Test Çöz,Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma, Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma anlama testi, Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma anlatımı testi, Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma bilgi testi, Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma bilgisi testi, Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma çalışma testi, Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma değerlendirme testi, Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma etkinlik testi, Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma kavrama testi, Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma kazanım testi, Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma konu testi, Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma öğrenme testi, Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma öğretimi testi, Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma ölçme testi, Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma ön bilgi testi, Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma pekiştirme testi, Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma sonuç değerlendirme testi, Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma sonuç testi, Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma sunumu testi, Osmanlı Devl

8. Sınıf İnkılap Tarihi Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
09 Eylul 2018 Pazar 11:43
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
4250
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur?
A) Meşrutiyetin ilanı
B) Coğrafi keşifler
C) Fransız ihtilali
D) 31 Mart olayı


2. Dünyada ulusal devletler kurma anlayışı hangi olayla başlamıştır?
A) Rönesans Hareketleri
B) Reform Hareketleri
C) Fransız İhtilali
D) Coğrafi Keşifler

 

3. Osmanlı Devleti dağılma hâlindeki toplulukları birtakım yeniliklerle bir arada
tutmak için 3 Kasım 1839’da  aşağıdaki fermanlardan hangisini ilan etmiştir?

A) Tanzimat Fermanı

B) Islahat Fermanı

C) Meşrutiyet Fermanı

D) Düyun-u Umumiye Fermanı

 

4. Müslüman olmayan Osmanlı topluluklarının Müslümanlarla her yönden eşitliğini sağlamak amacıyla hangi ferman ilan edilmiştir?

A) Tanzimat Fermanı

B) Islahat Fermanı

C) Meşrutiyet Fermanı

D) Düyun-u Umumiye Fermanı

 

5. Düyun-u Umumiye İdaresi hangi amaçla kurulmuştur?

A) Kapitülasyonları uygulamak

B) Osmanlı dış borçlarını yapılandırmak

C) Ticari hayatı geliştirmek

D) Osmanlıda ticareti geliştirmek

 

6. Osmanlı Devleti’nin parçalanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha
önce başlamıştır?
A) Fermanlar 
B) İç isyanlar ve ayaklanmalar
C) Kapitülasyonlar
D) Dış borçlar

 

7. Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında yapılmamıştır?

A) İstanbul antlaşması
B) Atina Antlaşması

C) Londra Antlaşması

D) Paris Antlaşması

 

8. I. Dünya Savaşı öncesi devletler İtilaf ve İttifak olarak bloklaşmaya başladılar. Bu bloklaşmanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sömürgecilik yarışı
B) Küçük devletlerin büyük devletlere karşı birleşmesi
C) Ülkeler arası rejim çatışması
D) Ganimetlerin paylaşımı

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşı’na girmesinin nedenlerinden birisi değildir?

A) Osmanlı Devleti’nin, Almanlar’ın savaşı kazanacağına inanması .
B) Rusların Balkanlardan toprak istemesi.
C) Osmanlı Devleti’nin daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi.
D) Goben ve Breslav adlı Alman gemilerinin Rus limanlarını topa tutması .

 

10. I. Dünya Savaşı’nda, İtilaf Devletleri hem Rusya’ya yardım etmek hem de Osmanlı Devleti’ni
savaş dışı bırakmak için hangi savaşı başlatmışlardır?
A) Balkan Savaşı
B) Kanal Harekatı
C) Çanakkale Savaşı
D) Irak Cephesi

 

11. I. Dünya Savaşı’ndan yenik olarak çıkan ülkeler ve savaş sonucunda imzaladıkları
antlaşmalardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Avusturya – Sen Jermen 
B) Osmanlı Devleti – Sevr antlaşması
C) Almanya – Versay Antlaşması
D) Bulgaristan – Triyanon

 

12. Osmanlı Devletinin Milliyetçilik akımına karşı geliştirdiği akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlıcılık

B) İslamcılık

C) Batıcılık

D) Türkçülük

 

13.“Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir “Osmanlı Milleti” oluşturmayı amaçlamıştır. Milliyetçiliğe dayalı hareketleri durdurup devletin bütünlüğünü sağlamayı düşünmüştür. Bu akıma göre Türk, Ermeni, Yahudi, Arnavut, Arap, Bulgar her topluluk Osmanlı Devleti’nin bir parçası olarak devletin yücelmesi için çalışacaktır. Osmanlı milletinin her parçası aynı hak ve sorumluluklara sahip, ayrıcalığı olmayan Osmanlı vatandaşı olacaktır. Bu düşünceyi hayata geçirmek için de meşruti yönetim zorunlu görülmüştür. Açılacak olan mecliste tüm soy ve inançlar temsil edilecektir. Sorunlar mecliste görüşülüp çözüme kavuşacak, ülke dışından kaynaklanan kışkırtmaların önüne geçilecektir. Tanzimat Fermanı (1839) ve ,Islahat
Fermanı’nın (186) yayımlanması bu akımı destekleyen adımlardır.”Yukarıdaki paragrafta anlatılan akım hangisidir?

A) Türkçülük akımı

B) Batıcılık akımı

C) Osmanlıcılık akımı

D) İslamcılık akımı

 

14. 1876’da ilan edilen Kanun-u Esasi aşağıdaki düşüncelerden hangisini esas almıştır?

A) Osmanlıcılık

B) İslamcılık

C) Batıcılık

D) Türkçülük

 

15. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde müslüman olmayanlara yeni haklar tanınmasına tepki olarak ortaya çıkan akım hangisidir?

A) Türkçülük akımı

B) Batıcılık akımı

C) Osmanlıcılık akımı

D) İslamcılık akımı