarak CO2 oluşumu 
B) Son ürün olarak organik bir molekülün oluşumu 
C) Sitoplazmada gerçekleştirilme 
D) Reaksiyondan enerji (ATP) eldesi

Laktik asit fermantasyonu ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 
A) İnsanın vücudunda sadece çizgili kas hücreleri tarafından gerçekleştirilebilir. 
B) Çizgili kas hücrelerinin enerji elde etmek amacı ile sürekli gerçekleştirdiği bir olaydır. 
C) Çizgili kas hücrelerinin fermantasyon sonucu ürettiği laktik asit, karaciğerde glikoza dönüştürülür. 
D) Kanda biriken laktik asit, yorgunluk hissi oluşturur.

Aşağıda verilenlerden hangisi, karşısında belirtilen molekülün yapıtaşı değildir? 
Yapıtaşı Molekül

A) Aminoasit Protein 
B) Nükleotit DNA 
C) Gliserol Glikojen 
D) Glikoz Nişasta

Bira mayası hücreleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 
A) Mitokondri organelleri olduğu için oksijenli solunum yapabilirler. 
B) Ökaryot hücre yapısındadırlar. 
C) Bira oluşumunda, hamurun kabartılmasında etkili olurlar. 
D) Oksijenli solunum sırasında CO2 oluştururken, fermantasyon reaksiyonları sırasında

Etil alkol fermantasyonu sonucu: 
I. CO2
II. H2O
III. Glikoz
IV. Etil alkol 
yukarıdaki moleküllerden hangileri oluşur? 
A) I ve II 
B) I ve IV 
C) II - III ve IV 
D) I - III ve IV

I. Besin sentezlemek
II. ATP üretmek
III. CO2 oluşturmak
IV. Alkol oluşturmak
Bir hücre, yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerini gerçekleştirmek amacı ile etil alkol fermantasyonunu gerçekleştirebilir? 
A) Yalnız II 
B) I ve II 
C) II ve IV 
D) II - III ve IV

Aşağıdaki hücrelerden hangisi, etil alkol fermantasyonu yapar? 
A) Laktik asit bakterisi 
B) Çizgili kas hücresi 
C) Bira mayası hücresi 
D) Düz kas hücresi

I. Sıcaklık
II. Ortamda son ürünlerin birikmesi
III. Ortamdaki oksijen miktarı
Yukarıdakilerden hangileri, fermantasyon reaksiyonlarının gerçekleşme hızını etkiler? 
A) I ve II 
B) II ve III 
C) I ve III 
D) I - II ve III